Ring oss på:  08 - 55 921 116

Kontakta oss

Alla våra projekt inom sjukvård, undervisning, natur och miljö samt barnomsorg, har egna projekthandlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner är utarbetade efter FN:s mål för hållbar utveckling. 

Genom att arbeta efter våra projekthandlingsplaner säkrar vi att även volontärer som åker på en kortare volontärresa, bidrar till en långsiktig och hållbar förändring. Vårt sätt att arbeta gör att vi vet att våra volontärer gör verklig skillnad.

Vi planerar, överser och utvärderar alla våra projekt tillsammans med lokalbefolkningen. På så sätt kan vi fokusera vårt arbete på att göra en så stor insats som möjligt där den behövs. Det här innebär att du kan vara säker på att du gör en meningsfull långsiktig insats, samtidigt som du lär dig nya kunskaper och växer som person.

Vi arbetar mot långsiktiga mål

Våra projekthandlingsplaner har klara mål som hjälper till att strukturera volontärernas arbete på Projects Abroad.

Varje projekthandlingsplan har ett långsiktigt mål för varje enskilt projekt. Därutöver har vi har ett stort övergripande mål för varje område som vi arbetar med, exempelvis barnomsorg eller sjukvård. Det enskilda målet för varje projekt överensstämmer med det översiktliga målet inom varje område. På så sätt kan vi arbeta med stora globala problem, men samtidigt anpassa arbetet efter varje lands särskilda och unika behov. Vi blir också en plattform där personalen på olika projekt kan dela idéer med varandra.

Vi utarbetar varje projektmål noggrant tillsammans med människorna på plats. På så sätt kan vi arbeta med verkliga behov och där vi gör mest nytta. Eftersom varje volontär arbetar mot samma projektmål oavsett hur länge de stannar på projektet, kan vi vara säkra på att även volontärer som stannar en kortare tid, bidrar till samma mål som de som stannar längre.

Så för att sammanfatta, våra projekthandlingsplaner hjälper oss att göra en meningsfull insats genom att:

  • Definiera ett klart syfte för vårt projekt
  • Gör att vi dokumenterar vårt syfte och mål. På så sätt arbetar alla på projektet mot samma mål, oavsett om det är volontärer, personal eller samarbetspartners
  • Knyta våra volontärers dagliga arbete till ett långsiktigt mål
  • Fokusera våra resurser där de behövs som mest
  • Ge våra volontärers arbete mer struktur
  • Se till att alla våra tusentals volontärer arbetar på ett hållbart sätt
  • Hjälper oss överse varje projekt och utvärdera vår insats

Våra syften och mål med våra projekthandlingsplaner

Varje dag gör våra volontärers och praktikanters hårda arbete världen till en bättre plats. För att göra det här lite mera konkret kan du läsa några exempel här:

Exempel 1: Vårt syfte med våra barnomsorgsprojekt

Vårt syfte med våra barnomsorgsprojekt är att ge undervisningsstöd, omsorg och skydd för barn som kommer från utsatta förhållanden, eller som tillhör en sårbar grupp i samhället. Vi arbetar aktivt med att förbättra barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling.

Som ett exempel på hur vi arbetar med våra projektmål kan vi ta vårt barnomsorgsprojekt i Belize som exempel: I Belize arbetar vi med att förbättra läskunnigheten i lokala samhällen. För att nå vårt mål samarbetar vi med en lokal organisation som arbetar med att lära skolbarn att prata och skriva på engelska.

Volontärer på vårt barnomsorgsprojekt i Belize deltar på lektionerna och ger extra hjälp till de barn som halkat efter. De hjälper även till med att notera vilka framsteg som eleverna gör. På så sätt kan vi upptäcka om någon elev behöver mer stöd. Arbetet som våra volontärer gör, innebär att vi kommer närmare och närmare vårt huvudsakliga mål: att öka läs- och skrivkunnigheten i lokala samhällen i Belize.

Exempel 2: Vårt syfte med våra medicinprojekt

Vårt syfte med våra medicinprojekt är att skapa en plattform för medicinskt kunskapsutbyte och öka kunskapen om globala sjukvårdsbehandlingar.

I många länder hjälper vi även till med att ge grundläggande sjukvård och sprida kunskap om vanliga hälsoproblem och sjukdomar. Vårt arbete hjälper människor i lokala samhällen få bättre välbefinnande och vi hjälper även till att förebygga sjukdomar.

Som ett exempel på hur våra volontärer och praktikanter arbetar mot vårt mål att bli en plattform för medicinskt kunskapsutbyte, kan vi ta vårt medicinprojekt i Kenya. På det här projektet skuggar våra sjukvårdspraktikanter läkare på sjukhus. De lär sig även praktiska medicinska kunskaper på våra sjukvårdsinsatser ute i fältet. Genom att våra sjukvårdspraktikanter deltar på sjukvårdsinsatser, förbättras även tillgången till grundläggande sjukvård för utsatta samhällsgrupper i Kenya.

Våra sjukvårdspraktikanters dagliga arbete hjälper oss nå vårt huvudsakliga syfte att bli en kunskapsplattform för medicinskt utbyte och öka kunskapen om globala sjukvårdsbehandlingar. Sakta men säkert, kan vi ta ett steg i taget och göra världen till en bättre plats.

Vår databas Global Impact database

Projects Abroads volontärer vet vilka mål de arbetar för att uppnå på grund av att vi har utarbetade projekthandlingsplaner.

Vi använder vår databas Global Impact Database som hjälp på våra projekt inom barnomsorg, undervisning, naturskydd och medicin. Databasen hjälper oss att se om vi når våra mål och har verkligen revolutionerat vårt arbetssätt.

Global Impact Database är en säker och anonymiserad databas som utvecklats hos oss på Projects Abroad. Databasen drivs och upprätthålla av vår egen personal och volontärer.

Vi använder Global Impact Database till att identifiera hjälpbehov, kontrollera om vi gör framsteg och se om vi når våra mål.

Varje projektplacering blir utvärderad av vår personal och våra volontärer så att vi sätter rätt mål. När vi vet vad vi behöver göra, kan vi sätta ihop särskilda checklistor och profiler i databasen och börja arbetet. Genom databasen kan även våra volontärer se vad tidigare volontärer gjort.  De vet också vilka framsteg som skett och var extrainsatser behöver sättas in.

Varje volontär får tillgång till databasen när de börjar på projektet och deras tillgång till databasen tas bort så fort de avslutat sin tid på projektet.

Det är med hjälp av både våra projekthandlingsplaner och Global Impact Database, som vi kan se till att arbetet på projekten är meningsfullt och anpassat efter hjälpbehovet hos individer och samhället. När du deltar på ett av våra projekt, kan du både se vilken skillnad du gör och veta att du är en del i ett större långsiktigt sammanhang.

Våra samarbetsorganisationer