Ett av Projects Abroads nyckelfunktioner är säkra barns, volontärers, värdsamhällets- och partnerorganisationers säkerhet och hälsa.

Volontärarbete med barn kräver särskilda försiktighetsåtgärder eftersom det ofta handlar om små barn, samt att barn är en särskilt utsatt grupp som har svårt att tillvarata sina egna rättigheter. 

Vi arbetar efter försiktighetsåtgärder som är framtagna för att säkra barnens bästa, volontärernas säkerhet och att barnomsorgsprojekten ger långsiktig och hållbar hjälp.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar och våra policys för volontärarbete med barn.

Våra volontärer arbetar inte i barnhem

Vi på Projects Abroad vill att barn ska bo i en stabil hemmamiljö. Inga av våra volontärer volontärarbetar längre i barnhem, du kan läsa mer om varför här. 

Våra volontärer har under många år gjort fantastiska insatser för barn i barnhem över hela världen. Men barnhem är ingen bra plats för barn och därför har vi en vision om en värld utan barnhem. För att nå vår vision arbetar volontärer istället i förskolor och andra stödgrupper för barn, unga och äldre. 

Vi stöttar hjälpinitiativ som stöttar hela samhället. På så sätt kan vi hjälpa familjer och lokala samhällen att ta hand om barnen själva, i stället för att barn ska hamna på barnhem.

Vår barnskyddspolicy

Vi på Projects Abroad tar alltid hänsyn till barnens bästa när vi fattar beslut. Vår barnskyddspolicy är utarbetad för att garantera högsta möjliga säkerhet och effektivitet för alla som är involverade i våra barnomsorgsprojekt. Alla våra volontärer måste följa vår barnskyddspolicy som har klara regler för hur volontärer ska uppträda kring barn.

Läs vår barnskyddspolicy här.

Våra policys

Barnskyddspolicyn kan komma att ändras i takt med att barnomsorgsprojekten ändras eller nya riktlinjer kommer från barnskyddsorganisationer. Målet ändras däremot inte, utan kommer alltid vara att se till att garantera högsta möjliga säkerhet för barn och alla inblandade i våra projekt

Alla volontärer som volontärarbetar med barn måste:

  • Genomgå en bakgrundskontroll och uppvisa utdrag från belastningsregistret om man är 21+ (eller 18+ om man vill volontärarbeta i Kambodja, Fiji, Rumänien och Thailand).
  • Ge en yrkes- eller studiereferens
  • Följa vår Barnskyddspolicy som kommer att gås igenom av en Projects Abroad anställd som en del av introduktionen.
  • Delta i olika studiecirklar och feedbackmöten genomgående under projektet.
  • Rapportera om missförhållanden eller misstänka missförhållande som pågår på projekten till oss på Projects Abroad, eller en lokal organisation som skyddar barn i området. (Vi på Projects Abroad ger volontärer information om lokala barnskyddsorganisationer).
  • Aldrig åka ut med barn själv på utflykt.
  • Utvärdera projektet före hemresan.

Partnerorganisationer som Projects Abroad arbetar med måste:

  • Vara officiellt och juridiskt registrerade för att arbeta med deras specialområde.
  • Skriva under ett avtal med Projects Abroad där denne åtar sig att verka i enlighet med våra riktlinjer om säkerhet, hälsa och kommunikation.
  • Ge Projects Abroads anställda möjlighet att regelbundet övervaka och kontrollera verksamheten.

Våra mål och projekthandlingsplan för våra barnomsorgsprojekt

Vi på Projects Abroad placerar endast volontärer på barnomsorgsprojekt där det finns ett verkligt behov. Vårt mål med våra projekt är att långsiktigt hjälpa barn och andra utsatta grupper med utbildning, omsorg och skydd. 

Vi vill förbättra barn och andra utsatta gruppers fysiska, sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling. Vi ser även till att det finns långsiktiga mätbara mål, så både vi och våra volontärer kan se vilken inverkan vi har.

Utöver att arbeta med lokala samarbetspartners som vi litar på, har vi även en barnomsorgsplan specifikt för varje enskilt land där vi jobbar med barn. Vår barnomsorgsplan är utarbetad efter de särskilda behov som finns i varje destination och ger varje projekt klara och tydliga mål för vad vi vill åstadkomma. 

Varje år utvärderas varje projekt och vi tittar på hur vi uppfyller våra mål och vad vi kan ändra eller göra mer av. Vi kan även se vilken hjälpinverkan projektet har och vilka mål vi har för nästa år. Du hittar mer information om våra olika projekthandlingsplaner här och du kan även kontakta oss om du vill läsa en specifik projekthandlingsplan.

Nyckeln till hjälp är långsiktighet

Vi uppmuntrar volontärer som vill volontärarbeta med barn att åka så länge som de bara kan. Vilken tidsram du än har, försök att förlänga om du bara har möjlighet. 

För varje extra vecka du spenderar på våra barnomsorgsprojekt, kommer du att känna dig mer hemma, barnen kommer lära känna dig bättre och du kommer lära känna barnen bättre. Du kommer lättare se enskilda barns behov och kunna hjälpa dem bättre.

Vissa barnomsorgsprojekt har som krav att volontärer ska stanna minst 4 veckor, att arbeta kortare är inte möjligt. Orsaken är att vår personal på projektet i samråd med den lokala personalen har ansett, att det inte är möjligt att göra en verklig insats under en kortare tid. 

Våra barnomsorgsprojekt där man kan göra en verklig insats under en kortare tid, innebär ofta att volontärer hjälper till med fysiska arbeten som att bygga, reparera eller måla. Alla barnomsorgsprojekt har detta behov, så därför skiljer sig minimitiden åt mellan projekten.

Du är en del av en större helhet

Särskilt när du åker iväg för en kortare tid är det viktigt att du har realistiska förväntningar och att du kommer ihåg att du är en del av en större helhet. Hjälpbehovet är ofta stort och en volontär som stannar 4 veckor kommer inte kunna göra samma insats som en volontär som stannar 8 veckor. 

Därför är det viktigt att komma ihåg att din insats tillsammans med den insats andra volontärer och personalen på plats gör, är det som över tid ger barn möjligheter som de annars inte skulle ha. Din insats kommer hjälpa hålla de stenar i rullning som förändrar människors liv över tid.

Vi tror även att volontärer i alla åldrar och erfarenhetsnivåer kan göra en positiv insats på våra barnomsorgsprojekt. Förutsättningen för att kunna göra det är att volontärarbetet är välstrukturerat, väl uttänkt och har en långsiktig plan. Vi kan göra det på grund av vårt strukturerade och långsiktiga arbetssätt och för att våra volontärer har stöd av vår personal dygnet runt.

Våra samarbetsorganisationer