You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Kambodjas ‘spöknät’ i rampljuset på naturvårdskonferens

Projects Abroads Sea Sorn presenterar sitt arbete med spöknät vid konferensen Conservation AsiaSea Sorn, föreståndare och fältkoordinator vid Projects Abroads Naturvårdsprojekt i Kambodja fick nyligen chansen att presentera sin forskning rörande Kambodjas ’spöknät’ vid årliga konferensen Consvervation Asia, som i år hölls i Singapore mellan 29:e juni och 2:a juli.

 Temat för årets konferens var ” Hållbara landskap för människor, näringsliv, och biologisk mångfald’, med fokus på de komplexa utmaningar regionens miljövårdsarbete står inför.

Sorn, som vann ett stipendium för att deltaga på konferensen, gav en presentation med titeln: Utmaningen med Kambodjas spöknät. Presentationen baserades på data från Projects Abroads naturvårdsprojekt i Kambodja.

Spöknät är kasserade fisknät som utgör ett stort problem för det marina livet längs Kambodjas kust. Marint liv, såsom sköldpaddor och fisk fastnar i näten och riskerar att kvävas till döds då de inte kan komma loss. Spöknäten riskerar även att kväva korall då de hamnar på ett rev och ger alger möjlighet att täcka korallen.

Volontär vid Projects Abroads naturvårsdprojekt i Kambodja deltar i städoperation på stranden tillsammans med övriga volontärer och personal från projektet. Projects Abroad Marine Conservation volunteer, Kate Jackson from Australia, takes part in a beach clean-up at her placement in Cambodia.Det är uppenbart att det här ett stort problem i Kambodja och utgör ett hot för den biologiska mångfald i området. Den bästa lösningen är att samla in de nät som redan finns i havet, och utbilda lokalbefolkningen så att de inte slänger fler uttjänta nät överbord.

Data från Projects Abroads projekt visar på omfattningen av problemet, och kommer att användas i skapandet av en handlingsplan för att ta tag i frågan. Man har sökt stöd både hos myndigheter såväl som lokala aktörer. När handlingsplanen är färdigställd kommer den att utgöra den mest omfattande överblick över problemet med spöknät i Kambodja.

Det marina naturvårdsprojektet som utgör bas för arbetet återfinns på ön Koh Sdach i sydvästra delen av landet. Volontärer vid projektet arbetar med en mängd olika uppgifter som inkluderar dykning i forskningssyfte, insamling av data, workshops i utbildningssyfte, och upprensning  av skräp och bråte längs kusten.

Ett fiskstim passerar genom korallrev vid ön Koh Sdach under ett dyk med teamet från det marina naturvårdsprojektet i KambodjaiaMarin förorening är ett av projektets huvudfokus – och ett sätt att hantera frågan är genom initiativet ’Dive Against Debris’. Precis som namnet antyder, är det här en aktivitet där volontärer dyker och samlar in skräp från havet.

Nyligen nåddes något av en mil stolpe då man passerade 2 ton ihopsamlat skräp under de senaste 18 månaderna. Det mesta av det här skräpet utgörs av fiskenät och rep.

Det här är en jätteinsats av volontärer och personal som arbetar outtröttligt för att hålla Kambodjas kustvatten rent. Deras arbete har också utgjort ett viktigt bidrag till forskning i området, som i sin tur kommer att hjälpa till att formulera nya handlingsplaner och bidra till vidare studier.

Eller ta en titt på något av våra andra Naturvårdsprojekt.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲