Vi på Projects Abroad tror att volontärarbete och turism kan göra en positive insats för världens djur om det görs på rätt sätt.

Vi har åtagit oss att kontinuerligt noggrant utvärdera och överse våra projekt, så att vi kan garantera att inga av våra volontärer bidrar till grymhet eller utnyttjande av djur.

Vi uppmuntrar våra volontärer att ha en djurvänlig volontärresa och vara medvetna om att vissa turistattraktioner kan bidra till att utsätta djur för grym behandling.

Vi samarbetar med flera världsledande djurrättsorganisationer - Animal Defenders International (ADI) och FOUR PAWS – så att vi är med och bidrar till en bättre värld för världens djur på våra projekt och i destinationer där vi arbetar.

Alla våra projekt möter vår egna höga djurskyddstandard men även våra samarbetsorganisationers höga djurskyddsstandard. 

Vår djurskyddspolicy är särskilt utarbetad för vårt arbete med vilda djur, men vi använder grundprinciperna i denna djurskyddspolicy även i arbetet med tamdjur såsom – djur ska behandlas humant och ges ett värdigt liv – oavsett om det gäller husdjur eller boskap.

Våra djurskyddsprinciper

Vi tror att:

Djur hör hemma i sin naturliga miljö. Alla djur ska bo i sin naturliga miljö om det bara är möjligt. Om det inte är möjligt, ska djur bo i en säker miljö som är så nära deras naturliga miljö som möjligt.

Djur ska inte skadas. Djur ska behandlas humant och med omsorg. De ska enbart hanteras med av erfarna människor eller med guidning av erfarna människor.

Djur ska behandlas med värdighet och respekt. Ett vilt djur existerar inte för människans underhållning. Djur ska ses och upplevas i deras naturliga miljö, efter deras villkor. Djur ska inte användas i föreställningar där de tvingas utföra onaturliga beteenden, eller beteenden för människans underhållning.

Det är ett långsiktigt åtagande att ta hand om djur oavsett om de är vilda eller tama. Ett beslut att ta hand om djur ska inte tas lätt, utan ska tas med eftertanke.

Det ska finnas en långsiktig plan att släppa ut vilda djur till deras naturliga habitat och om det inte är möjligt, ska det finnas en långsiktig plan för att djuret ska få bo i en säker miljö som nära liknar deras naturliga habitat.

Ansvaret att ta hand om och skydda djur från grymhet och utnyttjande är inte endast ansvaret hos några enskilda personer och slutar inte när en volontär slutat på sitt volontärarbete. Alla har ett ansvar oavsett om personen reser eller har åkt hem.

Hur vi arbetar med att skydda djur

Våra djurskyddsprinciper vägleder arbetet på alla våra projekt. Vi ser till att:

  • Det finns ett klart och långsiktigt syfte med alla våra projekt, där vi har tagit hänsyn till den långsiktiga effekten för vilda djur. Våra volontärers arbete är viktigt och vi följer noga upp våra resultat och effekterna av vår insats.
  • Det finns klara och tydliga riktlinjer för hur djur får hanteras och att dessa följs. Det är viktigt för oss att våra volontärer lär sig om djuren de hjälper.
  • Vi samarbetar noggrant och har skriftliga avtal med alla vår projektplaceringar runt om i världen, så att vi kan garantera säkerhet för både volontärer och djur.

Vi stöttar inga organisationer eller aktiviteter som skadar djur och natur och vi ser till att inte rekommendera aktiviteter för våra volontärer som kan skada djur.

Vad vi förväntar oss av våra volontärer

Vi förväntar oss att alla våra volontärer, inte bara de volontärer som volontärarbetar med djur eller natur, att stötta våra riktlinjer när det gäller hantering av djur och respektera vår djurskyddspolicy.

Vi uppmuntrar volontärer på alla våra projekt att aktivt undvika att besöka turistattraktioner eller organisationer, som utnyttjar eller skadar djur. Våra volontärer uppmuntras även att berätta för vår lokala personal om de misstänker att djur far illa.

Våra råd till alla resande

Vissa turistattraktioner kan på ytan se harmlösa ut för djur, men som i verkligheten skadar djur. Får du chansen att klappa på en tiger, innebär det oftast att djuret fått lugnande eller fått sina tänder och klor bortdragna. Det är endast möjligt att rida på elefanter, om elefanten som unge hämtats från vildmarken och oftast på ett grymt sätt ridits in för att acceptera människor på deras rygg.

I enlighet med riktlinjer från våra samarbetsorganisationer, uppmuntrat vi alla som reser att:

  • Tänk efter före du besöker eller volontärarbetar med en organisation som säger att de arbetar med att skydda djur och natur.
  • Kom ihåg att vilda djur hör hemma i naturen och ska endast ses i deras naturliga habitat, eller hos ett auktoriserat rehabiliteringscenter eller en fristad.
  • Betala inte för att ta ett kort med ett vilt djur.
  •  Betala inte för att komma nära ett vilt djur, det inkluderar elefantridning, simma med delfiner, eller klappa vilda djur exempelvis stora kattdjur.
  • Undvik event som gynnar grymhet mot djur såsom tjurfäktning, tuppfäktning eller cirkusar som har föreställningar med vilda djur.

Köp aldrig souvenirer som är gjorda av djur eller ta något från naturen, det inkluderar tänder, päls och andra djurdelar.

Våra samarbetsorganisationer