You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Natur & Miljö i Peru: Ytterligare information

Översikt
Projektöverblick Ytterligare projektinformation

Här hittar du detaljerad information om de olika områdena som du kan involvera dig i på detta natur & miljöprojekt i Peru. Det här är projekt som pågår kontinuerligt under året. Det finns också många andra mindre projekt som genomförs som engångsföreteelser eller säsongsvis.

Studier av biologisk mångfald i Amazonas

Parrot on the site of the Conservation project in the Amazon Rainforest in Peru

Projects Abroad fick officiellt ta över 476 hektar skog i slutet av 2004 och skapade då Reserva Ecologica Taricaya. Nu behöver vi rapportera varje år för att rättfärdiga vårt jobb i detta område. Data från studierna är nödvändiga för att visa att området återhämtar sig från tidigare störningar och att vårt jobb har en positiv inverkan på ekosystemet i reservatet.

Informationen samlas in från fasta observationer som till exempel en 42 meter hög plattform i trädkronorna, datainsamling under vandringar, nät för fåglar och fällor. Reservatet är på god väg att återskapa regnskogen som den måste ha sett ut innan människornas ankomst och informationen har vi publicerat i ett flertal tidskrifter & tidningar.

Vår personal vid Taricaya inkluderar specialister på många områden. Därför är det ingen överraskning att vi har registrerat 50 amfibiearter, 63 reptilarter, 115 däggdjursarter ,(inklusive 53 fladdermusarter), över 300 fjärilsarter, 286 olika växter och 445 olika fågelarter. Dessa siffror är anmärkningsvärda för ett område på bara 476 hektar och den biologiska mångfalden i reservatet har redan positionerat Taricaya som en viktig plats för djurliv. Våra upptäckter kommer utan tvekan figurera i framtida guider om flora och fauna i Peru. Under din tid med oss kommer du delta i många av dessa studier och lära dig av experter ute på fältet.

Rädda djur i Amazonas

Att släppa rehabiliterade djur i en säker miljö är ett populärt koncept för naturvårdare över hela världen. Taricaya var det första officiella centret av sitt slag i Peru. Lagar fanns inte för sådana center i Peru tidigare och vi uppfann konceptet mitt i en pågående kamp för rätten att sanktionera frisläppandet av beslagtagna djur. Nu har vi många inhägnade områden som tillåter djur att återfå sin hälsa innan de släpps tillbaka till sin naturliga miljö.

Så här långt har vi släppt ut 24 däggdjursarter, 13 fågelarter och 4 olika reptilarter i det vilda.

Med kvalificerad personal och tillhörande veterinärer som ständigt övervakar utvecklingen av våra djur ser framtiden mycket ljus ut för alla våra djur och de som ännu inte kommit in i vår vård. För närvarande har vi 39 djur på centret och vi fortsätter att bana väg för arbete inom detta område. Vi har planer för avelsprogram i fångenskap och återinförande av grupper av vissa arter som har jagats till utrotning lokalt.

Räddningscentret upptar mycket av vår tid och du kommer att komma i kontakt med några verkligt fantastiska djur. Du hjälper till att utfodra dem, ta hand om dem och engagera dig i den skötsel som krävs.

Pilotfarm

Volunteers on the Conservation project in Peru inspect the lank in the rainforest

På Taricaya förstår vi de dagliga problem lokala bönder möter. Den närmaste staden Puerto Maldonado har växt kraftigt de senaste tjugo åren men människorna som kom dit och till flockades till floden Madre de Dios var inte bönder från början. Många var guld- och gummiletare och plockare av paranötter. Som ett resultat har de svårt att lyckas med sina odlingar som de fått av staten eftersom de inte känner till odlingstekniker. Rikedomarna i området försvinner snabbt vilket gör att lycksökarna utan lokal kännedom snart får problem med sin försörjning.

Målet med pilotfarmen är att hjälpa de lokala bönderna sköta om sitt land effektivt och därmed minska deras påverkan på den omgivande skogen. Jakt, fiske och skogsavverkning, koltillverkning och palmbladsinsamling är en tidskrävande och arbetsintensiv verksamhet som de gärna skulle få hjälp med om möjlighet gavs.

På Taricaya har vi turen att kunna utföra olika experiment med grödor och produktivitet som lokala bönder inte har lyxen att kunna genomföra. Vid Taricaya har vi nu skapat en självförsörjande modul för lokala familjer.

Men det finns ett problem. Olika internationella välgörenhetsorganisationer har tidigare försökt arbeta i området med koncept för att revolutionera livsstilen hos de lokala samhällena. Efter att lokalbefolkningen börjat tänka i deras banor tog dock pengarna slut och bönderna lämnades till sitt öde.

Detta har resulterat i allmän misstro mot människor som försöker hjälpa. Vi kan hjälpa lokalbefolkningen utan behov av finansiella investeringar. När människor kommer till oss för stöd vet vi att de är mottagliga för våra idéer och den passiva hållning vi har antagit under de senaste åren har äntligen visat sig produktiv. Vår kombination av djurhållning, tropiska blomsterodlingar och återvinning når äntligen de kringliggande samhällena. Många samhällen i närområdet gynnas av en förbättrad levnadsstandard samtidigt som de har mindre och mindre inverkan på skogen omkring dem.

Återplanteringsprojekt för sköldpaddor

Volunteer does research on the lank on the Conservation project in Peru

Sköldpaddsstammen i Madre de Dios har länge varit hotad på grund av äggens värde. Lokalbefolkningen kan tjäna relativt bra med pengar på försäljning av äggen på lokala marknader i Peru.

På Taricaya har vi lierat oss med regeringsmyndigheter och har nu tillstånd att årligen kartlägga en stor ö i Madre de Dios floden. Vi samlar in äggen under säsong (juli-augusti) och förflyttar dem till konstgjorda stränder vid Taricaya. Här inväntar vi äggkläckningen i november/december. Därefter graverar vi in en kod på de unga sköldpaddornas skal för att framtida infångningar av individuella sköldpaddor ska associera dem till Taricaya och därmed minska risken för dem. Hittills har vi släppt ut över 6 000 babysköldpaddor i floden.

Underhåll av stigar

Gap Year volunteer and staff work in the Amazon Rainforest in Peru

 

Genom det hårda arbete som över 1 300 volontärer som har besökt oss sedan 2001 har vi kartlagt ett nätverk på över 50 kilometer stigar med GPS. Vår forskning har gynnats stort av den omfattande serie av stigar med exakta referenspunkter. Patrulleringen av reservatet är viktigt också för djuren. Med tanke på att tjuvskyttar har rest in olagligt för att jaga har konstant övervakning av området blivit en nödvändig rutin.

Tropiska stormar är våldsamma av naturen och att träd faller är vanligt. Detta innebär att konstant övervakning av våra stigar blir en oundviklig uppgift för att ge tillgång till alla hörn av det skyddade området. Vi är glada att kunna säga att incidenter av illegalt intrång har minskat stort under de senaste åren men vi kan inte vila, underhåll av stigarna är en viktig del av vårt arbete i reservatet.

Fjärilshus

Detta nya initiativ i Taricaya är ännu i sin linda, men det långsiktiga målet med projektet är att undersöka reproduktionen av flera olika fjärilsarter. Vi kommer undersöka deras potentiella kommersialisering som en livskraftig inkomstkälla för lokala regnskogsinvånare. Detta skulle minska deras påverkan på skogen och förbättra deras levnadsstandard samtidigt. Idén med vetenskaplig forskning i kombination med ekonomiska vinster för lokalsamhällen gör det här projektet mycket spännande

Månatliga uppdateringar Fakta & Rapporter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲