Projects Abroad: En certifierad B Corp

Vi är stolta över att tillhöra världens ledande "business for good"-gemenskap

Projects Abroad är stolta över att vara B Corporation (eller "B Corp") certifierade, vilket innebär att vi har anslutit oss till den globala rörelsen av företag som har åtagit sig att använda affärer som en kraft för gott.

B" står för Benefit for All.

Vad är ett B Corp?

B Corps är företag som uppfyller de högsta standarderna för verifierad social och miljömässig prestanda, offentlig insyn och juridiskt ansvar för att balansera vinst och syfte.

Vi är stolta över att vara en del av denna globala rörelse som använder näringslivet som en kraft för det goda.

I juni 2024 fanns det 8 816 B Corps i hela världen (endast 50 i resekategorin), inklusive företag som Patagonia, Intrepid Travel, Nespresso, Ben & Jerry's och The Body Shop.

Se den fullständiga listan över B Corps.

Varför är det viktigt att vara ett B Corp?

Det är viktigt eftersom det innebär att vi är engagerade i mer än bara vinster. Vi är engagerade i våra anställda, samhällen och vår planet. B Corp-certifiering är en rigorös process som bevisar vårt engagemang för att göra en positiv inverkan.

Greg Thomson, Chief Executive, Projects Abroad, om vad det betyder för honom: "Jag är mycket glad över att Projects Abroad har blivit certifierat som ett B Corp. Det ger ett globalt erkännande till våra ansträngningar att göra världen till en bättre plats genom resor. Jag hoppas att kunder och personal kan känna sig stolta över att välja ett B Corp, trygga i vetskapen om att de gör en positiv insats."

Hur blir man ett B Corp?

Det är inte lätt! För att uppnå B Corp-certifiering genomgick vi en omfattande utvärdering av vår sociala och miljömässiga påverkan, som omfattade områden som:

  • Styrning: Hur vi fattar beslut och håller oss själva ansvariga.
  • Medarbetare: Hur vi behandlar våra medarbetare och stödjer deras välbefinnande.
  • Samhälle: Hur vi engagerar oss i och ger tillbaka till de samhällen vi verkar i.
  • Miljö: Hur vi minskar vår miljöpåverkan: Hur vi minskar vårt ekologiska fotavtryck och bidrar till hållbarhet.
  • Kunder: Hur vi skapar värde för våra kunder och tjänar det allmänna bästa.


Vi uppfyllde stränga krav inom alla dessa områden och gjorde ett juridiskt åtagande att beakta hur våra beslut påverkar alla intressenter, inte bara aktieägarna.

För att bli certifierad måste ett företag uppnå en B Impact Assessment-poäng på 80 eller högre och klara en riskgranskning.

Certifierade B Corps måste genomgå reverifiering vart tredje år.

Läs B Corp FAQs för mer information.

Vad detta innebär för dig

För våra deltagare (volontärer, praktikanter och studenter) betyder det att du kan lita på oss. Vi är ett företag som bryr sig. När du väljer Projects Abroad stödjer du ett företag som aktivt gör världen till en bättre plats.

För våra samhällen och vår personal (eller alla som funderar på att ansöka) är du en del av ett team som är engagerat i något större. Ditt arbete bidrar till positiv förändring, och vi är tacksamma för ditt bidrag.

Läs mer om detta

B Corps webbplats är det bästa stället att lära sig mer och hålla sig uppdaterad om deras arbete.

När det gäller vår påverkan kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och besöka vår hållbarhetssida för den senaste informationen.

Våra samarbetsorganisationer