Varför vi tar ut en avgift

Vi är en oberoende organisation och vi förlitar oss inte på bidrag från myndigheter eller insamlingar för att nå våra långsiktiga mål. Vår verksamhet finansieras helt av projektavgiften som betalas in av våra volontärer och praktikanter.

Varför betala för att volontärarbeta?

När du ansluter dig till Projects Abroad delar du med dig av din tid och dina kunskaper till andra. Även om du skänker din tid och din kunskap, så för volontärarbete med sig kostnader. Särskilt om du är ute efter att stödja långsiktiga och meningsfulla projekt, där hjälpen behövs som mest. Det är därför som du måste betala för att volontärarbeta eller praktisera med oss på Projects Abroad.

Även om det skulle vara billigare att arrangera en egen volontärresa, så finns det mängder av fördelar med att ansluta sig till en organisation som vår. Det är svårt och tidskrävande att hitta projekt i främmande länder som är seriösa, har gott rykte, och som dessutom gör en verklig insats. När du volontärarbetar med Projects Abroad får du: hjälp med planering och bokning av flyg, hjälp att skaffa lämpligt visum, säkert boende, trygg och stödjande arbetsmiljö.  Du får även tillgång till ett fantastiskt skyddsnät bestående av vår professionella lokala och globala personal. Allt detta utöver det faktum att du från dag 1 vet precis vad som behövs göras och vad som förväntas utav dig. Du kan vara säker på att du gör verklig skillnad.

I korta drag så betalar du för trygghet. Tryggheten att ditt val är meningsfullt och bidrar till en positiv och hållbar utveckling för människor, djur och natur utomlands.

A Projects Abroad volunteer tells school children in Samoa about healthy nutrition and contributes to a long-term goal.

Vart tar pengarna vägen?

Med vår status som oberoende organisation så förlitar vi oss inte på bidrag från myndigheter eller insamlingar för att nå våra mål. Vår verksamhet finansieras helt av de avgifter du som volontär eller praktikant bidrar med. Dessa avgifter är inte enskilda donationer till just det projektet du valt. De går till kostnader för din resa och för att vi ska kunna ge långsiktigt stöd för våra projekt runt om i världen. Din avgift finansierar även den globala organisation och infrastruktur som är nödvändig för att se till att du reser säkert och att våra projekt och mål fortsätter vara hållbara och göra skillnad.

Vi tar inte heller emot pengar från våra partnerorganisationer i utvecklingsländer. Vårt arbete är till 100 % finansierat av dig som volontär.

Det ger oss ekonomisk självständighet och friheten att starta projekt där vi behövs och där våra volontärer kan göra störst nytta.

Priset för ditt projekt skall därför inte bara täcka kostnader som är direkt förenade med din närvaro, utan också en del av alla de kostnader som kommer utav att bedriva högkvalitativa volontärprojekt världen över.

Vi vill förstås vara transparenta med hur din avgifter används, men det är av självklara skäl inte möjligt att ge exakta detaljer på hur varje enskild volontärs bidrag distribueras. För att göra det så tydligt som det bara går, så har vi tagit fram genomsnittliga siffror tillsammans med förklaringar.

Vi har även tagit fram en detaljerad guide för hur din projektavgift distribueras. Här nedan kan du läsa en sammanfattning. Vänligen notera att procenttalen är uträknade på ett genomsnitt av alla våra projekt och är baserade på 2017 års siffror. Beroende på ditt hemland, din valda destination, tid på året, typ av projekt och andra faktorer kan siffrorna variera från projekt till projekt.

Här är en översikt av vart dina pengar tar vägen:

Direkta kostnader för din volontärresa: 32 % i genomsnitt

Trots att du skänker din tid till projektet så för din volontärupplevelse med sig kostnader som måste täckas. De här dagliga utgifterna inkluderar mat, boende, transporter, flygplatstransfer och försäkringar. Projektavgiften hjälper också till med att betala för aktiviteter vid projekten och andra välbehövliga resurser som skolböcker och byggnadsmaterial.

Indirekta kostnader för din volontärresa: 24 % i genomsnitt

Det går åt mer än du kanske tror för att förverkliga din volontärresa. Dina avgifter täcker också indirekta kostnader som bidrar till att göra din upplevelse säker och meningsfull.

När du reser med oss har du tillgång till vår lokala personals samlade kunskap och erfarenhet. Den här personalen ger heltidsstöd åt volontärer, bygger relationer med lokala samarbetspartners och ser till att varje projekt alltid arbetar mot ett meningsfullt mål. En del av dina avgifter täcker deras löner, förmåner och regelbunden utbildning året runt.

Andra indirekta kostnader inkluderar lokalhyror, driftkostnader, utrustning, och IT-infrastruktur.

Vi har också kostnader för registrering i varje land, kostnader för bokföring och skatterapportering.

Organisatoriska kostnader: 13 % i genomsnitt

Det krävs mycket planering att driva en organisation som täcker in över 50 länder. Planering som medför kostnader för personalavdelning, ekonomiavdelning, administration och IT. Allt detta kräver kvalificerad personal, infrastruktur och kontor.

Rekrytering och kommunikation: 24 %

Ett stort problem för många av våra samarbetspartners i utvecklingsländer, är att de inte har råd att marknadsföra sitt arbete för att nå nya potentiella volontärer och praktikanter. I vårt arbete ingår att berätta för världen om volontärarbete och allt gott det för med sig. Det kommer självklart även det med en kostnad.

Varje rekryteringskontor har kostnader för hyra, drift, utrustning, och kommunikation. För att inte nämna löner, förmåner, utbildning av vår rekryterings- och kommunikationspersonal. Vart och ett av dessa kontor för även med sig ytterligare kostnader i form av bokföring, registreringskostnader och skatterapportering.

Vi är övertygade om att våra satsningar på rekrytering och kommunikation är viktiga på lång sikt, så att vi ska kunna växa och fortsätta stödja nuvarande och framtida projekt världen över. Effektiv rekrytering och kommunikation attraherar fler deltagare till våra projekt, vilket i sin tur låter oss sikta ännu högre och göra en ännu större insats. Fler volontärer innebär även billigare avgifter för dig som volontär eftersom fler delar på kostnaderna.

Skatter: 4 % i genomsnitt

Precis som du så betalar vi skatt. Som privat företag får vi inga skattelättnader eller myndighetsbidrag. Vi betalar alla skatter som krävs av myndigheter i alla länder där vi arbetar, vilket i sin tur finansierar välfärdssystem och infrastruktur. Kort och gott så är vi stolta över att betala skatt och bidra till samhället vart vi än är.

Överskott av intäkter efter kostnader: 3 % i genomsnitt

Då vi är en välskött organisation så går vi efter alla våra omkostnader med vinst. Detta gör att vi kan finansiera vår tillväxt och expansion utan att använda någon annans pengar. Vilket ger oss fullständig kontroll över vart och hur vi startar nya projekt. Det gör även att vi har möjlighet att finansiera en del av våra projekt helt på egen hand utan några samarbetspartners, även om dessa projekt går med förlust.

Att ha ett ekonomiskt överskott för även med sig en förmåga att agera snabbt vid katastrofsituationer. Som vi gjorde med våra katastrofhjälpsprojekt på Filippinerna 2013, i Nepal 2015 och i Fiji 2016.

Ett överskott ger även trygghet åt både personal och volontärer, då vi kan fortsätta våra insatser runt om i världen utan avbrott trots perioder med färre volontärer.

Utöver allt detta så betalas en blygsam del av överskottet ut till de finansiärer som startade Projects Abroad för över 20 år sedan. De bär fortfarande den ekonomiska bördan som det innebär att driva ett företag.

Vilket projekt det än handlar om, alla avgifter används till att nå ett gemensamt mål: Positiv förändring världen över!

Det du betalar i form av avgifter för din volontärresa, hjälper till att göra skillnad för tusentals människor världen över, långt efter att du rest hem. Dina pengar finansierar ’ditt’ projekt direkt, men har även en långsiktig effekt i samhället där du arbetar, landet du besöker och världen i helhet. Mängder av människor i tredje världen påverkas positivt av ditt bidrag. 

Utan dig och de tusentals volontärer före dig, hade inget av det här varit möjligt.

Har du frågor om våra avgifter?

Om du har några fler frågor om våra avgifter eller vart pengarna går, ta gärna kontakt med oss:

08 - 55 921 116

eller

för att börja planera din resa

Våra samarbetsorganisationer