You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbeta med skolidrott utomlands

Students on the soccer coaching project overseas with Projects Abroad

För de flesta är skolgården den plats där de först prövade någon form av idrott, sparka boll på rasten, kapplöpning runt skolan, eller kanske brännboll; erfarenheterna från skoltiden färgar ofta vår förhållning till idrott och sport genom hela livet. Och det är i den tanken vi tar avstamp då vi arbetar med att utveckla våra projekt för skolidrott i utvecklingsländer.

Första gången våra volontärer undervisade i skolidrott började de som lärarvolontärer i muntlig engelska, men de fann att skolorna de arbetade vid ville att de skulle hålla i idrottslektioner för eleverna. Skolornas bristande resurser hade lämnat dem utan idrottslärare med kunskap om regler i de olika sporter barnen var intresserade av. Våra entusiastiska volontärer började således erbjuda extra aktiviteter för eleverna, och därutöver startade de fotbolls- och träningsklubbar.

Som volontär inom skolidrotten idag kan du engagera dig som tränare i olika sporter vid våra placeringar för skolidrott världen över. Önskar du dessutom att träna barn och ungdom i en sport som inte nämns på våra sidor, då tar du kontakt med oss så ser vi till att, så långt det är möjligt, tillgodose dina önskemål. Våra samarbetspartners är alltid intresserade av att höra om nya idéer, och, nya möjligheter utvecklas hela tiden. Är du även förberedd på att undervisa i muntlig engelska vid sidan av idrottsundervisningen, så bidrar du än mer till samhället där du jobbar.

Som volontär inom skolidrotten idag kan du engagera dig som tränare i olika sporter vid våra placeringar för skolidrott världen över. Önskar du dessutom att träna barn och ungdom i en sport som inte nämns på våra sidor så ta kontakt med oss så ser vi till att, så långt det är möjligt, tillgodose dina önskemål. Våra samarbetspartners är alltid intresserade av att höra om nya idéer och nya möjligheter utvecklas hela tiden. Är du även förberedd på att undervisa i muntlig engelska vid sidan av idrottsundervisningen, så bidrar du än mer till samhället där du jobbar.

Idrottsvolontär i skolan

Gap year volunteers coach a school soccer team in the Sacred Valley of Peru

Projects Abroads volontärer är engagerade i skolidrotten vid många av våra destinationer. De undervisar i sporter som fotboll, basket, och idrotter som är etablerade i deras hemland, där färdigheter de lärt sig hemma kommer väl till pass vid utvecklingen av sporten i ett nytt land.

Som volontär kommer du även lära känna populära nationalsporter där till och med små barn har grundläggande spelarfärdigheter och entusiasmen på plats. Var beredd på att delta när eleverna tycker att det är dags att du lär dig ett och annat om lokala sporter, till exempel mongolisk brottning!

Skolidrott projekt i

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲