You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Ungdomsvolontär byggprojekt utomlands

Volunteer opportunities for high school students in building and construction projects this winter and summer

Vid Projects Abroads byggprojekt för ungdomar hjälper volontärer missgynnade samhällen som drabbats av fattigdom och naturkatastrofer.

Som volontär vid ett byggprojekt spelar du en viktig roll i arbetet med att bygga och reparera hem, barnhem, dagis, eller andra byggnader som behövs. Våra volontärer utför ofta uppgifter som grundgrävning, blanda murbruk, mura, sätta upp jalusier, lägga tak och måla.

Oberoende av din fysiska förmåga så kan du delta i ett av våra byggprojekt. Varje volontär kan bidra med något!

Vår egen personal på plats leder arbetet och är alltid närvarande på kvällar och helger. Att vara ungdomsvolontär utomlands med Projects Abroad är tryggt, säkert och meningsfullt.

Bygg Ungdomsvolontär:

Läs om våra volontärers framgånger under 2017 i föregående års High School Specials Report.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲