You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Ungdomsvolontär - Juridik och Mänskliga Rättigheter

Volunteers at an event on the High School Special Law & Human Rights project

Projects Abroads ungdomsprojekt för juridik och mänskliga rättigheter ger skolelever möjlighet att praktisera vid juridikbyråer och icke-statliga organisationer (NGO) runt om i världen för att uppleva hur de praktiserar juridik, och arbetar för mänskliga rättigheter.

Som volontär inom juridik arbetar du vid en juridikbyrå eller ett företags juridiska avdelning. Under loppet av projektet får du en värdefull inblick i rättssystemet och du kommer att kunna genomföra en mängd uppgifter som till exempel göra efterforskningar i fallstudier, korrekturläsning, och göra jämförelser mellan internationella rättsystem.

Vid ett projekt för mänskliga rättigheter arbetar du med organisationer som engagerar sig i arbete rörande brott mot mänskliga rättigheter, och stöd till offren. Du kan även komma att arbeta i, och bidra med stöd till socialt missgynnade områden som är svårt drabbade av fattigdom, brott, och andra socio-ekonomiska problem.

Under hela tiden bor och arbetar du med en grupp andra ungdomar i samma ålder från flera länder under ledning av vår erfarna och kvalificerade personal på plats.

Volontärresorna för ungdomar är säkra, trygga och meningsfulla.


Juridik & mänskliga rättigheter Ungdomsvolontär:

Läs om våra volontärers framgånger under 2017 i föregående års High School Specials Report.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲