I många år har vi på Projects Abroad arbetat med barnhem och andra typer av permanenta boenden för barn utomlands. Målet har varit att ge bättre omsorg, utbildning och livskvalité till utsatta barn. Våra volontärer har under många år gjort en betydelsefull insats för att förbättra barnens levnadsförhållanden i dessa barnhem. Deras insatser har skapat framtidsmöjligheter för barnen genom att volontärerna stöttat barnens utbildning och vård.

Men för barn är barnhem ingen bra miljö och att hamna på barnhem ska vara det absolut sista alternativet för ett barn. När det är möjligt bör barn bo med sin föräldrar, nära släktingar eller i en fosterfamilj i det lokala samhället. Vi på Projects Abroad anser att om vi kan arbeta med det lokala samhället, på ett sådant sätt att barn inte hamnar på barnhem alls, är det ett mer hållbart sätt att hjälpa utsatta barn längden.

De senaste åren har vi på Projects Abroad arbetat med att skifta vårt engagemang i barnhem till ett engagemang i familj- och samhällsinsatser. Vi arbetar nu med lokala organisationer som stöttar familjer och det lokala samhället, så att barn kan bo kvar hemma eller placeras hos fosterfamiljer i det lokala samhället. På så sätt kan barn få en trygg och stabil uppväxt. Istället för att våra volontärer arbetar i barnhem, arbetar våra volontärer i förskolor och skolor, vårdprogram och stödgrupper för mammor, barn och äldre.

Vägen framåt utan volontärarbete i barnhem

När vi på Projects Abroad tog beslutet januari 2018 att sluta skicka volontärer till att volontärarbeta på barnhem, ville vi säkerställa att inga barn eller organisationer som hjälpte barnen skulle skadas. Till vår hjälp samarbetade vi med Re-Think Orphanages och andra organisationer för att göra omställningen långsamt och gradvis.

Istället för att stötta barnhem, har vi utökar vårt stöd för organisationer och projekt där vi stöttar det lokala samhället, såsom förskole -och fosterhemsprogram. Detta är en modell som har fungerat bra i länder som Kambodja som slagits hårt av barnhemsturism. Denna typ av arbete är ett långsiktigt åtagande, där våra volontärer och våra medarbetare verkligen kan göra skillnad för hela samhället.

Fördelar med projekt som stöttar familjer och lokala samhällen

När vi arbetar med att hjälpa barn genom att stötta deras familjer och det lokala samhället, kan vi arbeta mer långsiktigt. Det här är fördelar vi ser med projekt som stöttar familjer och lokala samhällen:

  • Vi på Projects Abroad har alltid ansett att barnhem ska vara den sista utvägen för ett barn. Vi har nu en möjlighet att ge nästa generation barn en bättre start i livet genom att arbeta för att barn får bo kvar hos deras familjer.
  • Projekt som stöttar hela samhällen tenderar att ha bättre struktur och fokus för volontärernas arbete. Det gör att våra volontärer kan göra en bättre och mer långsiktig insats.

Projekten får större räckvidd, vilket ger projekten bättre effekt och långsiktighet. Genom att samarbeta mellan våra barnomsorgs-, mikrofinansierings-, näringslära- och folkhälsoprojekt kan vi hjälpa det lokala samhället i helhet. På så sätt kan vi stötta barn och föräldrar på många olika sätt. Exempelvis barnomsorgsprojektet kan stötta barnens tidiga utveckling, mikrofinansieringsprojektet ger lån till utsatta föräldrar, så att de bättre kan trygga familjens försörjning och trygghet. Gratis vård på våra folkhälsoprojekt ger tillgång till sjukvård för dem som annars inte skulle ha råd och våra projekt inom näringslära skapar kunskap, bättre hälsa och bättre livskvalité för både barn och vuxna.

A Projects Abroad volunteer assists at a community-based care placement rather than orphanage volunteer work.

Vår barnskyddspolicy

Vi tar barnens och våra volontärers säkerhet på största allvar, vår barnskyddspolicy följs strikt av alla våra volontärer och medarbetare.

Alla våra partnerorganisationer är noga granskade för att säkerställa att de äkta och hjälper ett verkligt problem i det lokala samhället. Utöver att arbeta med lokala samarbetspartners som vi litar på, har vi även en projekthandlingsplan specifikt för varje enskilt land där vi jobbar med barn. 

Våra projekthandlingsplaner ger varje projekt långsiktiga och mätbara mål för vad vi vill åstadkomma i varje land. Som exempel, om vi utvärderar en förskola och ser att våra förskolebarn inte utvecklas i takt som andra barn i deras ålder, arbetar volontärerna med extra insatser för att förbättra utvecklingen hos små barn.

Vi har dessutom investerat i en anonym databas Global Impact Database där vi loggar in framsteg hos varje enskilt barn. På så sätt kan vi se om barnet når sina utvecklingsmål eller behöver extra stöd. En ny volontär kan därför även bygga på det arbete som en tidigare volontär gjort.

Vill du volontärarbeta med barn utomlands?

Vi har många olika vård och omsorgsprojekt där vi hjälper barn, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa projektet för dig. Du hittar alla våra olika barnomsorgsprojekt här.

08 - 55 921 116

eller

för att börja planera din resa

Våra samarbetsorganisationer