You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbete med barn & ungdomar i Rumänien

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Brasov
  • Placering? Dagcenter, center för personer med särskilda behov, daghem
  • Min roll? Arbeta mot de uppställda målen i vår Care Management Plan
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Vi arbetar med ett antal daghem och omsorgsprojekt i och omkring Braşov. Barnen varierar i ålder, allt från 3 till 16 år. Trots en ökande kunskap internationellt om de rumänska föräldralösa barnens situation, finns det fortfarande kvar ett stort antal förbisedda barn över hela landet som behöver uppmärksammas. Som volontär kan du göra stor skillnad genom att bara spendera tid med barnen. Alla omsorgsprojekt är angelägna om att ta emot volontärer med nya idéer och energi.

Volunteers in a lesson with kids and staff in an orphanage on the Care project in Romania

Vi har en stor bredd på de olika volontärresorna till Rumänien. Under de senaste åren har barnhemmen strukturerats om i Brasov, där Projects Abroad är baserade. Volontärer arbetar framförallt på daghem, dagcenter och center för barn med särskilda behov.

Vi har också volontärplatser på sjukhusets pediatriska avdelning, där volontärer kan hjälpa med de dagliga rutinerna och tillsynen av spädbarn och andra barn. Det finns också möjlighet att arbeta med barn och vuxna med fysiska eller mentala funktionshinder på ett dagcenter. Vi har också volontärplatser på ett vårdhem för gamla.

Vår lokala personal och din handledare välkomnar ditt engagemang och entusiasm och finns tillgängliga så fort du har några frågor eller behöver stöd i ditt arbete.

Alla volontärer som deltar i något av våra projekt inom Barn & Ungdom måste genomgå en läkarundersökning före avresa och ordna ett utdrag från belastningsregistret, för att visa att de är lämpliga att arbeta med barn. Detta kan enkelt ordnas genom att kontakta en vårdcentral och polisen.se som ger dig vägledning. Tänk dock på att vara ute i god tid.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Romania Care Management Plan.

Romania Care Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲