A Projects Abroad volunteer recording data after a medical outreach to contribute to our long-term goals.

Projekthandlingsplaner

Alla våra projekt inom sjukvård, undervisning, natur och miljö samt barnomsorg, har egna handlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner är utarbetade efter FN:s mål för hållbar utveckling. 

Genom att arbeta efter våra projekthandlingsplaner säkrar vi att även volontärer som åker på en kortare volontärresa, bidrar till en långsiktig och hållbar förändring. Vårt sätt att arbeta gör att vi kan vara säkra på att våra volontärer arbetar för att göra en långsiktig insats.

Vi planerar, överser och utvärderar alla våra projekt tillsammans med lokalbefolkningen som vi arbetar med. Genom att samarbeta kan vi fokusera våra insatser till att tillsammans göra en så stor insats som möjligt. Det här innebär att du kan vara säker på att du gör en meningsfull långsiktig insats, samtidigt som du lär dig nya kunskaper och växer som person.

Vi arbetar mot långsiktiga mål

Varje projekthandlingsplan har ett långsiktigt mål för varje enskilt projekt. Därutöver har vi har ett stort övergripande mål för varje område som vi arbetar med, exempelvis barnomsorg eller sjukvård. Det enskilda målet för varje projekt överensstämmer med det översiktliga målet inom varje område. På så sätt kan vi arbeta med stora globala problem, men samtidigt anpassa arbetet efter varje lands särskilda och unika behov. Vi blir också en plattform där personalen på olika projekt kan dela idéer med varandra.

Vi utarbetar varje projektmål noggrant tillsammans med lokalbefolkningen. På så sätt kan vi arbeta med verkliga behov och där vi gör mest nytta. Eftersom varje volontär arbetar mot samma projektmål oavsett hur länge de stannar på projektet, kan vi vara säkra på att även volontärer som stannar en kortare tid, bidrar till samma mål som de som stannar längre.

Så för att sammanfatta, våra projekthandlingsplaner hjälper oss att göra en meningsfull insats genom att:

  • Definiera ett klart syfte för vårt projekt
  • Gör att vi dokumenterar vårt syfte och mål. På så sätt arbetar alla på projektet mot samma mål, oavsett om det är volontärer, personal eller samarbetspartners
  • Knyta våra volontärers dagliga arbete till ett långsiktigt mål
  • Fokusera våra resurser där de behövs som mest
  • Ge våra volontärers arbete mer struktur
  • Se till att alla våra tusentals volontärer arbetar på ett hållbart sätt
  • Hjälper oss överse varje projekt och utvärdera vår insats

Våra syften och mål med projekthandlingsplaner

Varje dag tar våra volontärers och personalen hårda arbete oss närmare mot vårt mål att göra världen till en bättre plats. För att göra det här lite mera konkret, kan du läsa om några exempel här nedan:

Exempel 1: Vårt syfte med våra barnomsorgsprojekt

Vårt syfte med våra barnomsorgsprojekt är att ge undervisningsstöd, omsorg och skydd för barn som kommer från utsatta förhållanden eller som är en sårbar grupp i samhället. Vi arbetar aktivt med att förbättra barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling.

Som ett exempel på hur vi arbetar med våra projektmål kan vi ta vårt barnomsorgsprojekt i Belize som exempel: I Belize arbetar vi med att förbättra läskunnigheten i lokala samhällen. För att nå vårt mål samarbetar vi med en lokal organisation som arbetar med att lära skolbarn att prata och skriva på engelska.

Volontärer på vårt barnomsorgsprojekt i Belize deltar på lektionerna och ger extra hjälp till de barn som halkat efter. De hjälper även till med att överse vilka framsteg som eleverna gör, så att vi upptäcker om någon elev behöver mer stöd. Arbetet som våra volontärer utför innebär att vi kommer närmare och närmare vårt huvudsakliga mål: att öka läs- och skrivkunnigheten i lokala samhällen i Belize.

Exempel 2: Vårt syfte med våra medicinprojektet

Vårt syfte med våra medicinprojekt är att skapa en plattform för medicinskt kunskapsutbyte och öka kunskapen om globala sjukvårdsbehandlingar.

I många av de länder där vi arbetar hjälper vi även till att ge grundläggande sjukvård och sprider kunskap om hälsoproblem och sjukdomar. Vårt arbete hjälper människor i lokala samhällen få bättre välbefinnande och vi hjälper även till att förebygga sjukdomar och andra medicinska problem.

Som ett exempel på hur våra volontärer och praktikanter arbetar mot vårt mål att utöka det medicinska kunskapsutbytet på vårt medicinprojekt i Kenya. På det här projektet skuggar våra sjukvårdspraktikanter läkare på sjukhus. De lär sig även praktiska medicinska kunskaper på våra sjukvårdsinsatser ute i fältet. Genom att våra sjukvårdspraktikanter deltar på sjukvårdsinsatser, förbättras även tillgången till grundläggande sjukvård för utsatta samhällsgrupper i Kenya.

Våra sjukvårdspraktikanters dagliga arbete hjälper oss nå vårt huvudsakliga syfte att bli en kunskapsplattform för medicinskt utbyte och öka kunskapen om globala sjukvårdsbehandlingar. Sakta men säkert kan vi ta ett steg i taget mot att göra världen till en bättre plats.