You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Våra Volontärers Framgångar

Hur mycket kan en volontär åstadkomma på kort tid?

Vid första anblicken kan det vara svårt att mäta skillnaden en volontär kan göra under ett par veckor, men när tusentals människor ägnar en del av sin tid för att uppnå samma långsiktiga mål, kan de tillsammans uträtta mer än du tror är möjligt.

För volontärer som arbetar på ett projekt under en relativt kort tid, är det viktigt att vi som organisation tillhandahåller optimalt stöd och ger de rätta resurserna. Våra volontärer arbetar ofta med utsatta grupper och vi tar det ansvaret på största allvar. Vi är stolta över att kunna stödja våra volontärer i utvecklingssamhällen och då de utforskar världen på ett meningsfullt sätt.

Att volontärarbeta utomlands kan betraktas som en osjälvisk handling och är ett utmärkt tillfälle för självreflektion. Viljan att bege sig utanför sin komfortzon och lära sig nya saker är ett stort steg, och det är vårat sanna nöje att sammanföra äventyrssugna volontärer med varandra och se vilka resultat de kan uppnå tillsammans.

Social Förändring

Många av våra projekt fokuserar globalt social utveckling i de samhällen vi arbetar i, och våra volontärer hjälper till exempel till med att stödja lokala lärare som undervisar i överfulla klassrum och med för få resurser. Vi hjälper också till att utrusta daghem med rätt verktyg för att förbättra barns utveckling.

Volontär undervisar ung flicka i engelska vid undervisningsprojetk i Ghana.

Vi har utvecklat handlingsplaner för våra projekt inom undervisnings-, och omsorgsarbete, vilket ger den lokala personalen och volontärerna möjlighet att följa utvecklingen av varje projekt och se till att vi når våra långsiktiga mål. År 2015 skapade vi också en databas för omsorgsprojekt, som vi använder för att följa utvecklingen av unga människor regelbundet, så att lokal personal och framtida volontärer kan fortsätta arbetet där föregående avslutade och snabbt identifiera var det finns ytterligare behov av stöd. Den här databasen utökades under 2016 till att omfatta våra sjukvårdsprojekt, och resten av våra projekt kommer inom en snar framtid även de läggas till.

Våra volontärer arbetar för att förbättra barns och ungdomars läsförmåga, de hjälper till vid medicinska projekt ute på fältet, tillhandahåller grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster till utsatta medborgare, och de samarbetar med lokala organisationer för att förbättra villkoren för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Genom våra Projects Abroad-finansierade projekt för mänskliga rättigheter hjälper volontärer också att sprida kunskap om mänskliga rättigheter i länder där de inte är så självklara som vi är vana vid från hemmaplan.

Miljövänlig förändring

På våra projekt inom Natur & Miljö runt om i världen observerar vi tusentals arter i trädgården, regnskogar, berg och nationalparker. Vi kan övervaka vilda djur med hjälp av diskreta metoder såsom kamerafällor, undervattenskameror och med hjälp av väderstationer.

Våra projekt samlar ihop en stor mängd data och information om olika ekosystem. Våra lokala medarbetare är alla experter inom sitt område och med våra handlingsplaner som grund utbildar de våra volontärer vid varje unikt projekt.

Föroreningar från människor utgör ett stort hot mot tusentals arter. Vid våra marina naturvårdsprojekt hjälper volontärer regelbundet till med att samla skräp från både havsbotten och stränder. Under 2015 samlade vi ihop mer 8 ton avfall!

Gruppfoto av volontärer under strandstäd på Fiji.

Konstgjorda hot mot miljön kan innebära oåterkallerliga skador på våra känsliga ekosystem. Vår professionella personal brinner för att återställa balansen och skydda inhemska arter i djur- och växtriket. Vi har till exempel planterat mer än 30.000 mangroveplantor på Fiji och återintroducerade spindelapan till den peruanska regnskogen. Det här är bara ett fåtal exempel på hur våra volontärer verkligen gör skillnad och är föregångare för andra miljöorganisationer i världen.

En annan viktig del av vårt naturvårdsarbete är pedagogiskt arbete i samhället. Våra volontärer anordnar seminarier i skolor och samhällen där de informerar invånarna om farorna med föroreningar och uppmanar i främjar istället hållbara metoder och aktivt engagemang.

Ekonomisk Förändring

Vi har ett antal projekt i olika länder där vi bidrar till att stärka den ekonomiska utvecklingen i samhället. Tack vare fortsatt stöd från våra volontärer, kan vi tillhandahålla resurser för våra projekt över hela världen och stärka den ekonomiska utvecklingen i de drabbade områdena vi arbetar i.

På våra projekt inom mikrofinans utbildar volontärer lokala entreprenörer inom redovisning, marknadsföring och ekonomisk förvaltning. Våra mikrolån har gett småföretagare möjlighet att undvika hårda arbetsmiljöer, har gett dem mer självförtroende, och gett dem chansen att utveckla sin verksamhet i ekonomier där det annars är svårt att hitta fördelaktiga lån och finansieringsalternativ.

En grupp småföretagare lär sig bokföring av volontär i Ghana

Trots våra volontärers kompetens behöver vi även materiella resurser. Tack vare vårt finansiella överskott, har vi möjlighet att sätta in hjälp när det finns ett akut behov och resurserna är knappa. År 2016 donerade Projects Abroad mer än en halv miljon dollar till våra projekt vilket multiplicerade effekten av våra volontärernas insatser.

Global Impact Report

Den insats Projects Abroads volontärer åstadkommer kan inte sammanfattas i bara några paragrafer och exempel, så vi har sammanställt en detaljerad Global Impact Report, som visar många stora framgångar i alla våra projekt och destinationer under 2018.

Läs vår Global Impact Report 2018 här

Ungdomsvolontär 16-19 resultatrapport

Även våra yngsta volontärer - ungdomsvolontärer 16-19 - bidrar varje år med stora ansträngningar för att uppnå våra fleråriga mål. Varje år deltar tusentals ungdomar mellan 16 och 19 från hela världen på dessa projekt och kan se imponerande resultat i de samhällen de arbetar i.

Läs om våra volontärers framgånger under 2018 i föregående års High School Specials Report.

Läs om våra volontärers framgånger under 2017 i föregående års High School Specials Report.

Läs om våra volontärers framgånger under 2016 i föregående års High School Specials Report.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲