Sedan 1992 har var och en av våra 132 000+ deltagare hjälpt till att flytta planeten i en positiv riktning.

Vi vill att tidigare, nuvarande och framtida deltagare ska inse att de är en del av något större, tillsammans, som bygger en säkrare och mer hållbar värld.

Deras kollektiva inverkan visar att helheten är större än summan av dess delar. Varje deltagares individuella bidrag bygger på arbetet från de tidigare, och ger inte bara omedelbart stöd utan tar itu med systemiska och strukturella utmaningar.

Projects Abroads roll är att fungera som en plattform för samarbete och koppla ihop en mångfald av intressenter för att bekämpa ojämlikheter runt om i världen. För att göra framsteg måste vi gå samman, erkänna vårt ansvar i en global gemenskap och vidta åtgärder.

Fortsätt att scrolla ner för att läsa om vår Impact in 2022, vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål, eller besök vår hållbarhetssida för att upptäcka hur vi anpassar resor för att lösa sociala och miljömässiga frågor.

Effektrapport

Vår årliga effektrapport visar omfattningen av den påverkan som våra deltagare gör runt om i världen på alla våra projekt och destinationer.

Konsekvensrapport 2022

Upptäck hur våra deltagare påverkade under 2022.

Klicka på bilden för att se och ladda ner rapporten.

Framsidan av Impact Report 2022

Höjdpunkter från konsekvensrapporten 2022

Tidigare effektrapporter

Framsidan av Impact Report 2019-2020
Framsidan av Impact Report 2018
Framsidan av Impact Report 2017

FN:s mål för hållbar utveckling

Ett annat sätt vi säkerställer höga standarder för genomslagskraft är att följa FN:s mål för hållbar utveckling i våra projekt.

The Sustainable Development Goals (SDG) är en uppsättning av 17 mål som är utformade för att göra världen till en bättre plats. De antogs av alla 193 medlemsländer i FN 2015, och de är tänkta att vara en "delad plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden".

SDGs täcker ett brett spektrum av frågor, inklusive fattigdom, hunger, hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten, sanitet, energi, klimatförändringar, biologisk mångfald och fred. De är alla sammanlänkade och framsteg på ett mål kan hjälpa till att uppnå framsteg på andra.

SDGs är inte juridiskt bindande, men de har godkänts av alla FN:s medlemsländer, och de har redan haft en betydande inverkan på globala utvecklingsinsatser. De har också hjälpt till att öka medvetenheten om de utmaningar vi står inför, och de har inspirerat människor runt om i världen att agera.

Projekthandlingsplaner

Projects Abroad använder ledningsplaner för att säkerställa att våra kortsiktiga volontärplaceringar ger en meningsfull och långsiktig inverkan på de samhällen vi arbetar i. Dessa planer är framtagna i nära samråd med lokala samhällen och är baserade på FN:s hållbara utvecklingsmål. De beskriver de specifika målen för varje projekt och säkerställer att alla volontärer arbetar mot samma resultat.

 

Läs mer >

Håll dig informerad om vår påverkan

För att få regelbundna uppdateringar om vårt arbete, projekt och påverkan över hela världen, registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Fält markerade med * är obligatoriska!

Våra samarbetsorganisationer