Projects Abroad volunteers pose after a successful beach clean up in Fiji

Hur vi gör verklig skillnad

Det kanske kan vara svårt att se vilken skillnad en volontär kan göra på några veckor. Men när tusentals volontärer donerar sin tid för att arbeta mot samma långsiktiga mål, kan de tillsammans göra riktigt stor skillnad.

Vi lämnar det inte åt slumpen om våra insatser skapar en verklig positiv skillnad. Varje projekt som vi har är noggrant utarbetat med klara mål. Vi överser och kontrollerar alla våra projekt, så att vi vet att vi skapar den långsiktiga positiva insats om vi åtagit oss att göra.

Här nedan kan du se hur vi arbetar för att se till att det projekt du väljer, verkligen gör skillnad.

Global Impact report

Alla kan säga att de gör skillnad, men vi tror på att visa att vi gör skillnad. Varje år sammanställer vi vår rapport Global Impact Report, som visar hur våra volontärer gör en positiv insats runt om i världen. Vi är stolta över våra volontärers arbete, så titta gärna på någon av våra rapporter nedan och på vår senaste video:

Ladda ner vår 2018 Global Impact Report (pdf)

Ladda ner vår 2017 Global Impact Report (pdf)

Ladda ner vår 2016 Global Impact Report (pdf)

Ladda ner vår  2015 Global Impact Report (pdf)

Titta på vår 2017 Global Impact Report video

Ungdomsvolontärer- hur vi hjälper våra yngsta volontärer att göra skillnad

Varje år åker tusentals unga volontärer mellan 15 och 18 år med oss som Ungdomsvolontärer, för att göra en positiv insats runt om i världen.

Våra ungdomsvolontärer arbetar med att göra hållbar och långsiktig förändring hos de människor och i de samhällen där vi arbetar. Under deras tid utomlands hjälper de oss att nå våra långsiktiga mål.

För att fira allt fantastiskt arbete som våra ungdomsvolontärer gör, har vi satt ihop en särskild rapport för våra ungdomsvolontärer som heter Highs School Specials Impact Report. Det är vårt sätt att visa att våra ungdomsprojekt är välstrukturerade och att även yngre volontärer kan göra en fantastisk insats.

Ladda ner vår 2018 High School Specials Impact Report (pdf)

Ladda ner vår 2017 High School Specials Impact Report (pdf)

Ladda ner vår 2016 High School Specials Impact Report (pdf)

A Care volunteer and children playing together in a sand pit

Projekthandlingsplaner

Alla våra barnsomsorgs-, lärar- och sjukvårdsprojekt följer noga våra projekthandlingsplaner. Handlingsplanerna är utarbetade efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Se här för mer detaljerad information: United Nations Sustainable Development Goals.

Alla våra projekthandlingsplaner är anpassade efter och visar syftet med varje projekt. På så sätt kan vi fokusera våra resurser där de behövs som mest. Genom att ha väl utarbetade projekthandlingsplaner kan vi även bättre strukturera och se effekten av vårt arbete. 

Våra projekthandlingsplaner är utarbetade efter våra detaljerade behovsutvärderingar, som vi gjort tillsammans med lokalbefolkningen och våra samarbetspartners.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.

Global impact Database

Som hjälp för att nå våra mål har vi vår databas Global Impact Database. Det är en anonymiserad databas som vi använder för att identifiera behov. Vi använder databasen för att identifiera om ett barn eller en vuxen behöver mer stöd. Vi kan även se vilka framsteg vi gör på våra projekt.

Varje projektplacering utvärderas av vår personal och våra volontärer, så att vi kan arbeta för att nå ett särskilt mål. När vi vet vilka behov en projektplacering har, sätter vi särskilda checklistor och profiler i databasen och börjar arbeta för att nå våra mål.

På det här sättet bygger varje volontärs arbete på arbetet efter tidigare volontärer och vi vet att vi kan göra långsiktig och verklig skillnad.

Läs mer om Global Impact Database.

Din insats

Vi hoppas att du ska känna dig lika inspirerad att göra en positiv insats som vi är. Om du vill vara en del i våra globala insatser och göra verklig och långsiktig skillnad, kan vi hjälpa dig.

Titta på våra olika volontärprojekt och kontakta oss för att se hur du kan delta.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med att göra verklig skillnad i världen, läs vår blogg:

Volunteers in Nepal plant rice with some of the local people