You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Byggprojekt i Nepal

Översikt
Projektöverblick
 • Var? Katmandudalen
 • Placering? Byggande av skolor, tillfälliga bostäder
 • Min roll? Hjälpa till med återuppbyggande av skolor, bostäder etc.
 • Boende? Gästhus
 • Hur länge är jag där? Från 1 vecka
 • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Många samhällen i Nepal kämpar fortfarande för att återhämta sig från den förödande jordbävningen som drabbade landet i april 2015. Endast två månader efter jordbävningen startade Projects Abroad ett byggprojekt i Nepal fokuserat på återuppbyggnad, och våra volontärer har gjort ett fantastiskt jobb med att hjälpa till att restaurera och bygga nya skolor och hem i drabbade samhällen i Katmandudalen.

Det finns fortfarande en hel del att göra och vi behöver volontärer för att fortsätta återuppbyggnadsarbetet

Det huvudsakliga syftet med byggprojektet i Nepal är att bistå och hjälpa barn vars skolor förstördes i jordbävningen så att de så snabbt som möjligt kan komma tillbaka till en säker utbildningsmiljö igen. Fler än 50 000 klassrum skadades eller totalförstördes till följd av naturkatastrofen.

Kvinnlig volontär lägger tegel vid byggnation av skola vid projektet för katstrofhjälp i Nepal

Vi har arbetat med och avslutat flera renoveringsprojekt hittills. Våra volontärer har renoverat skadade skolbyggnader och där det har varit möjligt byggt nya (tillfälligt eller permanent) klassrum och skolor.

Vi inledde även ett samarbete med Nepal Youth Foundation Storbritannien, en internationell frivilligorganisation med över 25 års erfarenhet som har haft ett stort inflytande på hälsa och utbildning för barn i Nepal.
Genom detta samarbete kan vi reparera och återuppbygga offentliga skolor som förstördes av jordbävningen då myndigheterna i Nepal ännu inte kunnat finansiera byggkostnaderna själva.

Din roll vid återuppbyggnadsprojektet i Nepal

Volontärer vid projektet för katastrofhjälp i Nepal träffar barnen de byggt en skola åt.

Projects Abroad Nepal arbetar både i urbana områden såväl som på landsbygden i Kathmandu Valley. Du kommer alltid att arbeta under överinseende av en professionell murare och en kvalificerad byggnadsingenjör, liksom en koordinator från Projects Abroad.

Som volontär vid det här projektet kommer du att vara involverad i följande uppgifter:

 • Rensa byggarbetsplatser från skräp och bråte
 • Gräva diken för att gjuta betongfundament
 • Blanda och lägga cement och betong
 • Lägga tegel
 • Målning

Det dagliga arbetet kommer att variera, beroende på vilken fas konstruktion är i. Detta är fysiskt krävande arbete så du får inte vara rädd för att bli smutsig och trött när du deltar i det här projektet.

I nära samarbete med våra partnerskolor samt skolor som inte får offentligt stöd, kommer vi att hjälpa till med återuppbyggnad, renovering av och undervisning på tillfälliga skolor.

Du kan delta i det här projektet när du vill, från en vecka uppåt och hjälpa så länge du vill. Vi har inga krav annat än att du måste vara 16 år och tycka om kroppsarbete.

Som volontär du kommer att få bo i ett gästhus. Du kommer att vara i trygga händer och ses efter av lokal personal från Projects Abroad under hela din vistelse.

Efter jordskalven i Nepal 2015 organiserade Projets Abroad ett katstrofhjälpsprojekt som fokuserade på att återuppbygga och renovera skolor och klassrum. Läs mer om det arbetet här.

Annual Report

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲