Det kanske kan vara svårt att se vilken skillnad en volontär kan göra på några veckor. Men när tusentals volontärer donerar sin tid för att arbeta mot samma långsiktiga mål, kan de tillsammans göra en riktigt stor insats.

Vi vill förändra världen till det bättre och därför ser vi till att mäta om vi verkligen gör positiv skillnad. Varje projekt som vi har är noggrant utarbetat med klara mål. Vi överser och kontrollerar alla våra projekt, så att vi vet att vi skapar den långsiktiga positiva insats som vi åtagit oss att göra.

Här nedan kan du läsa mer om våra olika initiativ som gör att du kan vara säker på att ditt projekt gör verklig skillnad.

Vår Global Impact Report

Alla kan säga att de gör skillnad, men vi tror på att visa att vi gör skillnad. Varje år sammanställer vi vår rapport Global Impact Report, som visar hur våra volontärer gör en positiv insats runt om i världen. Vi är stolta över våra volontärers arbete, så titta gärna på någon av våra rapporter och på vår senaste video:

Ladda ner vår 2018 Global Impact Report (pdf)
Ladda ner vår 2017 Global Impact Report (pdf)
Ladda ner vår 2016 Global Impact Report (pdf)
Ladda ner vår  2015 Global Impact Report (pdf)

 

Titta på vår 2017 Global Impact Report video

Ungdomsvolontärer - hur våra yngsta volontärer gör skillnad

Varje år åker tusentals unga volontärer mellan 15 och 18 år med oss som Ungdomsvolontärer, för att göra en positiv insats runt om i världen. Under deras tid utomlands hjälper de oss att göra långsiktig och hållbar förändring för människor, djur och natur runt om i världen.

För att fira allt det fantastiska arbete som våra ungdomsvolontärer gör, har vi satt ihop en särskild rapport som heter Highs School Specials Impact Report. Det är vårt sätt att visa att våra ungdomsprojekt är välstrukturerade och att även yngre volontärer kan göra verklig skillnad.

Ladda ner vår 2018 High School Specials Impact Report (pdf)
Ladda ner vår 2017 High School Specials Impact Report (pdf)
Ladda ner vår 2016 High School Specials Impact Report (pdf)

 

A Care volunteer and children playing together in a sand pit

Projekthandlingsplaner

Alla våra barnsomsorgs-, lärar- och sjukvårdsprojekt följer noga våra projekthandlingsplaner. Handlingsplanerna är utarbetade efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Alla våra projekthandlingsplaner är anpassade efter syftet med varje projekt. På så sätt kan vi fokusera våra resurser där de behövs som mest. Genom att ha väl utarbetade projekthandlingsplaner kan vi även bättre strukturera och se effekten av vårt arbete. 

Våra projekthandlingsplaner är utarbetade efter våra detaljerade behovsutvärderingar som vi gjort tillsammans med lokalbefolkningen och våra samarbetspartners.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.

Global Impact Database

Som hjälp för att nå våra mål har vi vår databas Global Impact Database.

Det är en anonymiserad databas som vi använder för att identifiera olika behov på våra projekt. Vi använder databasen exempelvis för att identifiera om ett barn eller en vuxen behöver extra stöd. Vi kan även se vilka framsteg vi gör på våra projekt.

Varje projektplacering utvärderas av vår personal och våra volontärer, så att vi kan arbeta för att nå särskilt utarbetade mål. När vi vet vilka behov en projektplacering har, laddar vi upp checklistor och profiler i databasen och börjar arbeta för att nå våra mål.

På det här sättet bygger varje volontärs arbete, på arbetet efter tidigare volontärer, och vi vet att vi kan göra långsiktig och verklig skillnad.

Läs mer om Global Impact Database.

Din insats

Vi hoppas att du ska känna dig lika inspirerad att göra en positiv insats som vi gör. Om du vill vara en del i våra globala insatser och göra verklig och långsiktig skillnad kan vi hjälpa dig.

Här hittar du våra olika projekt och tveka inte att kontakta oss för att ta reda på hur du bäst kan hjälpa till.

Titta gärna in på vår blogg och ta reda på mer om hur vi arbetar: 

Volunteers in Nepal plant rice with some of the local people

Våra samarbetsorganisationer