You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Natur & Miljö i Costa Rica: Ytterligare projektinformation

Översikt
Projektöverblick Ytterligare projektinformation

Costa Rica volontär i nationalpark

Här kommer du hitta detaljerad information om de olika områdena som du kan involvera dig i på detta bevarande och miljöprojekt i Barra Honda National Park.

Projekt automatisk kamera

Våra automatiska kameror använder infraröda sensorer som aktiverar en digitalkamera så fort det är rörelse i sensorernas synfält. Informationen som vi har samlat in sedan 2009 har varit väldigt användningsbar för att ge oss bakgrundsinformation om parken. Det har också uppdaterat vår artlista med många arter som inte har setts till under en lång tid. Sedan 2012 har vi i stor detalj undersökt olika områden av parken. Detta hjälper oss förstå interaktionen vissa arter har i området under året. Vi använder 6 kameror under 7 dagars perioder på varje plats och arbetar på 4 olika platser i parken. Varje plats innehåller 16 olika områden för att ge oss en mycket detaljerad studie av området . Projektet använder också uppgifter som samlats in från vår klimatstudie.

Fjärilsprojekt

Volunteers protect butterflies on the butterfly project in  Costa Rica with Projects Abroad

Genom att använda samma platser som kameraprojektet, placerar vi ut 12 fjärilsfällor varje vecka för att studera de olika sambanden mellan arter i området och de olika parningssäsongerna i parken. Fjärilar är mycket bra "indikatorart" eftersom de är mycket känsliga för klimatförändringar, föroreningar och förstörelse av livsmiljöer. Detta innebär att vi kan använda dem för att notera minsta förändringar i området. Vi undersöker också fjärilar på grund av deras betydelse för pollinering av hundratals växtarter.

Många av växterna förlitar sig på att bara en art av fjärilar ska föröka sig. Projektet använder också uppgifter som samlats in från vår klimatstudie.

Sedan 2012 har vi också undersökt ägget och larvcykeln. Vi har funnit att det finns en hel del information om fjärilar men inte så mycket om ägg, puppa & larvcykel eller värdväxter. Prover av varje tas och observeras noga, fotograferas och noteras så att vi kan bygga en komplett naturhistoria i Barra Honda .

Fladdermusprojekt.

Studying frogs in the natural lands of Costa Rica on the Conservation project

Under 2011 års arbete med fladdermusprojektet erkändes projektet av Costa Ricas regering. Chiroptera fladdermössen har placerats på en högre skyddsnivå. Detta innebär att vårt arbete är viktigare än någonsin och vi måste fortsätta att utforska parken och undersöka hur denna grupp av däggdjur samverkar med skogen.

Genom att använda nät arbetar vi på ett systematiskt sätt i parken för att försöka identifiera de arter som finns i området och exakt var de finns som mest.

Varje vecka har vi möjlighet att arbeta med detta projekt, sätta upp näten på eftermiddagen och samla in proverna under natten. Arbetet inkluderar att fotografera och mäta och självklart identifiera varje fladdermus vi fångar innan vi tar ner näten igen. Som med alla våra projekt görs detta både under regn och torkperioden för att undersöka påverkan detta har på varje art.

Fjärilar & fladdermöss är väldigt viktiga för det lokala ekosystemet. De kontrollerar insektspopulationen, pollinerar växer och sprider gödningsmedel runt skogen . Projektet kommer också att använda uppgifter som samlats in från vår klimatstudie.

Klimatstudier

Gap Year volunteers pose in front of a large tree in the forest of Costa Rica on the Conservation project

Även om detta inte är en så stor studie så är resultaten som tagits från väderstationen i parken varje dag mycket viktig för många av våra projekt, och för oss för att övervaka klimatförändringar i området.

Vi är ansvariga att registrera hur mycket regn som faller, maximum och minimum temperaturer, vindhastighet, lufttryck och fuktighet. Vi samlar också in tider för soluppgång , solnedgång och månens faser. Denna information används sedan för att hjälpa oss att tolka vad som orsakar förändringar i djurens beteende och ger oss ledtrådar till förändringar i befolkningen eller deras rörelse.

Röd Ara

Volunteers work with the Scarlet Macaws bird species in Costa Rica

Den utrotningshotade röda Aran har jagats intensivt i Costa Rica för sina färgglada fjädrar och sin extrema skönhet. I vissa områden kan den även ätas som en sällsynt delikatess. Även om den är internationellt skyddad så har det ändå inte stoppat det obevekliga sökandet efter ägg och nyfödda som ska säljas som husdjur och eller mat.

I parken behöver vi arbeta med att återplantera skog med matkällor och boplatser så att papegojorna så småningom kan uppmuntras att flytta in i ett säkrare område. Vi har identifierat ett område i synnerhet som årligen har två häckande par. Men det största projektet är att övervaka närvaro och häckning.

Övervakningsprojekt fåglar

Våra volontärer uppmanas också att gå med i vårt övervakningsprogram för fåglar som kräver två separata aktiviteter. En gång i månaden arbetar vi från 5 på morgonen till 5 på kvällen (med hjälp av två olika grupper) för att fånga fågelarter med hjälp av nät .

Dessa fåglar identifieras, fotograferas, vägs och mäts. Vi gör tre tidiga morgonpromenader varje månad. Med börjar klockan 5 går vi runt för att identifiera och registrera så många arter som vi kan se. Detta är viktigt eftersom fåglar spelar en stor roll i varje ekosystem och studier genomförs internationellt varje år.

Livsmiljöprojekt

Detta projektet är nära förbundet med våra andra utredningsprojekt. Varje område som vi arbetar med fjärilar i, med automatiska kameror och fladdermusprojektet behöver utredas och beskrivas i detalj så vi kan förstå varför vi får de resultat vi får i området. Detta betyder att vi behöver gå omkring i området och mäta träd, leta boplatser,spåra djur, insekter och allt annat vi kan hitta. All denna data samlas in och sedan kan vi arbeta fram en klassificering för området som snabbt berättar var vi kan förvänta oss att hitta många eller få av olika arter.

Projekt intensiv sökning

Målet med detta projekt är att utreda området mer detaljerat genom att dela stigarna i mindre tvärsnitt och undersöka 5 meter in i skogen. Vi måste bokstavligen talat leta efter allt, så ett bra öga är mycket användbart här. Detta inkluderar däggdjurs bon, fågelbon, fladdermusbon, insekter, djurspår, typ av skog och typ av växter.

Allt registreras och kartläggs med GPS så att vi kan kartlägga i stor detalj vad vi har inne i parken. Vi använder dessa uppgifter inte bara för att ha ett register för att övervaka framtiden, men också för att hjälpa oss att planera framtida projekt.

Kartläggning av parken

Vi har redan samlat ihop en stor mängd data runt stigarna i parken, med ungefär 75% av stigarna kartlagda med GPS och runt 40% markerat med 25m flaggor. Målet med GPS kartläggningen är att skapa en fullt detaljerad karta över området, stigar, floder, vattenfall, grottor och andra områden av intresse. Den här informationen kan sen användas som grund för GPS punkterna insamlade från andra projekt (fjärilar, kameras och fladdermöss)

Att markera stigen var 25 meter är väldigt viktigt för säkerheten för volontärerna, turister och parkpersonal. Det gör så att vi kan identifiera områden utan GPS och självklart för att säkerställa så att ingen går vilse!

Projekt för återplantering av skog

Volunteer work on land conservation on the Conservation project in Costa Rica

En av de viktigaste uppgifterna i naturvård är plantering av träd för att försöka motverka avskogning. Här i Barra Honda har vi en plantskola som ger oss många arter av inhemska träd som vi sedan kan använda för att hjälpa beskoga området vid lokala skolor och gårdar. Vi arbetar också tillsammans med lokala bönder och barn med att återbeskoga områden som är viktiga för dem.

Vi kommer också att behöva arbeta för att behålla och utöka vår plantskola. Vi har för närvarande omkring 2 000 plantor i parken men många av dem är inte tillräckligt stora för att plantera ut. Därför måste vi hela tiden att plantera nya frön för att kunna göra en större insats de kommande åren.

Konstruktion och underhåll av stigar och brandgator

Det finns tiotals kilometer av stigar inom Barra Honda och nya skapas varje år. På grund av den intensiva hettan under den torra säsongen är det mycket viktigt att göra förebyggande underhåll av stigarna för att undvika bränder.

Varje månad beger vi oss till olika stigar för att hugga ner allt som finns på marken. Detta säkerställer att människor kan använda dessa stigar i full vetskap om var de sätter sina fötter och hjälper till att bromsa eller hindra bränder att passera. Hittills har det fungerat perfekt, det har hindrat bränder att sprida sig till de centrala delarna av parken.

Miljöutbildning och informationsskyltar

Volunteers on the Conservation project in Costa Rica walk to their project site for work

Volontärer med specifika kunskaper eller med en önskan att arbeta med utbildning eller information är mer än välkomna att ansluta sig till oss i parken. En stor del av vårt arbete är nära diskuterat med en talesman från regeringen som ansvarar för miljöutbildning. Men som med många myndigheter har de ett stort område att täcka och begränsad tid och resurser. Många av de projekt vi genomför kan användas för att hjälpa till att utbilda människor i bevarandet av djur, växter och vatten. Vi kan också helt enkelt visa dem några av de fantastiska och unika saker som vi har i området. Om du tror du kan hjälpa oss så vänligen ta kontakt. Vi letar alltid efter extra hjälp inom detta område.

För närvarande hjälper vi också lokala skolor att få den ekologiska ”Blå Flaggan” utmärkelsen genom miljöutbildning och genom att hjälpa dem att konstruera ekologiska trädgårdar och återvinningscentraler för skolor och lokalsamhällen.

Allmänt underhåll

Recycling bins on the Conservation project location in Costa Rica

Inte allt vårt arbete är utredning eller utbildning. En stor park som vår har betydande installationer och dessa byggnader behöver underhållas och repareras vid behov. Volontärer är också ansvariga för att städa sina sovsalar och badrum utifrån ett rullande schema. I takt med att fler och fler volontärer kommer måste vi också bygga ut de anläggningar vi har.

Upptäcktsfärder

Barra Honda nationalpark är ett enormt område med många otroliga formationer och processer som sker hela tiden. Vi upptäcker nya geologiska formationer och vackra landområden konstant. Detta kan bara ske om människor går runt i parken. Vi försöker alltid att göra en aktivitet minst en gång i månaden där vi går på en slumpmässig promenad (vilket inte betyder att poängen med vandringen är slumpmässig, bara destinationen!). Varje gång vi går i ett nytt område eller vid en annan tidpunkt på året får vi en chans att se en ny art av fågel, däggdjur eller reptil. Vi kan också hitta en ny geologisk eller arkeologiskt formation i parken. Alla dessa data registreras i en separat bok som gås igenom i slutet av året för en separat rapport.

Månatliga uppdateringar Handlingsplan, fakta & rapporter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲