You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktisera som socionom med Projects Abroad

Socionompraktikant diskuterar med handledare vid praktikplats med Projects Abroad

Arbeta med professionell personal för att ge stöd åt människor som står inför olika sociala problem i sitt hemland. Det kommer att vara utmanande då du ställs inför scenarion som våld i hemmet, alkoholism, barnmisshandel eller olika former av familjeproblem. Under övervakning av din handledare lyssnar du, bedömmer och hjälper människor att hantera och lösa de utmaningar de står inför.

Projects Abroad har sänt volontärer och praktikanter till jordens alla hörn i över 20 år. Inom ramarna för socionomyrket samarbetar vi med lokala daghem, vårdcenter, sjukhus, skolor och organisationer i Bolivia, Ecuador, Mexiko, Ghana, Mongoliet, och Rumänien för att hjälpa dem nå sina mål och utvecklas. Socionompraktikanter placeras vid projekt där både praktikanter såväl som samarbetspartners kan dra nytta av värdefullt utbyte.

Vid varje projekt och placering arbetar vi mot långsiktiga mål fastställda i våra Care Management Plans. Med hjälp av dessa kan vi:

  • Identifiera utmaningar vid enskilda placeringar
  • Fokusera på att ta fram lösningar på dessa utmaningar
  • Följa upp utvecklingen vid enskilda placeringar
  • Utvärdera vår globala påverkan och planera inför framtiden baserat på insamlad data och detaljerade rapporter

Din roll som socionompraktikant är att hjälpa oss nå de uppsatta målen i våra Care Management Plans, och därigenom hjälpa oss göra mätbar positiv skillnad på lång sikt i varje land vi arbetar i.

Praktik Socionompraktik i:

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲