You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbete för kvalificerade yrkesutövare

Volunteering Abroad for Skilled Professionals on Career Breaks

Projects Abroad Pro är en gren av Projects Abroad som riktar sig till akademiker och yrkesprofessionella som tar ett uppehåll i karriären eller har blivit pensionärer. Vi söker personer med kompetens och kvalifikation som vill göra en skillnad genom att använda sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa några av de fattigaste samhällena i världen.

Vi har alltid haft som mål att blicka framåt och hela tiden finna sätt att förbättra det arbete vi genomför i våra destinationer runtom i världen. Efter feedback från både tidigare volontärer och den lokala befolkningen som varit involverade i våra projekt beslutade vi att det bästa sättet att förbättra arbetet på destinationerna är genom att aktivt rekrytera kompetenta och erfarna personer att arbeta tillsammans med vid projekten.

Vi vill utnyttja alla de kvaliteter och kunskaper som Projects Abroads volontärer har för att hjälpa mindre lyckligt lottade människor. Det finns dock en skillnad, Projects Abroad Pro riktar sig till dig med specifika kompetenser, kvalifikationer och erfarenheter.

Vi erbjuder projekt inom:


En rad kvalifikationer och kunskaper kan komma till användning i dessa projekt och vi ser fram emot att arbeta med dig för att du ska placeras där dina förmågor kan nyttjas till fullo och få störst effekt. I vissa fall innebär professionellt arbete att du måste översätta intyg, legitimationer, certifieringar och andra dokument till engelska vilket kan medföra en ökad kostnad samt behov av framförhållning.

Om du har en särskild kvalifikation eller utbildning och är intresserad av hjälpa andra och göra en insats, så hör av dig till oss!

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲