You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontär och praktik inom Psykologi på Jamaica

Översikt
 • Var? Mandeville
 • Placering? Kliniker, fältarbete
 • Min roll? Observera och assistera psykologer på plats
 • Krav? Du studerar eller har studerat relevanta ämnen
 • Boende? Värdfamilj
 • Hur länge är jag där? Minst fyra veckor
 • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Kvinnlig volontär samtalar med personal vid besök vid skola på Jamaica där hon informerat om psykisk ohälsa.

Vårt psykologiprojekt på Jamaica är baserat i Mandeville, där vi har också ett antal andra projekt. Här samarbetar vi med lokala kliniker för barn, ungdomar och vuxna med som lider av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett fokusområde på Jamaica där antalet personer som diagnostiserats med depression, schizofreni, sömnstörningar och andra allvarliga former av psykiska problem har ökat under senare år.

Ökningen av antalet personer med dessa diagnoser kan bero på en rad faktorer: såsom stress, yttre faktorer, och om man är genetiskt predisponerad för psykiska sjukdomar.

Genom att tillhandahålla rätt hjälp och öka medvetenheten om mental ohälsa, kan vi hjälpa människor att förbättra sin livskvalitet.

Din roll vid psykologiprojektet

Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens, men i grund och botten kommer du att arbeta på kliniken eller på fältet vilket kan innebära att utföra pedagogiskt arbete vid skolor etc.

På kliniken kommer du att arbeta med en professionell psykolog och hjälpa barn, ungdomar och vuxna med olika psykiska problem. Beroende på din bakgrund, kan du arbeta med följande:

 • Patientkonversationer
 • Observation av kliniska bedömningar
 • Aktivera barn i receptionen
 • Besök och interagera patienter på sjukhus, kliniker och program för hemlösa
 • Delta i eller observera lekterapi
 • Bistå med forskning
 • Samla in och analysera data
 • Planera och genomföra workshops och presentationer

Vid fältarbete arbetar du ute i samhället där man hjälper till att öka medvetenheten om psykisk hälsa och psykisk sjukdom. Du bidrar till att informera och ge stöd till de människor som behöver det.

Dina arbetsuppgifter kan omfatta:

 • Övervaka hembesök
 • Individuell rådgivning och grupprådgivning
 • Vägledning för skolklasser
 • Hjälpa till att planera och organisera seminarier och evenemang

Genom att ge stöd till patienter och anhöriga kan bidra till att ge dem en bättre förståelse för hur man kan leva med psykisk sjukdom och hur de kan förbättra det dagliga livet och uppnå en högre livskvalitet.

Observera att det inte utförs något fältarbete i juli och augusti, så du kommer i stället att arbeta på kliniken.

På båda arbetsplatserna arbetar du från måndag till fredag och du har alltid helger lediga. Arbetsdagen börjar kl 08:30 och slutar igen vid kl 14:30.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲