You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Arbetsterapi Kenya

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Nanyuki
  • Placering? Sjukhus och vårdhem
  • Min roll? Konsultera och behandla patienter
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

An Occupational Therapy intern helps a young girl move her legs in Kenya

Praktikanter vid Projects Abroads projekt för arbetsterapi i Kenya hjälper till att behandla patienter med varierande grad av fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Om du studerar för att bli arbetsterapeut eller om du redan är utbildad och är intresserad av att skaffa dig internationell erfarenhet, så har du här möjliget att få praktisk erfarenhet från utlandet samtidigt som du bidrar med meningsfullt hjälp till behövande människor i Kenya. Din handledare vid projektet är kvalificerad arbetsterapeut.

Du som praktiserar som arbetsterpeut kommer att spendera större delen av din tid med att konsultera patienter vid ett lokalt sjukhus som saknar en dedikerad avdelning för arbetsterapi. Du kommer även att utföra arbete på ett vårdhem för patienter med särskilda behov. Kanske får du också möjlighet att assisstera vid skolor och kliniker där ett mindre antal barn med särskilda behov behandlas. De olika funktionsnedsättningar som behandlas inkluderar autism, cerebral pares, och sensoriska dysfunktioner.

Praktisera som arbetsterapeut i Kenya

Din huvudsakliga roll som praktikant kommer att vara att hjälpa till med behovsbedömningar för patienter för att sedan, med olika former av behandlingar, förbättra deras kognitiva, fysiska, eller motoriska förmåga. Dina dagliga uppgifter kan innefatta koordinationsträning, talterapi, eller kanske grundläggande handskrivning. Genom att hjälpa patientera att bli självständiga i deras vardag gör du stor skillnad och bidrar till ökad livskvalité för de människor du behandlar.

Utöver det dagliga arbetet kan det hända att du får chansen att organisera och hålla i workshops för patienter, lärare, och lokala vårdgivare. Syftet med dessa workshops är att utbilda lokal personal och implementera enkla övningar och lekar som kan användas dagligen på vårdhem och vårdcentraler för att förse patienterna med extra stimuli. Projects Abroad arrangerar även utbildningskvällar för att sprida information om olika funktionshinder, och arbetsterapi som behandlingsmetod. Här kan du som praktikant engagera dig och hjälpa till att utbilda, och uppmuntra människor att söka behandling.

Vi erbjuder praktikplatser inom arbetsterapi i Kenya för kortare perioder än 4 veckor. Dock skall du vara medveten om att även om du värdefull erfarenhet under en kortare vistelse, så rekommenderar vi att du stannar längre för att ge dig själv chansen att lära känna det lokala sjukvårdssystemet, och få en djupare förståelse för lokala seder och bruk. Det är även viktigt att bygga ett förtroende hos lokal personal för att få ökat ansvar och vara mer delaktig under behandlingar, vilket kan bli svårt under en kortare vistelse.

Samtliga volontärer i Kenya, oberoende projekt, har chansen att spendera en vecka vid ett naturvårdsprojekt i slutet av vistelsen. För mer information, besök vår sida för Naturvård på den afrikanska savannen i Kenya.. Vår kombinationssida förklarar närmare hur du kan kombinera inte bara projekt, utan även destinationer.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Kenya Medicine & Healthcare Management Plan.

Om du är fullt utbildad arbetsterapeut, så kan vi skräddarsy ett projekt där dina färdigheter verkligen kommer till nytta. Kontakta oss för mer information.

Kenya Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲