Vi är stolta över att vi är anslutna till ett flertal olika samarbetsorganisationer och välgörenhetsorganisationer som främjar ungdomar och utbildning. Vi har även fått utmärkelser för vårt arbete. Här nedan hittar du några av de organisationer som vi samarbetar med. Genom att samarbeta med dessa organisationer säkrar vi att våra volontärresor och praktikplatser håller högsta möjliga standard. Många av våra samarbetsorganisationer erbjuder även förmåner till våra volontärer och praktikanter när de deltar på ett av våra projekt.

WTM Responsible Tourism

Vi samarbetar med WTM Responsible Tourism som har som mål att ena reseföretag, organisationer och individer som erbjuder ansvarsfulla och hållbara initiativ. WTM Responsible Tourism verkar för etiskt arbete inom resebranschen och lyfter fram hållbara initiativ i samhällen runt om i världen. Deras mål är att hjälpa till att bygga en framtid av hållbar turism och resande.

Besök deras hemsida

Duke of Edinburgh’s Award

Vi är en godkänd aktivitetsleverantör för Duke of Edinburgh’s Award, världens ledande pris för utvecklingsprogram för ungdomar. Duke of Edinburgh’s Award är öppet för alla ungdomar mellan 14-25 år och är även UK ledande välgörenhetsorganisation. Duke of Edinburgh’s Award uppmuntrar till samarbete, social interaktion och hjälper ungdomar att realisera sin potential.

Besök deras hemsida

Learning Outside the Classroom (LOtC)

Våra projekt har fått en Learning Outside the Classroom (LOtC) kvalitetsstämpel. LOtC är en nationell organisation i UK som utvärderar lärande upplevelser. LOtC uppmuntrar till undervisning och lärande utanför klassrummet.

Besök deras hemsida

 

Expedition Providers Association (EPA)

Vi driver projekt som har godkänts av Expedition Providers Association (EPA) och som har fått kvalitetsstämpel från Learning Outside the Classroom (LOtC). EPA arbetar med säkerhet och kvalitet när det gäller resor utomlands.

Besök deras hemsida

 

Travel Aware

Vi samarbetar med Travel Aware som tillsammans med Utrikesdepartementet i UK, ger viktiga reseråd och uppdaterad information om länders säkerhetsläge, till människor som lever och arbetar utomlands.

Besök deras hemsida

International Volunteer Programmes Association (IVPA)

Vi är medlemmar i International Volunteer Programs Association (IVPA) som är en icke-vinstdrivande ackrediteringsorganisation. IVPA arbetar med att öka kunskapen och tillgången till bra volontärresor utomlands.

Besök deras hemsida

 

World Youth Student and Educational Travel Confederation

Vi är medlemmar i World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation. WYSE är en organisation som verkar för att stötta och utveckla möjligheter för unga resande och för de reseföretag som erbjuder utbildande resor för ungdomar och studenter.

Besök deras hemsida

TrustPilot

Vi uppmuntrar våra alumni att lämna en recension om deras upplevelse med oss på TrustPilot. Denna recensionsplattform är öppen för alla som vill dela deras upplevelse om ett företag som de varit i kontakt med. Målet är att människor ska dela deras upplevelser och kontinuerligt förbättra servicen som företag ger till kunder.

Besök deras hemsida

 

GoAbroad

Vi samarbetar med GoAbroad som är en ledande sökmotor för internationella reseprojekt. GoAbroad informerar om olika volontärprojekt och praktik utomlands, ger expertråd och verkliga utvärderingar.

Besök deras hemsida

 

GoOverseas

Vi samarbetar med GoOverseas som är en onlineguide till över 14 000 volontärprojekt, praktik, studieprogram, sabbatsår och undervisningsprogram utomlands. GoOverseas mål är att främja möten och förståelse mellan människor genom att förändra människors perspektiv på världen genom resor. De samlar även in recensioner som människor lämnar om sina upplevelser utomlands, något som kan hjälpa dig när du ska välja ditt nästa äventyr.

Besök deras hemsida

 

Volunteer Forever

Vi samarbetar med Volunteer Forever. De hjälper individer att hitta rätt volontärprojekt, praktik eller undervisningprogram utomlands. Du kan söka igenom deras recensioner eller samla in pengar på deras crowdfunding-plattform.

Besök deras hemsida.

Våra samarbetsorganisationer