You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontär på HIV/AIDS-projekt i Jamaica

Översikt
  • Var? Montego Bay
  • Placering? Lokal NGO
  • Min roll? Informationsarbete, forskningsarbete
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Volunteers in a center used for the HIV/AIDS outreach project in Jamaica

Som volontär vid HIV/AIDS-projektet på Jamaica arbetar du med en lokal icke-statlig organisation (NGO), som fokuserar på outreach-arbete, stödarbete för människor som lever med HIV/AIDS, forskning, och utbildning. Målet med projektet är att hjälpa utsatta människor med vård, omsorg, och stöd. En viktig aspekt av projektet, utöver arbetet med smittade människor, handlar om att utbilda ungdomar, och unga vuxna om HIV/AIDS-relaterade frågor.

Upskattningsvis bär 32,000 människor på HIV på Jamaica, 1,7% av befolkningen, och så många som 50% är ovetande om sin status. Även om antalet rapporterade fall har minskat bland den vuxna befolkningen, med färre infektioner och dödsfall, så har fler fall rapporterats bland yngre människor.

Fältarbete vid HIV/AIDS-projektet på Jamaica

Fältarbete vid det här projektet innebär att sprida information till lokalbefolkningen angående HIV/AIDS, det kan inkludera att dela ut informationsblad, eller demonstrera hur man på ett säkert sätt använder preventivmedel. Dessutom kan du komma att besöka lokala skolor för att ge presentationer.

Volontärer med teatertalang skulle kunna sätta upp pjäser eller sketcher för att utbilda både barn och vuxna i de här frågorna på ett interaktivt och tilltalande sätt.

Stödarbete för HIV/AIDS-smittade patienter på Jamaica

Volunteer with children on the HIV/AIDS outreach project in Jamaica

Stödarbete för HIV/AIDS-smittade patienter på Jamaica

Arbetet vid kontoret går ut på att förse smittade människor med information om sätta att hantera viruset på. Du kommer även att få möjlighet att utbilda, och ge stöd och hjälp för att utveckla program som fokuserar på de socio-ekonomiska behoven hos smittade människor.

Som en del av projektet, kan du även assistera med forskningsarbete på trender i samhället rörande HIV/AIDS, för att identifiera program och resurser som finns tillgängliga för drabbade personer.

Volontärer som ansluter sig till det här projektet får genomgå träning som är specifik för situationen på Jamaica.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲