Projects Abroad male intern waits to examine patients at a medical outreach in Kenya.

Praktik inom sjukvården i Kenya

Lär dig från att observera kvalificerad sjukvårdspersonal och få medicinsk arbetslivserfarenhet

Översikt

Följ med och gör praktik inom sjukvården i Kenya och bredda dina kunskaper inom medicin genom att observera kvalificerad sjukvårdspersonal. Du kan välja mellan olika praktikplatser som sjukhus, hälsocenter samt ett palliativt center för människor som lider av dödliga sjukdomar.

Vårt projekt inom sjukvården i Kenya är upplagd som en praktikplats med mycket observation och fokus på att du ska lära dig nya kunskaper inom medicin. Det skiljer sig från traditionellt volontärarbete som är mer fokuserat på praktiskt arbete.

Beroende på din kunskapsnivå kommer du få göra olika praktiska aktiviteter under överseende av kvalificerad sjukvårdspersonal, men huvudfokus på projektet är att du ska bredda dina kunskaper. Du behöver inte vara inskriven på en utbildning för att göra praktik, även om det naturligtvis går bra.

Vi har allt från praktikanter som åker med oss för att se om läkarlinjen eller andra sjukvårdsutbildningar är rätt val för dem, till läkarstudenter som vill göra sin läkarpraktik i Kenya.

Är du redan utbildad läkare? Kontakta oss om du vill volontärarbeta inom sjukvården i Kenya.

Det här projektet är en möjlighet för dig att få djupare kunskap om sjukvårdssystemet i utvecklingsländer. Vi kommer lära dig om olika sjukdomar och hur de diagnostiseras och behandlas. Du kommer ha möjlighet att rotera på olika avdelningar, vilket kan hjälpa dig att välja medicinsk specialitet. Vi åker regelbundet och arbetar ute i samhället, där vi hjälper människor från utsatta områden få tillgång till grundläggande sjukvård.

När du praktiserar inom sjukvården i Kenya kommer du bo och arbeta i Nanyuki. Du kommer bo hos en värdfamilj och lära dig om livet i Nanyuki. Vi organiserar sociala events varje vecka, så att du kan lära känna andra Projects Abroad praktikanter och volontärer.

Startdatum: 

När som helst

Se datum

Minimitid: 

Två veckor

Ålder: 

16 eller över


Är att praktisera inom sjukvården i Kenya rätt för mig?

Oavsett om du studerar eller endast funderar på att studera medicin kan du göra praktik inom sjukvården i Kenya. Även om projektet är upplagd som en praktikplats behöver du inte vara formellt antagen på en utbildning. Vårt sjukvårdsprojekt i Kenya anpassas efter din utbildningsnivå och det är aldrig för tidigt att skaffa sig medicinsk arbetslivserfarenhet. Du kan även åka med oss om du vill göra din läkarpraktik i Kenya.


Du kommer lära dig massor från att observera kvalificerade läkare och annan sjukvårdspersonal. Din handledande läkare kommer berätta om arbetet med patienterna. Du kommer få en värdefull insikt i de hälsoproblem som drabbar människor i Kenya. Det kommer ge dig värdefull internationell medicinsk arbetslivserfarenhet som du kan lägga på ditt CV. Prata om intressanta upplevelser du haft på arbetsintervjuer eller i uppsatser. Ditt arbete ute i samhället kommer även visa att du är dedikerad till att arbeta inom sjukvården och vill hjälpa människor.


Du behöver ingen tidigare erfarenhet eller förkunskaper för att delta på det här projektet. Allt du behöver är ett starkt intresse i att lära dig mer om sjukvård. Det finns ett flertal olika praktikplatser så du kan välja den medicinska specialitet som intresserar dig mest. Beroende på hur länge du stannar kan du även komma att rotera mellan flera olika sjukhusavdelningar.


Vårt sjukvårdsprojekt i Kenya drivs året och du kan åka som kortast för två veckor. Vilka start och slutdatum du vill åka är helt upp till dig. Vi uppmanar dig att stanna längre än två veckor så du hinner lära dig mer och ta del av flera sjukvårdsinsatser ute i fältet.

Female medical intern examines a woman's mouth with a healthcare worker at a medical outreach in Kenya.

Din praktik kommer fokusera på följande områden:


Observera när kvalificerade läkare och sjukvårdspersonal går ronder


Din huvudsakliga uppgift är att observera och lära dig från kvalificerade läkare och annan sjukvårdspersonal. Du kommer se ett flertal olika medicinska åkommor och sjukdomar som du inte skulle se hemma och du kommer lära dig hur de diagnostiseras och behandlas. Vi uppmuntrar dig att anteckna och fråga mycket, för att få ut det mesta från din praktik. På så sett lär du dig så mycket som möjligt både om olika medicinska områden och den kenyanska sjukvården.


Hjälpa till med olika sjukvårdsuppgifter


Beroende på hur mycket medicinsk erfarenhet du har sen tidigare, kan du komma att hjälpa till med mer praktiska uppgifter. Det kan inkludera att skriva i journaler, ta blodtryck och ge orala vaccinationer. Du kan även komma att hjälpa till med att sy och bandagera sår. Tidigare praktikanter har även hjälpt till med att diagnostik, behandling och rådgivning av patienter som lider av HIV/AIDS, tuberkulos och undernäring.


Följa med ut till utsatta delar av samhället och hjälpa till med medicinska undersökningar


Vi på Projects Abroad anordnar regelbundet fältinsatser i byar, community centers och skolor. Där erbjuder vi människor som normalt sett inte har tillgång till sjukvård, grundläggande medicinska undersökningar och enklare sjukvård.


Under övervakning av kvalificerad sjukvårdspersonal och din handledare kommer du hjälpa till med grundläggande hälsoundersökningar och medicinska behandlingar. Det kan innebära att ta blodtryck och mäta nivån på blodsocker. Du kommer även att rengöra och bandagera sår, ge orala vaccinationer och hjälpa till med HIV test.


Delta i medicinska workshops och lära dig nya kunskaper från kvalificerad sjukvårdspersonal


Du kommer även ha möjlighet att bredda dina kunskaper och lära dig nya färdigheter på våra medicinska workshops som kommer hålls av vår sjukvårdskoordinator. På våra workshops kommer du ha möjlighet att fråga och dela med dig av dina erfarenheter med andra praktikanter. Du kommer även lära dig nya tekniker som du kan använda.


Vilka praktikplatser finns det inom sjukvården i Kenya?

Om du väljer att praktisera på undervisningssjukhuset finns det mängder av avdelningar du kan rotera mellan:


 • Allmän medicin
 • Tandvård
 • Kirurgi
 • Mödravård
 • Pediatrik
 • Laboratorium
 • Farmaci


Du kan även välja att göra praktik på ett statligt hälsocenter, ett mödravårds -och barnsjukhus eller ett palliativt center. Det palliativa centret ger vård åt människor som har dödliga sjukdomar.

Female Dentistry Intern sits down with a local dentist during a Medicine Internship in Kenya.

Var i Kenya kommer jag att arbeta?

Nanyuki

Du kommer bo och arbeta i Nanyuki som ligger 200 km norr om huvudstaden Nairobi. Staden är liten men har alla moderniteter du kan behöva som mataffärer, restauranger och banker. Nanyuki har även ett flertal djurreservat som du kan besöka på din fritid.

Det finns ett flertal olika praktikplatser som du kan välja mellan:

 • Statligt hälsocenter
 • Palliativt vårdcenter
 • Mödravård- och barnsjukhus
 • Undervisningssjukhus

Alla praktikplatser arbetar med människor från utsatta områden och behandlar många olika medicinska åkommor.

Även om Kenya är känt för sina nationalparker finns det många olika attraktioner du inte bör missa. Landet har otroligt skiftande landskap från öken till tropiska skogar, berg och stränder. Titta in på National Museum, upptäck de uråldriga swahili ruinerna och köp unika souvenirer från de lokala marknaderna.

Ankomst, visum och hämtning

När du anländer till flygplatsen i din valda destination, kommer en av våra Projects Abroad anställda att möta dig och hälsa dig välkommen till landet. Du hittar mer information om ankomstflygplatser, introduktion och visum på vår sida Ankomst i Kenya.


En vanlig dag på sjukvårdsprojektet i Kenya

Börja morgonen med att äta frukost med din värdfamilj och ta sen minibussen till din praktikplats. Minibussen kommer att hämta upp dig och lämna av dig hos din värdfamilj de dagar du gör praktik.


En vanlig dag kommer du vara på din praktikplats kl. 8 -16, måndag till fredag. Ditt veckoschema kommer anpassas efter dig och hur din handledare arbetar Det kan även finnas möjlighet att vara med på nattskift, beroende på vad du kommer överens om med din handledare och vår sjukvårdskoordinator.


Vilka dagliga aktiviteter du kommer vara involverad i är beroende på vilken praktikplats du väljer och din tidigare erfarenhet. Medicinstudenter och redan kvalificerad sjukvårdspersonal kommer kunna delta i mer praktiskt arbete.


Du kommer främst att observera och följa med sjukvårdspersonalen under deras ronder. Det kommer ge dig en bra inblick i hur det dagliga arbetet ser ut för en läkare på ett sjukhus med små resurser. När läkarna inte är för upptagna med patienterna, kommer de att förklara de olika medicinska procedurerna och patientfallen för dig.


Under din tid på projektet kan du även komma att assistera med arbetsuppgifter som att ta blodtryck eller ge orala vaccinationer. De dagar ni åker ut i samhället för att ge grundläggande sjukvård, kommer du att göra mer praktiskt arbete som att bandagera sår och mäta vitala funktioner.


När du slutat för dagen kan du lära dig mer om livet i Kenya. Lära känna din värdfamilj bättre över en god kenyansk grillad middag eller delta på ett av våra sociala events. Våra sociala events är utmärkt sätt att lära känna andra Projects Abroad volontärer och praktikanter och vår personal.

Female Medical intern treats a hand wound on a local woman during a Medical Outreach programme in Kenya.

Vilka är de långsiktiga målen med sjukvårdsprojektet i Kenya?

Det finns två huvudsakliga mål med det här projektet, att ge dig en praktikplats där du kan lära dig mer om arbetet inom sjukvården, samt att ge grundläggande sjukvård till utsatta delar av samhället i Kenya.


Många av våra praktikanter letar efter internationell arbetslivserfarenhet inom sjukvården för att komplettera deras studier och deras CV. När du praktiserar med oss kommer du observera kvalificerade läkare och sjuksköterskor i deras arbete och lära dig mer om medicin. Vi tror på kunskapsutbyte mellan olika kulturer, där personal och praktikanter kan utbyta erfarenheter och lära sig nya saker från varandra.


Under din praktik kommer du även göra en insats för människor som behöver den. Många kenyaner har ingen tillgång till sjukvård på grund av fattigdom eller brist sjukvårdsfaciliteter i området. Vi på Projects Abroad ordnar regelbundet hjälpinsatser i utsatta områden och hjälper människor få grundläggande sjukvård. Det kan vara sårvård, HIV- test eller hälsoundersökningar.


Vi identifierat flera viktiga mål för vårt sjukvårdsprojekt i Kenya:


 • Verka för kunskapsutbyte inom sjukvården
 • Förbättra kvalitén på sjukvården
 • Förbättra tillgången till sjukvård för människor som lever i utsatta delar av samhället
 • Förbättra hygienstandards
 • Förebygga malariautbrott


Under 2016 behandlade vi över 3700 människor tack vare praktikanter som dig.


Följ med oss och gör praktik inom sjukvården i Kenya och få medicinsk arbetslivserfarenhet samtidigt som du hjälper människor i utsatta samhällen.

Medical interns treat local families at a medical outreach day during their Work Experience Placement in Kenya.

Volontärarbete för yrkesprofessionella

Det här projektet är även perfekt för kvalificerade yrkesprofessionella. Med dina kunskaper kan vi tillsammans göra ännu större skillnad. Vi kommer matcha dig med en projektplacering där dina kunskaper behövs som mest. Det innebär att du kan dela med dig av dina kunskaper med andra. Tillsammans kommer du arbeta med partnerorganisationer för att skapa hållbar positiv förändring för människor på plats.

Om du har relevanta kvalifikationer, kontakta oss så kan vi hjälpa dig!


Projekthandlingsplaner

Vi har utarbetat långsiktiga mål för våra projekt och dokumenterat målen i våra projekthandlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner används också för att planera ditt arbete. Tack vare våra projekthandlingsplaner kan du vara säker på att du arbetar mot ett långsiktigt mål och vi kan kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Våra projekthandlingsplaner säkerställer att vi gör en verklig skillnad.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.


Vi mäter resultatet av vårt arbete varje år

Vi arbetar mot långsiktigt mål med årliga delmål. Varje volontär och praktikant som deltar på ett av våra projekt hjälper oss att nå dessa långsiktiga mål. På så sätt kan även de som volontärarbetar eller praktiserar en kortare tid göra verklig skillnad. Varje person bygger på arbetet som tidigare volontärer och praktikanter gjort. Varje år utvärderar vi resultatet av vårt arbete. Du kan hitta en sammanställning av vad vi uppnått under året i vår Global Impact Report.

För mer information om vilken insats våra volontärer, praktikanter och personal gjort under året, läs vår senaste rapport.


Mat och boende

Du kommer bo hos en värdfamilj i Nanyuki. Din värdfamilj kommer välkomna dig som en familjemedlem till deras hem. De kommer lära dig mer om deras traditioner och om den lokala kulturen. Vi tror att det här är det bästa sättet att verkligen lära känna kulturen i ett nytt land. Du kommer få en unik upplevelse av Kenya.

Vi försöker alltid placera dig så att du bor med en annan Projects Abroad volontär eller praktikant. Ditt rum kommer vara enkelt men bekvämt, rent och säkert.

Din projektavgift inkluderar tre måltider om dagen.

Läs mer om våra boenden.


Fritidsaktiviteter när du är ledig

Ditt volontärarbete i Kenya kommer ge dig en fantastisk möjlighet att utforska landet närmare. Med så många olika aktiviteter att välja mellan kommer du ha fullt upp på kvällar och helger.

Ingen resa till Östafrika är komplett utan en safari. När du utforskar Kenyas savanner kan du se vilda djur som elefanter, lejon och även den utrotningshotade Rothschildgiraffen.

Våra projekt ligger i Nanyuki som även är känt som ”gateway to Mount Kenya”. Med det majestätiska berget som granne, är det värt att åka på en dagsresa och vandra längs med foten av berget.

Du kan även tillbringa dina kvällar med att lyssna på livemusik och smaka utsökta lokala rätter på livliga restauranger. Kenya har även många marknader som är ett måste att besöka! Här hittar du färgstarka textiler och handgjorda skulpturer.

Du kan utforska Kenya självständigt eller i grupp. Vi har många volontärer i Kenya så du kommer garanterat lära känna nya vänner och reskompisar.


Säkerhet och personalstöd

Din säkerhet är vår första prioritet. Vi har många processer och system på plats för att se till att du har all hjälp och support som du behöver. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du reser med oss. Vår egen Projects Abroad personal finns tillgänglig för hjälp och stöd 24h om dygnet. De kommer se till att du trivs i ditt boende och känner dig hemma på din projektplacering. Om du skulle stöta på något problem, finns vår personal alltid där för att hjälpa dig.

Läs mer om support och säkerhet.

När du anmäler dig betalar du endast 2700 kr, vilket dras av från totalpriset. Avbetalningsmöjligheter finns och vi kan också ge tips på hur du kan samla in pengar

Vill du delta på fler än ett projekt? Ring oss på 0855921116 för att ta reda på om vi kan erbjuda rabatt.

Välj en varaktighet och ett startdatum för att fortsätta

Fråga här

Fält markerade med * är obligatoriska!

Våra samarbetsorganisationer