Deltagare på våra sjukvårdsprojekt kommer uppleva utmaningarna med att ge sjukvård med mycket begränsade resurser. Våra deltagare hjälper till att förbättra tillgängligheten till viktig sjukvård för tusentals människor varje år.

Våra sjukvårdsprojekt har särskilda mål för varje destination, som du hittar i vår projektplan för sjukvård och hälsa. Våra volontärer och praktikanter har även möjlighet att delta i ett utbyte av medicinska kunskaper med personalen på våra projekt.

Vi har åtagit oss att säkra att alla våra sjukvårdsprojekt har en positiv effekt i de samhällen där vi arbetar, samt att deltagare beter sig etiskt och ansvarsfullt genom hela deras tid på projektet.

För att säkra att våra sjukvårdsprojekt gör en verklig positiv skillnad i de samhällen där vi arbetar, använder vi oss av vår databas Global Impact Database. Det här är en säker och anonymiserad databas som ger oss möjligheten att effektivt samla in data, överse och analysera det arbete som utförs av vår personal, våra samarbetspartners, samt våra volontärer och praktikanter. Informationen som vi samlar in används för att förbättra tillgången och kvalitén på våra sjukvårdstjänster och för att nå våra långsiktiga projektmål. Du hittar våra långsiktiga projektmål i projekthandlingsplanen för våra sjukvårdsprojekt.

Våra principer

Vi använder oss av följande principer för att guida oss i allt arbete som utförs av vår personal och våra volontärer och praktikanter på våra sjukvårdsprojekt:

  • Medicinsk etik och lämpligt uppträdande är universellt. Även om medicinska behandlingar kan variera från land till land, förväntar vi oss att alla våra volontärer och praktikanter möter universella standards för etik och medicin.

  • Lokala kvalificerade sjukvårdsutövare på plats är bäst kvalificerade att ta beslut om behandlingar och patienter, samt hur involverade våra sjukvårdspraktikanter och volontärer kan vara.

  • Det huvudsakliga ansvaret för patienter ligger hos lokal kvalificerad sjukvårdspersonal. Volontärer och praktikanter assisterar endast under överseende och med medgivande av kvalificerad lokal sjukvårdspersonal. 

Volontärer och praktikanter kan endast hjälpa till med medicinska behandlingar om de innehar relevant medicinsk kvalifikation och erfarenhet.

Vad vi förväntar oss av våra sjukvårdspraktikanter och volontärer

Vår sjukvårdspolicy ger riktlinjer för våra deltagare om hur de ska uppföra sig på våra sjukvårdsprojekt. Rent allmänt för väntar vi oss att våra deltagare är:

  • Alltid är ansvarsfulla
  • Lär sig genom observation och respekterar kunskaperna hos lokala kvalificerade sjukvårdsutövare
  • Förbinder sig till att alltid se till patientens bästa
  • Respekterar patienters och personalens personliga integritet. Foton och videos får inte tas utan patientens, personalens och Projects Abroads medgivande. Inget material får någonsin visa känslig information, såsom medicinska åkommor och behandlingar

Var uppmärksam och respektfull angående kulturella skillnader, samt observera och respektera patienters och den lokala sjukvårdspersonalens perspektiv.

Våra samarbetsorganisationer