You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad gör en insats för att stoppa spridningen av denguefeber på Filippinerna

Volontärer från Projects Abroad delar ut lådor med bekämpningsmedel till lokalbefolkningen under en kampanj för att hindra spridningen av denguefeber på Filippinerna.Denguefeber, en tropisk sjukdom som sprids genom myggbett, är ett utbrett problem på Filippinerna och påverkar både barn och vuxna i stor utsträckning.

Sjukdomen som orsakas av dengueviruset genom infekterade stickmyggor kan få dödlig utgång. De senaste åren har olika ansträngningar gjorts av lokala myndigheter och NGO:s för att stoppa spridningen av dengue på Filippinerna. I oktober 2015 rapporterade  Världshälsoorganisationen (WHO) att över 100,000 fall av denguefeber bekräftats, inklusive 317 dödsfall, hittills under året. Det här är en ökning med 31,9% från samma period 2014.

Den 16:e oktober samlades volontärer från Projects Abroads olika projekt i landet, för att tillsammans med Cebus rotaryklubb och Bogo stad, genomföra en storskalig besprutning  av mygglarver. Nästan 1,200 människor från Bogos 29 distrikt deltog.

Maita Manglapus från Ceubus rotaryklubb gav en presentation på temat vikten av dengueprevention. Hon förklarade att den typen av bekämpningsmedel som används vid besprutning av mygglarver hindrar larverna från att utvecklas till myggor, och kan således vara oerhört effektivt i kampen mot viruset.

Volontärer från Projects Abroad demonstrerar för lokala värdfamiljer hur bekämpningsmedel skall appliceras för att förhindra spridningen av denguefeber.Trots att stora ansträngningar görs för att reducera förekomsten av denguemyggor, behövs mer göras för att involvera lokala närsamhällen i processen. För att assistera i det här arbetet har volontärer från Projects Abroad försett representanter från de 29 distrikten i Bogo stad med bekämpningsmedel, för distribution bland lokalbefolkningen. Tillgången till bekämpningsmedel ger familjerna i distrikten möjligheten att ta kontroll över sin hemmiljö och vara proaktiva när det kommer till att säkerställa sin egen hälsa och välmående.

När kampanjen genomförts gjorde volontärerna hembesök hos familjer för att besiktiga deras hem i jakt på möjliga platser för myggen att lägga ägg. De demonstrerade även hur bekämpningsmedlet bör appliceras på dessa platser för att inga larver skall kunna utvecklas. Totalt besökte volontärerna 18 olika familjer.

Det var verkligen en produktiv dag för Projects Abroads volontärer och personal, och vi är stolta över att ha deltagit i arbetet med att motverka denguefeber på Filippinerna. Projects Abroad planerar att fortsätta med de här ansträngningarna, och kommer att lansera ytterligare en bekämpningskampanj i januari 2016, för invånarna i Bogo och angränsande städer.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲