You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbete eller praktik inom katastrofhantering på Jamaica

Översikt
Projektöverblick
 • Var? Manchester-området
 • Placering? Katastrofhanteringscenter
 • Min roll? Hjälpa till med planering inför alla typer av katastrofer
 • Krav? Du har genomfört minst ett års relevanta studier
 • Boende? Värdfamilj
 • Hur länge är jag där? Från fyra veckor
 • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Volunteer works with children affected by natural disasters in Jamaica

På projektet inom katastrofhantering på Jamaica volontärarbetar du i Manchester vid det lokala programmet för katastrofhantering. Projektet är öppet för volontärer som har genomgått minst ett års studier inom ett relevant område. Du bör också ha ett intresse för katastrofhantering, och en önskan att hjälpa människor och samhällen som drabbats av katastrofer.

Projektet kan vara särskilt intressant för volontärer med en bakgrund inom geografi, internationell utveckling, stadsutveckling, katastrofhantering, miljöutveckling, välfärd eller offentlig sektor. Projektet kommer också att passa för dig som vill skaffa arbetslivserfarenhet eller om du redan har erfarenhet av internationell utveckling, och biståndsarbete, eller för dig som funderar på att arbeta inom välgörenhet eller statliga sektorer. För att delta i projektet måste du ha en mogen attityd, vara flexibel och kunna arbeta självständigt.

Katastrofer, vare sig de är naturliga eller skapta av människan, kan bromsa ett lands utveckling på allvar, så det är absolut nödvändigt att kunna reagera rätt när katastrofen är ett faktum. Omfattningen av skador som orsakats av katastrofer, kan vara särskilt stor i fattiga länder som Jamaica.

ODPEM (Office of distaster beredskap och Emergency Management Agency) är den myndighet som är ansvarig för katastrofhantering på Jamaica. ODPEM utser regionala koordinatorer som jobbar med koordinatorer från de lokala myndigheterna, för att planlägga, reducera och svara på alla typer av katastrofer. Volontärer kan vara särskilt användbara inom detta område då det råder brist på personal, vilket i sin tur påverkar hur väl förberett landet kan vara i händelse av katastrof.

Din roll vid projektet för katastrofhantering på Jamaica

Volunteers work with children in a disaster management workshop in Jamaica

Projektet utvecklar program som är inriktade på individens och samhällets motståndskraft mot katastrofer, särskilt bland de mest utsatta; barn, kvinnor, äldre och funktionshindrade. Projektet fokuserar också på att hjälpa bönder och fiskare som ofta drabbas hårt av katastrofer.

Projektet är baserat i Mandeville, Manchester. Som volontär kommer du att bidra till att informera lokalbefolkning, skola och näringsliv om katastrofhantering. Projektet startade med att man var bekymrade över att de flesta samhällen i Manchester och St. Elizabeth aldrig var riktigt förberedda för orkansäsongen, och att de fortfarande var sårbara för andra katastrofer, både naturliga och konstgjorda. Projektet syftar till att engagera de mest utsatta samhällena , minska de skador som orsakas av naturkatastrofer, och att öka kunskapen om naturkatastrofer i samhället.

Dina Arbetsuppgifter vid Projektet

Som volontär kommer du att vara involverad i bedömningen av sårbara samhällen, bedriva forskning på bakgrunden av de utvalda samhällena, utveckla en gemenskapsplan, förbereda presentationer för workshops, genomföra en årlig workshop med fokus på medvetenhet om katastrofer i utvalda institutioner, genomföra jordbävning-, och brandövningar, skapa diagram av katastrofhantering och genomföra åtminstone en workshop i katastrofhantering i med lokalbefolkningen. Volontärer arbetar tillsammans med katastrofsamordnare med att utföra uppgifter såsom:

 • Informationskampanjer för att skapa en kultur av respekt för naturen och miljön
 • Skapa utbildningsprogram för katastrofhantering
 • Ge grundläggande utbildning i katastrofhantering för studenter, lärare och olika samhällsgrupper
 • Utveckla evakueringsplaner och planera/samordna övningar, och evakueringsstrategier
 • Upprätta ett återvinningsprojekt för grundskolan
 • Planera och samordna workshops, och utställningar i samhället för att skapa medvetenhet
 • Utveckla och implementera enkla projekt , såsom städdagar, reparationer av hus, eller att hjälpa till med förberedelserna inför hur samhället ska kunna hantera effekterna av en katastrof

Du kommer att bo hos en lokal värdfamilj i Mandeville under din vistelse på projektet.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Jamaica Disaster Management Plan.

Jamaica Disaster Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲