You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

 Projekt för näringslära och nutrition i Peru

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Cusco
  • Placering? Mindre samhällen på landsbygden
  • Min roll? Arbeta tillsammans med lokala hälsoarbetare och tackla utmaningar inom felnäring och matbrist
  • Krav? Du talar spanska
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från fyra veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Projects Abroad har ett nära samarbete med lokala myndigheter i Huayopata-distriktet, där de driver ett projekt för näringslära och nutrition med olika aktiviteter som fokuserar på näringsfrågor främst kopplade till barns utveckling. Målet är att undvika problem med barnens fysiologiska utveckling, samt att stötta familjer i området. Många av dessa familjer lider av undernäring och bristsjukdomar som följd av ensidigt och ofta otillräckligt näringsintag. På landsbygden estimeras att närmare en tredjedel av alla barn är kroniskt undernärda.

Din roll som volontär vid projektet för näring i Peru

Som volontär arbetar du tillsammans med lokala hälsoarbetare och en lokal näringsfysiolog. Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar hembesök, hälsokontroller i bysamhällen, kampanjer för att öka medvetenhet samt utveckling av informationsmaterial.

Det mesta av arbetet utförs på landsbygden och är indelat i tre olika roller:

Volunteers visit a rural community in the mountains of Peru to educate about healthy eating and lifestyle

  • Den första rollen innebär i huvudsak att besöka samhällen på landsbygden, där du hjälper till med att arrangera workshops för att utbilda människor i frågor om näringlära och nutrition samt att distribuera näringsriktig kost. Fokus ligger på att stimulera undernärda barn och hjälpa familjer från riskområden att utveckla en sund och balanserad kosthållning.
  • Den andra rollen du har möjlighet att ha som volontär går ut på att vidareutveckla de existerande workshopsen, med särskild kompetens riktad mot barn i åldrarna 10-16 år. Projects Abroad Peru önskar även att öka samarbetet med lokala specialister, då deras kompetens och språkkunskaper är viktiga i områden där lokalbefolkningen främst talar quechua – det lokala språket. Dessa workshops riktar sig till högriskgrupper såsom unga mödrar och personer som lever i fattigdom.
  • Som volontär i den tredje rollen har du möjlighet att göra ett bidrag till forskningen inom näringslära och nutrition. Vilken karaktär det här arbetet har beror på din tidigare erfarenhet av statistiskt forskningsarbete och näringslära. Arbetet kan bland annat handla om att utvärdera och utveckla existerande program, baserat på statistik från det arbete projektet för näringslära och nutrition utför.

Volunteer educates about Nutrition in a Care Center in Peru

Allt volontärarbete vid det här projektet sker i samarbete med våra lokala partnerorganisationer, distriktsmyndigheter, hälsocentret i Huyro och med lokalbefolkningen själva. Att involvera invånarna i de byar vi arbetar är avgörande för att öka deltagandet vid projektet genom att bygga tillit och en känsla av ägarskap av projektet, och därmed lägga grunden för framgång.

Målet är även att metoderna vi använder här inte bara skall vara bärkraftiga, utan även överförbara, så att framgångsrika metoder i framtiden kan upprepas i andra områden.

Krav för att delta

För att delta vid projektet för näringslära och nutrition i Peru är det viktigt att du kan en del spanska, och din nivå påverkar vilken typ av arbetsuppgifter du får. Volontärer med grundläggande spanskakunskaper kommer att fokusera mer på statistiskt arbete och utveckling av informationsmaterial, samt arbete med barn i åldrarna 0-6 år. Är dina spårkunskaper mer omfattande har du möjlighet att fokusera mer på arbetet med workshops och övrigt utbildningsarbete.

Mother and child at a Nutrition workshop in Peru

Oavsett kompetens och tidigare erfarenhet så kommer din motivation och engagemeng inte bara göra viktig skillnad för nuvarande och framtida generationer i Peru, du får också med dig värdefulla insikter och erfarenheter av hur det är att arbeta med dessa frågor i ett utvecklingsland.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Peru Medicine & Healthcare Management Plan.

Samtliga volontärer i Peru ges nu möjlighet att lägga till ett 7-dagars natur- och miljöprojekt efter avslutat huvudprojekt.

Peru Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲