A Projects Abroad Conservation volunteer is recording data to for our Global Impact Database.

Projects Abroad Global Impact Database

Vår egen databas Global Impact Database är en anonymiserad databas som har skapats, drivs och upprätthålls av vår personal och våra volontärer. Global Impact Database ger oss möjligheten att se vilka framsteg och vilken effekt vårt arbete har. Databasen hjälper volontärer att se vilken effekt deras arbete har och hur de hjälper oss att nå våra långsiktiga mål i våra projekthandlingsplaner.

Vi vill att våra volontärer skapar en långsiktig och hållbar positiv förändring i de samhällen där de arbetar. Det är viktigt för oss att våra volontärers arbete kommer direkt till nytta för lokalbefolkningen.

Vad använder vi Global Impact Database till?

Identifiera behov och definiera mål

Det första steget med Global Impact Database är att samla in data så att vi får ett standardvärde. När vi samlar in data från en projektplacering eller en individ, så aggregeras data i vårt system så att vi kan hjälpa till att identifiera ett specifikt hjälpbehov.

Som ett exempel kan data indikerat att en specifik förskola saknar hygienresurser, som rent vatten för barnen att tvätta sina händer i. När vi har identifierat ett hjälpbehov kan vi sätta ihop en plan för att lösa problemet och förbättra hygiennivåerna för barnen på förskolan.

Fokusera på vår insats

Förutom att identifiera ett hjälpbehov, ger Global Impact Database information om hur vi kan anpassa arbetet bättre för individer eller lokala samhällen.

Som ett exempel, om vi ser att många människor drabbas av livsstilssjukdomar som högt blodtryck och diabetes i ett särskilt område. Kan vi fokusera på att driva informationskampanjer om hälsa och bra näring och hjälpa till att göra hälsoundersökningar i dessa områden. På så sätt kan vi förebygga att fler insjuknar och förbättra livskvalitén för de som drabbats.

Guida våra volontärer

Vår databas uppdateras varje dag av våra volontärer och vår personal runt om i världen. Vi använder informationen i Global Impact Database för att ge våra volontärer särskilda mål som de ska arbeta mot under deras tid på vårt projekt. Det gör att volontärer kan göra största möjliga skillnad under deras tid på projektet. Det innebär även att deras arbete bygger på det arbete som våra tidigare volontärer redan gjort.

När alla arbetar mot samma mål, kan även våra volontärer som stannar en kortare tid göra en märkbar skillnad.

Som exempel: En volontär som arbetar med barnomsorg kan se vad tidigare volontärer har utvärderat ett barns kunskaper till. Volontärer kan sedan dela upp barnen i mindre grupper efter deras kunskapsnivå, så att varje barn får en lektion som är anpassad efter deras specifika kunskapsnivå.

Databasen hjälper oss att överse våra projekt

Global Impact Database hjälper oss att både identifiera och fokusera på varje destinations särskilda behov. På så sätt kan vi använda våra resurser där vi kan göra mest nytta. Vi använder även databasen till att se vilka framsteg vi gör och vilka initiativ som inte fungera riktigt som vi tänkt. Genom att anpassa arbetet efter vad som fungerar och inte fungerar, kan vi se till att det arbete vi gör hela tiden rör sig närmare mot vårt övergripande mål, att skapa hållbar och långsiktig verklig skillnad.

Säkerhet och sekretess

Vår databas identifierar inte individer med namn, utan ger istället varje individ ett nummer. Det gör att individens personliga integritet skyddas. När volontärer inte längre arbetar på projektet tar vi bort deras tillträde till Global Impact Database.

På det här sättet kan vi arbeta med att göra största möjliga insats utan att kompromissa med människors personliga integritet.