You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Dykning i Thailand

Översikt
Projektöverblick
  • Var? I närheten av Ao Nang
  • Placering? Marint naturvårdsprojekt
  • Min roll? Hjälpa till med bevaringen av den marina miljön, genomföra undersökningar och bärgningsdyk
  • Boende? Delat boende
  • Hur länge är jag där? Från 1 vecka
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Två kvinnliga volontärer efter dyk vid naturvårdsprojekt i Thailand

Som volontär i Thailand har du här möjlighet att dyka och delta i vårt marina naturvårdsprojekt längs med Thailands västra kust. En del av arbetet involverar dykning och volontärer som stannar i minst en månad kommer erhålla två dykcertifikat, Open Water Certificate och Advanced Open Water Scuba Diver. Priset du betalar för din volontärplats inkluderar kostnaden för dykcertifikaten som är giltiga i hela världen.

Volontärer vid naturvårdsprojektet i Thailand utbildar skolbarn om återvinning.

Så länge vädret tillåter dyker vi tre dagar i veckan. De två andra dagarna i veckan ägnas åt skogsplantering för att förhindra erosion, forskning och studier, kompostering, besök i skolor och omgivande byar för att berätta om projektet och åt att hålla stranden ren.

Logotyp för PADI certifierad dykutbildning

Samarbete med marina bevaringsprojektet Projects Aware

Genom att observera och analysera skadorna på korallreven och dess djurliv hjälper du till i utvecklingen av hur miljöskyddet kan förbättras och hur man undviker skador från turism och människans okunskap. Under dykningarna tar vi även bort fisknät och skräp från korallreven. En del av arbetet sker även på land där vi återplanterar mangroveskog, städar stränder och försöker lyfta frågan om god miljövård i skolor och i det lokala samhället.

På lång sikt hoppas vi att vårt arbete här ska ge ekologiska, ekononomiska och hållbara lösningar. Vi vill hjälpa lokalbefolkningen att själva kunna skydda sina korallrev och återskapa skadade rev och tropiska mangroveskogar. Som du förstår ger dig dykning utomlands mängder av kunskap om de miljöproblem som finns i våra hav.

För fler dykprojekt utomlands som inkluderar dykcertifikat, se naturvårdsprojekten i Kambodja, Belize, och på Fiji.

Som volontär i Thailand på vårt miljö & naturprojekt bor du i bungalow på stranden strax söder om Ao Nang.

Hör gärna av dig för mer information om detta spännande projekt!

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Thailand Conservation Management Plan.

Divemaster Course Add-on Ytterligare projektinformation Månatliga uppdateringar Management Plan, fakta & rapporter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲