Vi på Projects Abroad tror att volontärarbete och praktik utomlands som sker på ett välorganiserat och hållbart sätt i utvecklingsländer, kan förändra människors liv.

Som en av de främsta internationella aktörerna inom volontärresor tar vi säkerhet, etik och riktlinjer på stort allvar.

Med detta i åtanke har vi skapat policys, regelverk och riktlinjer. Vi använder dem för att se till att allt arbete sker på ett hållbart och säkert sätt för vår personal, våra samarbetspartners, våra volontärer och praktikanter, samt de lokala människor vi arbetar med. Våra policys, regelverk och riktlinjer finns även till för att göra människor medvetna om hur deras handlingar påverkar andra människor.

Du kan läsa mer om våra policys och hur vi arbetar genom att klicka på länkarna nedan:

Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi på Projects Abroad arbetar med dessa frågor, ta gärna kontakt så kan vi hjälpa dig.

Våra samarbetsorganisationer