Ring oss på:  08 - 55 921 116

Kontakta oss
Project's Abroad staff giving travelling volunteers a diving brief on responsible diving

Vad ansvarsfullt volontärarbete betyder hos Projects Abroad

Idag finns det många olika organisationer som arrangerar volontärresor utomlands. Det finns seriösa och bra organisationer som gör en fantastisk insats ute i världen. Och det finns även mindre seriösa aktörer med projekt utan dokumenterad effekt och som tummar på volontärernas säkerhet.

Det är inte helt lätt för dig som vill åka på en volontärresa att veta vilka organisationer som är seriösa och vilka som är mindre seriösa. Vi rekommenderar därför att du gör en grundlig research. På så sätt vet du att du kommer göra verklig skillnad och att organisationen inte tummar på din säkerhet utomlands.

Hur vi på Projects Abroad ser till att du volontärarbetar på ett ansvarsfullt sätt

Vi på Projects Abroad har organiserat volontärresor i över 30 år. Över 115,000 volontärer som har åkt med oss till destinationer runt om i världen. Vi har samlat våra erfarenheter och kontinuerligt förbättrat våra riktlinjer för säkerhet och långsiktighet i våra projekt.

Vi skapat en checklista i 8 delar som kan hjälpa dig att bestämma om en organisation är seriös eller inte. Vi följer naturligtvis vår checklista och uppmuntrar andra organisationer att göra detsamma. Denna checklista kan hjälpa dig att ställa relevanta frågor till olika organisationer och på så sätt hjälpa dig att bestämma vem du vill åka med.

1. Organisationen kan visa att de gör skillnad

Care volunteers with school children in Africa

Organisationer ska vara öppna med vilken effekt deras projekt har. Vi tycker att en organisatör bör publicera en årlig rapport som visar hur mycket skillnad de faktiskt gör.

Organisatörer som hävdar att deras volontärprojekt är hållbara, måste arbeta mot långsiktiga mål och ha ordentliga rapporterings- och utvärderingsprocesser på plats. Utvärderar du inte dina projekt kan du inte förbättra dem och mäter du inte ditt arbete kan du inte veta om du faktiskt gör framsteg.

Vi på Projects Abroad arbetar i enlighet med FN:s hållbara utvecklingsmål (UN SDGs). Dessutom har vi utarbetat grundliga rapporterings- och utvärderingsverktyg, såsom våra projekthandlingsplaner och vår databas Global Impact Database. Eftersom vi har en ordentlig och grundlig struktur på plats som vi arbetar med under hela året, kan du åka iväg som en sista-minuten volontär och ändå göra verklig skillnad.

Funderar du på vilken skillnad du kan göra som volontär under en kortare tid? Läs vår blogg om kortare volontärresor och hur du ändå kan göra skillnad.

2. Lämna inte din säkerhet till slumpen

Ensuring safety equipment is used for diving volunteers

Det är enkelt för en organisation att säga att de organiserar säkra volontärresor. Vi rekommenderar att du gräver lite djupare och tar reda på vilka säkerhetsåtgärder de egentligen har på plats.

Vi på Projects Abroad tar din säkerhet på allvar. Vi arbetar med säkerhet på följande sätt:

 • Vi har en Risk Management Group som ansvarar för att implementera, uppdatera och följa upp våra säkerhets och hälsoriktlinjer.
 • Alla våra projekt, boenden och transporter kontrolleras regelbundet och riskutvärderas (Våra riskutvärderingar finns tillgängliga vid förfrågan).
 • All destinationspersonal granskas genom kriminalregisterkontroller och får regelbunden utbildning, inklusive första hjälpen.
 • Vi har krisplaner och handlingsplaner utarbetade för varje destination, så ifall oförutsedda händelser eller en nödsituation inträffar, så är vi väl förberedda och vår personal vet vad de ska göra.
 • Vi har vår egen in-house medicinska rådgivare, som kan hjälpa blivande volontärer vid medicinska frågor eller assistera i kontakt med utländska läkare.
 • Vi har utarbetat noggrann barnskyddspolicy.
 • Vi förbereder våra blivande volontärer noggrant inför resan och vår kurs i kulturell medvetenhet ingår i priset.
 • Våra säkerhetsåtgärder, policys och riktlinjer har kontrollerats av utomstående som Expedition Providers Association, Learning Outside the Classroom Quality Badge, och British Standard 8848.
Support på plats för volontär i Kambodja .

3. Vi har egen supportpersonal på plats i varje destination

Innan du bokar en volontärresa utomlands är det viktigt att alltid ta reda på vem som ska ansvara för din säkerhet och välfärd.

Vi vet noggrant vår personal och säkerställer att de uppfyller våra höga krav på säkerhet och ansvar. Vart i världen du än reser kommer du att få samma nivå av omsorg och uppmärksamhet från våra team på marken. Dessa anställda är lokalt baserade, vilket betyder att de förstår området och hur man kan hålla dig säker.

Under hela din resa är vår personal tillgänglig 24/7.

Volontärer som åker jeep på en game drive i Botswana.

4. Ta reda på hur dina pengar används

Volontärorganisationer bör alltid vara öppna med hur dina pengar används. En organisatör ska kunna visa dig en tydlig uppdelning i hur dina pengar används. Läs mer om varför vi tar ut en avgift och hur den används här.

Titta också på vad som ingår i din projektavgift och vad som inte ingår. Se upp för dolda avgifter. Hittar du ingen information, fråga! Hos oss inkluderar projektavgiften som standard saker som:

 • Hämtning och lämning på flygplats
 • Transport från ditt boende till din projektplacering
 • Tre mål mat om dagen
 • Utbildning
 • Internationella avgifter för banköverföringar

5. Är projekten långsiktiga och hållbara?

Ansvarfullt och hållbart volontärarbete innebär att din insats inte avslutas när du åkt hem. Istället ska projekten ge långsiktig hjälp, som fortsätter efter det att du åkt hem. Vissa volontärorganisationer besöker endast ett land när de har volontärer. Det innebär att det är endast under några veckor som organisatören stöttar projektet, men projektet lämnas utan stöd resten av året.

Vi kan ta emot volontärer året runt. Detta hjälper till att säkerställa att alla våra projekt erbjuder hållbara och etiska resor med långsiktiga mål.

Alla våra projekt har långsiktiga mål. Dessa mål har satts efter att vi gjort en noggrann behovsutvärdering av vad det lokala samhället behöver. Behovsutvärderingen görs tillsammans med lokalborna. Våra långsiktiga mål är även i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vare projekt har sin egen projekthandlingsplan som gör att dina dagliga uppgifter går att härleda mot ett långsiktigt mål. För att se till att vi kontinuerligt kan utvärdera projekten och vilken insats vi gör, har vi byggt en databas Global Impact Database. I databasen kan vi mäta och se vilken insats vi gör och vi publicerar resultatet av vårt arbete varje år i en Global Impact Report.

6. Få information om din projektplacering innan du åker

Vi tycker att det är viktigt att du har alla detaljer kring ditt projekt och ditt boende innan du reser. Hur kan du annars komma förberedd och göra det bästa av din volontärresa direkt från start?

För att du ska komma igång så fort som möjligt och börja göra skillnad från dag ett, ser vi till att du får detaljerad information minst en månad innan du reser (tidigare om du ber om det) via din personliga sida. Där hittar du information om:

 • Din projektplacering
 • Roll på projektet
 • Boende
 • Värdfamilj
 • Resurser du kan förbereda
 • Kontaktdetaljer till vår personal i varje destination

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor.

Medicinvolontärer i Nepal på en sjukvårdsinsats.

7. Kan du lita på en organisations integritet

Vi tycker att det är viktigt att volontärorganisationer har riktlinjer och policys hur volontärer arbetar. Be därför om att se följande innan du bokar:

 • Barnskyddspolicy
 • Djurskyddspolicy
 • Etik inom medicin
 • Uppförandekod för volontärer
 • Hälsa och säkerhetspolicy
Lärarvolontär hjälper en liten elev med dennes skoluppgift i Kambodja

8. Är volontärernas kunskaper verkligen behövda?

Volontärer utan särskilda yrkeskunskaper kan göra positiv skillnad, men det beror mycket på hur volontärorganisationen har lagt upp arbetet. På Projects Abroad ser vi alltid till att:

 • Du handleds av lokala erfarna yrkesmänniskor
 • Du har en egen handledare på plats
 • Du har särskilda kunskaper om projektet behöver det
 • Våra Projektexperter matchar dig till det perfekta projektet
 • Vi organiserar workshops och utbildning i din destination som är relevant för ditt projekt
 • Vi kan matcha dig till rätt projekt i enlighet med dina språkkunskaper

Vi på Projects Abroad följer varje punkt på denna checklista. Fråga oss gärna om det är något du vill veta mer om. Som en ledande aktör på marknaden för volontärorganisationer hoppas vi att inspirera andra aktörer att följa samma standards.

Vill du veta mer om ansvarsfullt volontärarbete?

Prata med en av våra experter:

08 - 55 921 116

eller

för att börja planera din resa

Våra samarbetsorganisationer