Ring oss på:  08 - 55 921 116

Kontakta oss

Vår egen databas Global Impact Database är en anonymiserad databas som har skapats, drivs och upprätthålls av vår personal och våra volontärer. Global Impact Database ger oss möjligheten att se vilka framsteg och vilken effekt vårt arbete har. Det ger även våra volontärer möjlighet att se effekten av deras arbete och hur vi arbetar mot ett långsiktigt mål.

Vi vill att våra volontärer skapar en långsiktig och hållbar positiv förändring i de samhällen där de arbetar. Det är viktigt för oss att våra volontärers arbete kommer direkt till nytta för lokalbefolkningen.

As a responsible volunteering organization, we aim to provide worthwhile projects that meet the core needs of our beneficiaries and volunteers. As a result, data gleaned from our Global Impact Database is keenly analyzed to inform our strategies and operational decisions.
- Kay Hendricks, Head of Programme Development.

Vad använder vi Global Impact Database till?

Projects Abroad volontärer lägger in data i Global Impact Database.

Identifiera behov och definiera mål

Det första steget med Global Impact Database är att samla in data så att vi får ett standardvärde. När vi samlar in data från en projektplacering eller en individ, så aggregeras data i vårt system så att vi kan hjälpa till att identifiera ett behov.

Ett exempel: Data kan indikerat att en förskola saknar hygienresurser som rent vatten, så att barnen kan tvätta sina händer. När vi har identifierat ett behov kan vi sätta ihop en handlingsplan för att lösa problemet. På så sätt kan vi förbättra hygienen för barnen på förskolan.

Anpassa våra insatser

Förutom att identifiera ett behov, ger Global Impact Database information om hur vi kan anpassa arbetet bättre för individer, eller det lokala samhället.

Ett exempel: Om vi ser att många människor drabbas av livsstilssjukdomar som högt blodtryck och diabetes i ett särskilt område. Kan vi fokusera på att driva informationskampanjer om hälsa och nutrition. Vi kan även hjälpa till att göra hälsoundersökningar i dessa områden. På så sätt kan vi förebygga att fler insjuknar och förbättra livskvalitén för de som drabbats.

Guida våra volontärer

Vår databas uppdateras varje dag av våra volontärer och vår personal runt om i världen. Vi använder informationen i Global Impact Database för att ge våra volontärer särskilda mål under deras tid på projektet. Det gör att volontärer kan göra största möjliga skillnad under deras tid utomlands. Det innebär även att deras arbete bygger på det arbete som våra tidigare volontärer redan gjort.

När alla arbetar mot samma mål, kan även våra volontärer som stannar en kortare tid göra en märkbar skillnad.

Ett exempel: En volontär som arbetar med barnomsorg kan se vad tidigare volontärer har utvärderat ett barns kunskaper till. Volontärer kan sedan dela upp barnen i mindre grupper efter deras kunskapsnivå, så att varje barn får en lektion som är anpassad efter deras specifika kunskapsnivå.

Överse våra projekt

Global Impact Database hjälper oss att både identifiera och fokusera på varje lands unika behov av hjälp. På så sätt kan vi använda våra resurser där vi gör mest nytta. Vi använder även databasen till att se vilka framsteg vi gör och vilka initiativ som inte fungerar riktigt som vi tänkt oss. Genom att anpassa arbetet efter vad som fungerar och inte fungerar, kan vi se till att arbetet vi gör hela tiden rör sig närmare mot vårt övergripande mål, att skapa hållbar och långsiktig verklig skillnad.

Säkerhet och sekretess

Vår databas identifierar inte individer med namn, utan ger istället varje individ ett nummer. Det gör att individens personliga integritet skyddas. När volontärer inte längre arbetar på projektet tar vi bort deras åtkomst till Global Impact Database.

På det här sättet kan vi arbeta med att göra största möjliga insats, utan att kompromissa med människors personliga integritet.

Våra samarbetsorganisationer