You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbeta med Hästterapi i Sydafrica

Översikt
  • Var? Constantia, Kapstaden
  • Placering? Ridcenter
  • Min roll? Assistera vid behandling av barn med särskilda behov
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Den sydafrikanska ryttarföreningen för handikappade – SARDA (South African Riding for the Disabled Association), grundades 1973 i Kapstaden. Idag finns de i i Durban, Port Elizabeth, och på många andra platser runt om i Sydafrika. SARDA är knutet till RDA i Storbritannien och den internationella föreningen the Federation for Diasabled Riding International.

Volontär assisterar vid behandling av liten flicka vid projektet för hästterapi i Sydafrika

Föreningens mål är att förse människor med särskilda behov möjligheten att ägna sig åt terapeutisk ridning samt rekreationsridning. Vilket i sin tur påverkar patienterna positivt i deras vardagsliv. Lokalavdelningen i Kapstaden är ett samarbete mellan engagerade instruktörer och terapeuter som ger frivilligt av sin tid och kunskap.

Grupper på upp till 11 barn med varierande handikapp – såsom cerebral pares, autism, och Down’s syndrome – anländer varje dag från vårdcenter och privata kliniker. Volontärer vid SARDA fyller en viktig funktion, och utan dem hade inte verksamheten fungerat. Din roll som volontär består av att fylla två viktiga funktioner under ridlektionerna.

Den första är att som ’ledare’ ta ansvar för att leda hästen som din enda uppgift. Om ingen finns tillgänglig att gå vid sidan så håller håller ledarna även koll på ryttarens framsteg. Din uppgift är dock inte att lära ryttaren att rida.

Den andra uppgiften är att gå vid sidan, detta betyder att du agerar som en länk mellan ryttaren och instruktören. Du är där för att lugna ryttaren, hjälpa hen att följa instruktörens anvisningar, ge både fysiskt och mentalt stöd, agera i en nödsituation, och att bygga upp ett nära samarbete med ryttaren.

Som volontär arbetar du under stallmästaren och de professionella instruktörerna, som kommer att övervaka lektionerna. På grund av arbetets känsliga natur är personalen vid SARDA mycket noggranna och ser till att samtliga volontärer undergår nödvändig träning innan de påbörjar arbetet. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från hästar eller hästsport, men det är att föredra.

Arbetstiderna vid centret är måndag till fredag, från 8.30 till 17.30 med två timmars lunchrast.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲