You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbeta vid HIV/AIDS-projekt i Mexiko

Översikt
  • Var? Guadalajara
  • Placering? Lokal NGO
  • Min roll? Hjälpa till med utbildning i HIV/AIDS-frågor, öka förståelse och kunskap om sjukdomen i samhället, assistera med insamlingar och stödja programutveckling.
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från fyra veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Gruppfoto av volontärer och personal vid HIV/AIDS-projekt i Mexiko

Människor i Mexiko som lever med HIV och AIDS är ofta allvarligt stigmatiserade och situationen börjar att bli kritisk. Landet hyser den näst största andelen smittade i Latinamerika och det lokala vårdsystemet saknar kapacitet att ta hand om det växande antalet patienter, samtidigt som allt färre blir testade eller söker vård på grund av diskriminering.

Som volontär med Projects Abroad vid ett HIV/AIDS-projekt i Mexiko har du möjlighet att hjälpa dessa människor och arbeta för att öka kunskap om och förståelse för sjukdomen – en viktig del i arbetet för att stoppa spridningen i landet.

Att volontära vid det här projektet kommer att öppna dina ögon och vara en utmanande upplevelse; du kommer inte bara att lära dig om det sociala stigmat som är förknippat med sjukdomen, du kommer även att på nära håll uppleva hur HIV/AIDS drabbar samhället och de som lever med smittan.

Varje volontär som bidrar till det här projektet har en viktig roll att spela, oavsett tidigare erfarenhet och kunskaper.

Volontära vid HIV/AIDS-projekt i Guadalajara, Mexiko

Projektet har sin bas i Guadalajara, där vi tillsammans med en lokal NGO fokuserar på att samla in pengar, utbilda lokalbefolkning och utveckla handlingsprogram. Huvudfokus vid projektet är att erbjuda stöd åt de drabbats av HIV/AIDS och hjälpa dem att hantera sin sjukdom. Som volontär hjälper du även till med att söka upp program och resurser som finns tillgängliga för de smittade.

En viktig del av projektet är att utbilda och öka förståelsen för sjukdomen i samhället. Med workshops, utbildningsprojekt och annat fältarbete försöker vi bromsa utvecklingen genom att utbilda dem i hur sjukdomen sprids och vad de själva kan göra för att inte att bli smittade. Tanken är att förståelse för hur viruset fungerar är första steget mot att förhindra spridningen av sjukdomen.

Varje volontär som ansluter sig till projektet genomgår träning som är specifikt anpassade efter den rådande HIV/AIDS-situationen i Mexiko. Utöver den träningen kommer du att få en djup förståelse av läget i landet genom ditt arbete vid projektet.
Arbetet du utför här är ovärdeligt, och du har chansen att bidra till ansträngningarna att bekämpa pandemin i landet.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲