You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Ansök nu

Visum, Försäkring och Vaccinationer

Ansök nu

På denna sida kan du läsa mer om visum, försäkringar och vaccinationer. Vi ger dig vägledning till hur du ansöker om visum. Alla volontärer täcks av både sjukförsäkring och reseförsäkring. vi kan ge dig informella råd om vaccinationer, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din vårdcentral för den senaste informationen.

Visum

Som volontär behöver du ansöka om visum om du åker till något annat land än Argentina, Bolivia, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Mexiko, Marocko, Peru, Rumänien, Senegal eller Sydafrika. Vi ger dig råd, vägledning och de dokument du behöver för att ansöka. Beroende på vilket land du ska åka till varierar priset för visum mellan ungefär 500 och 1 500 kronor.

Försäkring

Som volontär med Projects Abroad är du försäkrad under hela tiden som volontär. Försäkringen täcker medicinsk och nödtransport, baggage och personliga tillhörigheter, pengar, personolyckor, juridiska kostnader, förseningar m.m.

Försäkringsskyddet träder ikraft när vi mottagit din fullständiga betalning. Försäkring för resor på egen hand utanför din ordinarie tid som volontär kan även det försäkras till en extra kostnad. Vi har även en kompletterande försäkring för volontärer över 64 år.

Vaccinationer

Vi rekommenderar dig att rådfråga din läkare eller vårdcentral för den mest aktuella informationen om vaccinationer. Eftersom vi ej är medicinskt utbildade, är våra råd om vaccinationer och övriga medicinska frågor endast att ta som rekommendationer.

Ansök nu

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲