You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbeta med IT-undervisning i Sydafrika

Översikt
  • Var? Kapstaden
  • Placering? Skolor, community centers
  • Min roll? Hjälpa till med undervisning av dataprogram som Word och Excel. Du kommer även utveckla databaser, och assistera med underhållsarbete
  • Krav? Grundläggande datakunskaper
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från fyra veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

I många fattiga kåkstäder (townships) i Sydafrika är arbetslöshet ett stort problem, i vissa områden går så många som 40% av befolkningen utan jobb. Så hög arbetslöshet kan vara förödande för ett samhälle. Vårt IT-projekt i Sydafrika är ett försök att förändra denna situation. Eftersom många av dagens jobb kräver att den anställde kan använda en dator, erbjuder IT-centret arbetslösa vuxna en möjlighet att lära sig ganska enkla datorkunskaper, och således ge dem en starkare position när de efter avslutad kurs letar efter ett jobb. Som volontär kan du göra ett viktigt arbete här. Genom att dela dina datorkunskaper med både studenter och personal, bidrar du till att öka sannolikheten för att eleverna ska få arbete.

Din roll som volontär vid IT-projektet i Sydafrika

De flesta eleverna vid centret är unga vuxna, från 18 år och uppåt. Som volontär är din huvudsakliga uppgift att undervisa dem i program som Word, Excel, och PowerPoint, i klasser bestående av runt 20 elever, samt hjälpa dem att registrera konton på sociala medier, och skriva CV. Det finns även ett stort behov av att utveckla databaser och underhålla datorerna. Samtidigt som det bara är positivt om du har omfattande datakunskaper, så behöver du inte vara någon dataexpert för att jobba med IT-undervisning vid projektet i Kapstaden. Så länge du har grundläggande kunskap kommer du att kunna bidra. Berätta vilken kunskapsnivå du har när du ansöker om din plats, så hittar vi en roll som passar.

Volunteer teaches IT skills to children in schools in South Africa

När du som volontär jobbar med datorer utomlands så kommer du att märka att skolorna ofta har många datorer, men få som fungerar. Det är därför väldigt bra om du vet hur man uppdaterar och fixar till en maskin som av något skäl inte fungerar. Egna idéer och initiativ värdesätts även på ett mer kreativt plan. Tidigare har volontärer till exempel startat skrivkurser, eller introducerat utbildningsspel, såsom matematikspel.

IT-undervisning för barn i Kapstaden

Eleverna i skolundervisningen är mellan 6 och 13 år. Undervisningen följer den fastställda läroplanen, och löper över tre månader, med ett kortare stopp under tiden. Då elevernas engelskanivå är tämligen hög kan det hända att du får en egen grupp att undervisa, medan en ordinarie lärare undervisar i de mer teoretiska delarna. Vid andra tillfällen ger läraren eleverna en uppgift att lösa i mindre grupper, med vägledning av dig som volontär.

Samtliga volontärer i Sydafrika har nu möjlighet att ansluta sig till vårt Natur-& Miljöprojekt, under en vecka i anslutning till ordinarie projekttid. Ankomstdag vid veckoprojektet är alltid en måndag.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲