Barnomsorgsvolontär som åkt på en kort volontärresa läser en saga för barnen i hennes klass.

Korta volontärresor: Kan du verkligen göra skillnad?

Ringar på vattnet effekten: Hur ditt arbete bygger på arbetet tidigare volontärer gjort

Av Vicci Parry | 07 oktober 2019

Funderar du på att åka på en volontärresa, men kan du endast åka några veckor? Vi förstår att livet kanske inte alltid låter dig åka iväg månader i taget. Funderar du om du verkligen kan göra skillnad under några veckor? Det korta svaret på den frågan är ja, men det kräver att organisationen har en bra struktur på plats. Läs hur vi gör det möjligt.

För oss är det otroligt viktigt att våra projekt skapar verklig skillnad för människor, djur och det lokala samhället. Det ligger i hjärtat av allt vi gör. Därför har vi utarbetat en struktur som gör att även korta volontärresor hjälper till att bygga långsiktig förändring.

Våra projekt har skapats med hjälp av projekthandlingsplaner och en särskilt anonymiserad databas där vi registrerar vårt arbete. Varje år så publicerar vi resultatet av vårt arbete i vår årliga rapport Global Impact Report. Genom att arbeta strukturerat kan du ta vid där en tidigare volontär slutade. Som exempel erbjuder vi några 1 veckas volontärresor på särskilt utvalda projekt. På dessa projekt måste vår personal på projektet arbeta så strukturerat, så att det går att göra positiv skillnad på en vecka

En korttidsvolontär planterar blommor.

Långsiktiga och hållbara mål för korttidsvolontärer

En av det viktigaste faktorerna för att göra verklig skillnad under en kort volontärresa, är att ditt dagliga arbete är direkt kopplat till ett långsiktigt mål. Vi har utarbetat långsiktiga och hållbara mål för varje projekt. Målen är i linje med FN:s globala utvecklingsmål.

"The most significant part in taking part of Projects Abroad was seeing that I made a difference in at least a few people’s lives and that I did my part while over there. My time with Projects Abroad motivated me to attend Graduate School for Global Epidemiology, after I complete my undergraduate studies. I saw the suffering of people and communities due to the lack of knowledge and resources and want to work to fix those exact problems around the world; and track the diseases I saw in Ghana."

- Rebecca Chase, Public Health and Nursing intern in Ghana. 

Vi har inte kommit på dessa långsiktiga mål själva. Vi har arbetat nära med människor från det lokala samhället för se till att vårt arbete möter ett verkligt behov. Därefter har vi beslutat hur det dagliga arbetet ska ske så att det ger långsiktig och hållbar hjälp.

Särskilt utvecklade projekthandlingsplaner

Vi har utarbetat projekthandlingsplaner för projekt inom MedicinBarnomsorg och Natur & Miljö. Projekthandlingsplanerna hjälper oss att arbeta för att nå våra långsiktiga mål.

Genom att ha en tydlig plan, kan vi säkra att vårt arbete tillsammans med ditt arbete som volontär går mot samma mål.

Du kanske inte ser den långsiktiga skillnaden under din korta volontärresa, men du kan vara säker på att ditt arbete tillsammans med arbetet som våra andra volontärer och personal gör, når våra långsiktiga mål. Ditt arbete kommer ta oss ett steg närmare vårt långsiktiga mål.

Vår databas Global Impact Database

Hur kan vi veta om vi gör verklig skillnad om vi inte mäter vårt arbete? Det kan vi inte! Därför har vi skapat ett verktyg för att registrera arbetet vi gör. På så sätt kan vi se att vi gör skillnad. Verktyget är en anonymiserad databas som heter Global Impact Database.

"The Global Impact Database was specially designed so that we can better track our progress across different projects. It serves as a monitoring and evaluation tool, that not only helps us to gather data to inform our operational decisions and strategies, but also tracks improvements in areas of development within the communities we serve. By centralising data, we can ensure greater continuity between short-term volunteers so they build on each other’s work and contribute towards these long-term improvements. A Nutrition volunteer may be able to, for example, generate a list of community members found to have blood sugar levels above the normal range, so we can closely follow up with them during future visits."

- Jenny Puyo, Head of Programme Development.

Som volontär kan du komma att arbeta direkt i databasen. Om du gör praktik på ett medicinprojekt, kan du komma att lägga in data efter en sjukvårdsinsats i det lokala samhället. Volontärarbetar du på en förskola, kan du arbeta med att klicka i checklistor för tidig småbarnsutveckling. Med hjälp av dessa checklistor kan vi besluta om ett barn uppnått dennes utvecklingsmål. Eftersom våra volontärer och vår personal kontinuerligt uppdaterar databasen kan vi se hur arbetet på projektet fortgår, var vi gör skillnad och var vi behöver satsa extra resurser.

Som exempel kan vi hålla oss uppdaterade om ett barn uppnått sina mål inom läsförståelse. Vi kan besluta om att volontärer ska arbeta extra mycket med uppgifter som förbättrar läsförståelsen. Vi har även patientprofiler där vi överser en samhällsgrupps förändringar i vitala tecken som blodtryck, blodsocker och BMI. Det hjälper oss att arbeta med rätt saker på våra folkhälsoprojekt.

Databasen är säker och anonymiserad. Vi vill vara säkra på att vi kontrollerar vårt arbete, utan att kompromissa med den personliga integriteten hos de människor vi arbetar med.

En folkhälsovolontär som åkt på en kortare volontärresa tar blodtrycket hos en lokal man på en sjukvårdsinsats ute i fältet.

Vår årliga rapport Global Impact Report  

Varje år publicerar vi rapporten Global Impact Report. Denna rapport är en sammanställning av vad vi uppnått under året. Det är ett perfekt sätt att fira våra volontärers hårda arbete, samtidigt som du kan se helhetsbilden av ditt arbete.

Du kanske har planterat 50 träd under din tid på projektet, men tillsammans med våra andra volontärer som också deltagit i återplanteringsinsatser, kommer du se att dina 50 träd bidragit till det övergripande resultatet av 52 700 träd som planterades under det året! Utan dig och hundratals volontärer som dig hade det aldrig varit möjligt.

Spana in vår senaste Global Impact Report här och läs mer om vilken typ av arbete du hjälper till att göra på ditt projekt.

Vår Global Impact Report för Ungdomsvolontärer som åker på korta volontärresor

Vi släpper även en rapport som visar vad våra Ungdomsvolontärer har åstadkommit under året. Dessa korta volontärresor för tonåringar är arbetet inriktat på att skapa resurser som kan användas långsiktigt. Som exempel kan du som ungdomsvolontär hjälpa till att renovera ett otjänligt klassrum. Det ger elever en trygg plats att studera på i många år framöver.

Läs mer om vad våra ungdomsvolontärer åstadkom under 2018 i vår Global Impact Report för ungdomsvolontärer 2018.

Naturskyddsvolontärer på en kortare volontärresa gräver försiktigt upp mangroverötter för att återplantera dem till platser som saknar mangroveträd.

Vilken skillnad en kort volontärresa kan göra för dig

Våra projekt skapar inte bara en positiv skillnad i samhället där det finns. Som volontär kommer du märka att du fått ett djupt intryck av din resa. Även om du bara åker för en kortare tid, kommer du komma hem med en djupare förståelse för andra kulturer, bättre självförtroende, djupare medkänsla för andra människor. Ditt volontärarbeta kan även öppna nya dörrar när det gäller din karriär.

På projekt som Medicin, Juridik & Mänskliga Rättigheter och Journalism kommer du få praktisk arbetslivserfarenhet samtidigt som du gör en insats. Du kommer skugga yrkesprofessionella i deras arbete och se till att ditt CV garanterat står ut från mängden.

Men det är inte bara dessa projekt som kommer ge dig nya erfarenheter och få dig att se på livet med ett annat synsätt. Alla våra projekt har som fokus att fördjupa din förståelse för andra människor och kulturer. Vi hjälper även dig att vässa dina kunskaper i samarbete och bli uthållig. Genom att hjälpa andra kommer du även utveckla din medkänsla.

Du kommer märka att du vill fortsätta engagera dig efter att du åkt hem. Och du kommer vilja fortsätta utforska världen, träffa nya människor och bygga ditt kontaktnät över landsgränser och kontinenter.

Våra favoriter till framgångssagor

Vi har valt ut två av våra framgångssagor som har skett tack vare våra långsiktiga mål.

Vår kamp mot den globala uppvärmningen i Fiji

På vårt hajforskningsprojekt i Fiji samarbetar vi med en lokal resort som heter Fiji Uprising. Med deras hjälp har vi satt upp en långsiktig plan att plantera nog med mangroveträd för att göra dem till den första koldioxidneutrala resorten på Fiji.

Varje volontär har bidragit till det ökade antalet mangroves som blivit planterade. Oavsett om det har varit att ta hand om mangroveträden i plantskolan, plantera ut dem längs med kusten eller genom att samla in nya mangrovesticklingar.

I slutet av 2018, tack var våra volontärers hårda arbete nådde vi vårt långsiktiga mål, att göra Fiji Uprising till öns första koldioxidneutrala resort!

Återuppbyggnaden av skolor i Nepal

I april 2015, drabbades Nepal av en katastrofal jordbävning. Efteråt lämnades tusentals elever utan en säker skola att gå till. Våra volontärer åtog sig utmaningen att hjälpa till att återuppbygga skolorna i Kathmandu Valley.

Under 20 månader hjälpte 500 volontärer att bygga 9 skolor och 96 klassrum. Detta arbete innebar att över 2000 barn kunde återgå till skolan.

Så om du överväger att åka på en kort volontärresa med oss på Projects Abroad, kan du vara säker på att ditt arbete kommer vara en del av ett större och långsiktigt mål. Som organisation tar vi allvarligt på att våra projekt ska göra verklig och hållbar skillnad.

Genom att vi arbetar strukturerat, har viktiga verktyg på plats och publicerar resultatet av vårt arbete, kan du fokusera på att göra skillnad på ditt projekt och tryggt veta att du är med och bygger något större.

Dela denna artikel:

Glöm inte att sprida ordet och berätta vad du tycker på Facebook och Twitter!

Vill du veta mer eller har du frågor?

Prata med någon av våra experter:

08 - 55 921 116

Våra samarbetsorganisationer