Gain midwifery work experience whilst on an internship with Projects Abroad and assist and learn from local doctors.

Praktik som barnmorska i Tanzania

Arbeta tillsammans med barnmorskor som hjälper mammor och barn i Östafrika

Översikt

Följ med och praktisera som barnmorska i Tanzania och lär dig mer om barnmorskeyrket. Du kommer arbeta nära med läkare och barnmorskor på plats i en mödravårdsavdelning. Det här en fantastisk chans att lära sig mer om mödravård och hjälpa barn födas till världen.

 

Barnmorskeprojektet i Tanzania är upplagd som en praktikplats med mycket observation och fokus på att du ska lära dig nya kunskaper inom medicin. Det skiljer sig från traditionellt volontärarbete som är mer fokuserat på praktiskt arbete.

 

Du kommer att beroende på din kunskapsnivå få göra olika praktiska aktiviteter under överseende av kvalificerad sjukvårdspersonal, men huvudfokus på projektet är att du ska lära dig mer. Du behöver inte vara inskriven på en utbildning för att göra praktik även om det naturligtvis går bra.

 

Vi har allt från praktikanter som åker med oss för att se om barnmorskeutbildningen eller andra sjukvårdsutbildningar är rätt val för dem, till de som redan studerar till barnmorska och som gör sin praktik med oss. Är du redan utbildad barnmorska, kontakta oss om du vill volontärarbeta som barnmorska i Tanzania.

 

Under din tid i Tanzania kommer du få värdefull arbetslivserfarenhet att lägga på ditt CV, det kommer få dig att stå ut från mängden när du söker arbete. Lär dig hur det är att arbeta på ett sjukhus och hur du ska interagera med patienter. Personalen på plats kommer handleda dig i ditt arbete och svara på frågor.

 

Vi anordnar medicinska workshops där läkare kommer att lära dig praktiska färdigheter som hur du tar blodtryck och mäter blodsocker. Du kommer kunna använda dina nya kunskaper under våra sjukvårdsinitiativ, där vi åker ut till landsbygden och erbjuder gratis grundläggande sjukvård. Du kommer hjälpa människor och samtidigt få praktisk medicinsk arbetslivserfarenhet.

 

Du kommer vara baserad i Arusha, där du kommer bo hos en värdfamilj. Du kan åka på safari och besöka livliga lokala marknader.

Startdatum: 

När som helst

Se datum

Minimitid: 

Två veckor

Ålder: 

18 eller över
studerande


Är att praktisera som barnmorska i Tanzania rätt för mig?

Om du vill få praktisk arbetslivserfarenhet som barnmorska i sjukhusmiljö, är den här praktikplatsen för dig. Här är chansen att lära dig mer och boosta ditt CV. Oavsett om du studerar eller endast funderar på att studera till barnmorska kan du följa med oss till Tanzania.


Även om projektet är upplagd som en praktikplats behöver du inte vara formellt antagen på en utbildning, eller ha några tidigare erfarenheter. Din roll kommer främst vara att observera och sjukvårdspersonalen kommer handleda dig genom din praktik.


Den här praktikplatsen passar även den som vill lära sig mer om hur barnmorskor arbetar i utvecklingsländer. Du kommer få en djupare insikt i vilka utmaningar kvinnor i utvecklingsländer möter när de ska föda barn.


Barnmorskeprojektet drivs året runt och du är välkommen att delta när det bäst passar dig. Minimitiden för att delta på projektet är två veckor, men vi rekommenderar dig att stanna längre i Tanzania så att du hinner lära dig mer om barnmorskeyrket.

An intern photographed holding newly born twins whilst on her midwifery internship in Tanzania with Projects Abroad.

Vad kommer jag att göra när jag praktiserar som barnmorska i Tanzania?

Du kommer praktisera på mödravårdsavdelningen på ett lokalt sjukhus. Det här är några saker du kan komma att göra under din praktiktid:


 • Observera läkare och barnmorskor i deras arbete på mödravårdsavdelningen på ett sjukhus
 • Stötta födande kvinnor
 • Observera förlossningar och kejsarsnitt om du är medicinstudent
 • Hjälpa till att ge postnatal vård och information till nyblivna mödrar
 • Hjälpa till att ge grundläggande sjukvård under sjukvårdsinsatser ute i samhället

Din praktik kommer fokusera på följande fem områden:


Lära dig från kvalificerade barnmorskor


Du kommer tillbringa dina dagar med att skugga läkare och barnmorskor samt lära dig rutinerna för mödravårdsavdelningen. Genom att observera och följa med när läkarna och barnmorskorna arbetar kommer du lära dig hur det är att vara barnmorska i Tanzania.


Personalen på plats kommer att svara på dina frågor, handleda dig genom ditt arbete och berätta om olika patientfall.


Arbeta med väntande mödrar


En barnmorskas arbete börjar redan när en kvinna är gravid. Du kommer sitta med på konsultationer och höra vilka råd om nutrition och hälsosamma livsvanor som barnmorskorna ger till väntande kvinnor.


Du kommer även se läkare och barnmorskor ge råd om förlossningen, lära kvinnorna andningstekniker, lugna kvinnorna inför förlossningen och prata om möjliga medicinska komplikationer.


Observera förlossningar


Om du redan är barnmorskestudent eller studerar på annan medicinsk utbildning kan du få observera förlossningar och kejsarsnitt. Det här är ett bra tillfälle att kunna se hur barnmorskor arbetar under förlossningen. Du kommer få en inblick i hur en förlossning går till och vara med och välkomna ett nytt barn till världen.


Viktigt att notera att i Tanzania får endast medicinstuderande observera förlossningar.


Hjälpa till att ge postnatal vård


En barnmorskas arbete slutar inte vid förlossningen. Du kommer även arbeta med mödrar som precis fött barn och ge dem råd om postnatal vård. Du kommer assistera barnmorskorna på plats att bedöma de nyfödda barnens hälsa. Du kommer hjälpa till vid vaccinationer och prata med mödrarna om familjeplanering och preventivmedel. Under din tid på projektet kommer du även ge råd till nyblivna mödrar om hur de bäst ska ta hand om barnet.


Hjälpa till vid sjukvårdsinsatser ute i samhället


Du kommer få praktiska erfarenheter när du följer med på våra sjukvårdsinsatser ute i samhället. Vi erbjuder människor som normalt inte har regelbunden tillgång till grundläggande sjukvård gratis hälsoundersökningar.


Kvalificerad sjukvårdspersonal kommer ge dig den träning du behöver för att kunna hjälpa till. Du kommer exempelvis att hjälpa till att mäta blodtryck och blodsocker.


Vilka praktikplatser finns som barnmorska i Tanzania?

När du praktiserar som barnmorska i Tanzania kan du välja att arbeta på en avdelning eller rotera på flera. Du kan välja mellan följande avdelningar:


 • Antenatal
 • Neonatal
 • Postnatal


Om du är intresserad av att praktisera på en speciell avdelning vänlig kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Projects Abroad intern pictures the local maternity hospital she will be working in during her midwifery internship in Tanzania.

Var i Tanzania kommer jag att arbeta?

Arusha

Vi har även praktikplatser på sjukhus i Arusha. De sjukhusen vi samarbetar med i Arusha är också underfinansierade och har för lite resurser. Du kommer se att faciliteterna är mycket enkla.

Arusha som stad är en spännande mix mellan stimmigt stadsliv och fridfulla naturupplevelser. På din fritid kan du gå på en av de många restaurangerna och smaka på lokala rätter, köpa souvenirer på livliga marknader eller åka på safari.

Ankomst, visum och hämtning

När du anländer till flygplatsen i din valda destination, kommer en av våra Projects Abroad anställda att möta dig och hälsa dig välkommen till landet. Du hittar mer information om ankomstflygplatser, introduktion och visum på vår sida Ankomst i Tanzania.


En vanlig dag på barnmorskeprojektet i Tanzania

En vanlig dag kommer börja kring kl. 8 och sluta kring kl. 15. Du kommer arbeta måndag till fredag och ha lediga helger.


Du kommer att börja din dag med att arbeta med väntande mödrar. Hjälp barnmorskorna förbereda mödrarna inför förlossningen. Fråga om den utrustning som barnmorskorna använder och hur de undersöker patienter. Under din praktik kommer du sitta med på patientkonsultationer och lära dig mer om de medicinska problem som drabbar kvinnor i Tanzania.


Du kommer även att rengöra och förbereda instrument. Om du studerar till barnmorska eller annan utbildning inom medicin kan du få observera förlossningar.


På eftermiddagarna kan du komma att hjälpa barnmorskorna att undersöka de nyfödda barnen. Lär dig om olika behandlingar och vaccinationer som barnen får och hur barnmorskorna bedömer om barnen är friska.


Ungefär en gång varannan vecka kommer du följa med ut i samhället och hjälpa till med sjukvårdsinsatser. Du kommer mäta vikt, längd, blodtryck och blodsocker. Du kan även hjälpa att väga bebisar för att se om de är friska.


Dina kvällar kommer vara lediga och du kommer kunna utforska det färgstarka Tanzania. Du kan besöka lokala marknader, köpa souvenirer och äta goda middagar hos din värdfamilj.

Projects Abroad intern checking a baby's heart beat during her midwifery internship in Tanzania.

Vilka är de långsiktiga målen med barnmorskeprojektet i Tanzania?

Det långsiktiga målet med barnmorskeprojektet i Tanzania är att ge dig kunskaper och självförtroende som du har hjälp av i din framtida karriär som barnmorska. Du kommer utbyta kunskaper med kvalificerad sjukvårdspersonal på plats och få medicinsk arbetslivserfarenhet.


Du kommer även att förbättra kvalitén på patientvården i underbemannade mödravårdsavdelningar. Genom att ge nyblivna mammor stöd och information kommer du hjälpa dem att hålla sig och sina bebisar friska.


Under sjukvårdsinsatser i fältet kommer du att hjälpa till att ge grundläggande sjukvård, till människor som inte har regelbundet tillgång till sjukvårdsfaciliteter. Du kommer även att hjälpa till med att ge sjukvård till kvinnor och barn när du praktiserar. Kvinnors hälsovård är ofta förbisedd i Tanzania och många väntande kvinnor går inte till sjukhuset under deras graviditet. Du kommer stötta sjukvårdsinitiativ som erbjuder kvinnor sjukvård under denna kritiska tid.


För att vara säkra på att vi arbetar långsiktigt och hållbart, har vi identifierat fem långsiktiga mål som vi arbetar med på vårt barnmorskeprojekt i Tanzania. De är följande:


 • Uppmuntra till kulturellt utbyte mellan sjukvårdspersonal och öka kunskapen om olika medicinska procedurer
 • Förbättra grundläggande sjukvård för utsatta grupper i samhället
 • Öka medvetenheten om icke-smittsamma sjukdomar
 • Förbättra hygienstandards
 • Förbättra kvalitén på sjukvården


Hjälp oss att nå våra långsiktiga mål och praktisera som barnmorska i Tanzania.

An intern from Projects Abroad photographed a local Maasai woman holding a baby at a medical outreach centre during her midwifery internship in Tanzania.

Volontärarbete för yrkesprofessionella

Det här projektet är även perfekt för kvalificerade yrkesprofessionella. Med dina kunskaper kan vi tillsammans göra ännu större skillnad. Vi kommer matcha dig med en projektplacering där dina kunskaper behövs som mest. Det innebär att du kan dela med dig av dina kunskaper med andra. Tillsammans kommer du arbeta med partnerorganisationer för att skapa hållbar positiv förändring för människor på plats.

Om du har relevanta kvalifikationer, kontakta oss så kan vi hjälpa dig!


Projekthandlingsplaner

Vi har utarbetat långsiktiga mål för våra projekt och dokumenterat målen i våra projekthandlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner används också för att planera ditt arbete. Tack vare våra projekthandlingsplaner kan du vara säker på att du arbetar mot ett långsiktigt mål och vi kan kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Våra projekthandlingsplaner säkerställer att vi gör en verklig skillnad.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.


Vi mäter resultatet av vårt arbete varje år

Vi arbetar mot långsiktigt mål med årliga delmål. Varje volontär och praktikant som deltar på ett av våra projekt hjälper oss att nå dessa långsiktiga mål. På så sätt kan även de som volontärarbetar eller praktiserar en kortare tid göra verklig skillnad. Varje person bygger på arbetet som tidigare volontärer och praktikanter gjort. Varje år utvärderar vi resultatet av vårt arbete. Du kan hitta en sammanställning av vad vi uppnått under året i vår Global Impact Report.

För mer information om vilken insats våra volontärer, praktikanter och personal gjort under året, läs vår senaste rapport.


Mat och boende

Du kommer bo hos en värdfamilj i Arusha. Din värdfamilj kommer välkomna dig som en familjemedlem till deras hem. De kommer lära dig mer om deras traditioner och den lokala kulturen. Vi tror att det här är det bästa sättet att verkligen lära känna kulturen i ett nytt land. Du kommer få en unik upplevelse av Tanzania.

Vi försöker alltid placera dig så att du bor med en annan Projects Abroad volontär eller praktikant. Ditt rum kommer vara enkelt men bekvämt, rent och säkert.

Din projektavgift inkluderar tre måltider om dagen.

Läs mer om våra boenden.


Fritidsaktiviteter när du är ledig

En resa till Tanzania ger dig chansen att utforska själva hjärtat av Afrika. Det finns massor att se och göra. Ett besök i Tanzania är inte komplett utan en safari! Här finns chansen att se alla Afrikas ikoniska vilda djur som elefanter, noshörningar och lejon.

Tanzania är även hem till Afrikas högsta berg Mount Kilimanjaro. Vandra genom de vackra och stillsamma landskapen längs med foten av berget. Vill du ha en livligare upplevelse? Då rekommenderar vi ett besök på en av de lokala marknaderna. Du kan även åk ut till en massajby och lära dig mer om massajernas sätt att leva.

Vi har många volontärer som åker till Tanzania, så du kommer garanterat lära känna nya vänner. Det gör att du kan välja att utforska Tanzania självständigt eller i grupp.


Säkerhet och personalstöd

Din säkerhet är vår första prioritet. Vi har många processer och system på plats för att se till att du har all hjälp och support som du behöver. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du reser med oss. Vår egen Projects Abroad personal finns tillgänglig för hjälp och stöd 24h om dygnet. De kommer se till att du trivs i ditt boende och känner dig hemma på din projektplacering. Om du skulle stöta på något problem, finns vår personal alltid där för att hjälpa dig.

Läs mer om support och säkerhet.

När du anmäler dig betalar du endast 2700 kr, vilket dras av från totalpriset. Avbetalningsmöjligheter finns och vi kan också ge tips på hur du kan samla in pengar

Vill du delta på fler än ett projekt? Ring oss på 0855921116 för att ta reda på om vi kan erbjuda rabatt.

Välj en varaktighet och ett startdatum för att fortsätta

Fråga här

Fält markerade med * är obligatoriska!

Våra samarbetsorganisationer