You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontär med sköldpaddor i Mexiko

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Cuyutlan i staten Colima
  • Placering? Forskningscentret El Tortugario Centro Ecológico de Cuyutlan
  • Min roll? Arbeta med havssköldpaddor, krokodiler och forska om djurlivet
  • Boende? Volontärhus ungefär 1km från centret
  • Hur länge är jag där? Från 1 vecka
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Logo för sköldpaddscentret i Mexiko

Volontärarbeta med sköldpaddor!

Vårt Natur och Miljövårdsprojekt i Mexiko återfinns på Stilla Havskusten vid El Tortugario Centro Ecológico de Cuyutlan i delstaten Colima. Detta forskningscenter ligger 3 timmar med bil från vårt huvudkontor i Guadalajara.

Vi har huvudsakligen tre olika natur och miljövårdsprojekt:

  1. Sköldpaddsprojektet
  2. Krokodilprojektet
  3. Studier av lagunens biologiska mångfald

Lägret utgör en unik plats för att volontärarbeta med sköldpaddor. Du har här chansen att arbeta sida vid sida med Projects Abroads personal och våra volontärer, liksom med lokala experter inom en rad natur och miljöfrågor.

Som volontär med sköldpaddor i Mexiko bor du ungefär en kilometer från centret i ett hus med alla andra volontärer och personal. Centret har ett hus med duschar och toaletter, ett kök och ett arbetsrum. Maten förbereds av en lokal kock, men ansvar för städning och diskning cirkulerar bland volontärerna enligt ett schema. Det kommer dock finnas tid för avslappning och många volontärer investerar i en av Mexikos bästa uppfinningar - en hängmatta!

Alla volontärer på andra volontärplatser i Mexiko har möjlighet att lägga till sju dagar på sin ordinarie volontärplats för att få en chans att se detta nyskapande projekt.

Volontär släpper ut sköldpaddsungar på stranden vid naturvårdsprojekt i Mexiko

Sköldpaddsprojektet:
Mexikos sandiga stillahavskust är ett otroligt viktigt område för att havssköldpaddor ska yngla av sig. Sköldpaddan Olive Ridley, en av de allra minsta havssköldpaddorna, är vanlig här, men du kommer också träffa på havslädersköldpaddan och soppsköldpaddan. Tyvärr har dessa sköldpaddor blivit alltmer sällsynta de senaste 20 åren, eftersom tjuvjägare har siktat in sig på deras ägg. För att möta detta hot arbetar vi på forskningscentret El Tortugario Centro Ecológico de Cuyutlan.

Utifrån denna samlingspunkt arbetar alla våra volontärer med att patrullera den 30 km långa stranden, samlar in ägg för att de ska kläckas i säkerhet och släpper sedan ut de små sköldpaddsungarna i havet.

Vissa nätter kan du även få stå vakt vid kläckningsområdet, och studera hur äggen som begravdes cirka sex veckor tidigare kläcks. Upplevelsen av att se de små äggen kläckas och de små sköldpaddsungarna kräla ut ur boet på väg ner till havet är oförglömlig.

Det finns sköldpaddor året runt i men högsäsongen är från Maj till December. Vi hittar dock ökande antal av sällsynta arter under alla säsonger.

Volontärarbeta med krokodiler vid naturvårdsprojektet i Mexiko

Krokodilprojektet:
Volontärer arbetar även med miljövård kring krokodilområden. Detta projekt har nu pågått i över tre år. Vi arbetar med hotade krokodilarter, såsom den amerikanska Spetskrokodilen (Crocodylus Acutus) och Moreletkrokodil (Crocodylus Moreletii). Vårt mål är att skapa ett program för att återföra krokodiler till det vilda, att återintroducera hotade arter i det lokala området. Under det senaste året har vi lyckats föda upp flera avkommor och vi inväntar nu tillstånd att släppa ut dem i det vilda. Vårt center ligger endast tjugo minuter ifrån vårt huvudläger, och vi har här flera bassänger med bebiskrokodiler.

Som volontär får du hjälpa till att förbereda födan till krokodilerna, insamla biometrisk data och markera krokodilerna i lagunerna för att få en bättre förståelse populationerna i området. Vi arbetar även med en inventering av arterna i de omgivande lagunerna. Du kommer också att få förbättra anläggningen och assistera med underhållningsarbetet. Vi arbetar också med att studera det artrika fågel- och djurlivet runt den lokala lagunen. Du kommer att arbeta sida vid sida med lokala krokodilexperter och en veterinär, men du kommer inte själv vara i direktkontakt med några fullvuxna krokodiler.

Volontärer vid naturvårdsprojekt i Mexiko studerar lagunens biologiska mångfald

Studier av lagunens biologiska mångfald:
Direkt innanför vårt läger vid stranden finns en stor lagun med ett rikt djurliv, inklusive däggdjur, reptiler och fåglar. Lagunen kallas El Chupadero. Som volontär får du genomföra studier av områdets biologiska mångfald och dess ekosystem. Syftet är att undersöka klargöra det ekologiska värdet av lagunen för att bättre kunna vårda området i framtiden. Vi genomför också studier av djurens beteende.

Som volontär kommer du att få lära dig att identifiera olika fågelarter, reptiler och däggdjur. Du kommer dessutom att regelbundet att åka ut på lagunen med båt för att samla in data och genomföra studier av det lokala djurlivet. All insamlad data ska sedan föras in i datorsystemet när ni kommer iland.

Tack vare volontärernas arbete erkändes området som ett Ramsarområde i mars 2009. Ramsar får ett område som erkänns som en våtmark av extremt stor betydelse för biodiversitet och miljövården. Detta är ett av de viktigaset erkännanden ett skyddat område kan få och är en bekräftelse på det arbete våra volontärer har lagt ner genom åren.

Vi fokuserar numera på mer detaljerade studier tillsammans med lokala biologer och zoologer, vilket ger oss större kunskap om djurarternas beteende och den säsongsbundna variationen.

Har du frågor om volontärarbete med sköldpaddor så är du välkommen att kontakta oss.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Mexico Conservation Management Plan.

Ytterligare projektinformation Månatliga uppdateringar Management Plan, fakta & rapporter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲