You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontär med barn, ungdomar och äldre

Två volontärer leker med barn

Följ med Projects Abroad och bli volontär med barn & ungdomar! Vi har mängder av bra och meningsfulla projekt i alla våra länder.

Volontärarbete med barn och ungdomar kan samtidigt vara både oerhört roligt och krävande. Den möda du investerar får du dock tusenfalt tillbaka i världens mest värdefulla valuta: uppskattning och leenden.

Klicka nedan för mer info om de olika projekten!

Det är såklart ett stort ansvar att ta hand om och vara en del av barns vardag, och inget man bör ta lätt på. Varje enskilt projekt arbetar därför efter en skötselplan (management plan) som definierar projektets delmål och hur dessa skall nås. I dessa dokument finns klara riktlinjer som anger hur arbetet skall struktureras, och följas upp över tid, så att vi kan säkerställa att vi tillsammans arbetar åt samma håll och att barnens utveckling prioriteras.

De här målen är alltid utformade för att vara långsiktiga och hållbara. Visst kan hjälp för stunden också kännas viktigt, men med våra omsorgsprojekt runt om i världen vill vi ge barn och ungdomar de verktyg de behöver för att gå en ljus framtid till mötes, och kunna bygga en trygg framtid.

Volontär med barn utomlands

Som volontär behöver du inte ha arbetserfarenhet eller utbildning för att arbeta med barn. Däremot utför vi grundläggande kontroller av alla som vill volontärarbeta med barn för att säkerställa deras välbefinnande.

Vad som kvalificerar dig som volontär med barn & ungdomar är en omtanke för dina medmänniskor och en vilja att förbättra tillvaron för människor som av varierande skäl behöver din hjälp.

Volontärarbete med barn

Volontär med barn utomlands flätar ung flickas hår, vid omsorgsprojekt.

När du arbetar som volontär med barn kommer du att ta en aktiv del i det dagliga arbetet med barnen. Du ser till att de får mat, tvättar och klär på sig samt ger dem den uppmärksamhet alla barn behöver men på grund av resursbrist inte alltid får. Med andra ord har du som volontär en stor betydelse för barnen och ger dem bättre möjligheter att klara sig i framtiden.

Det finns alltid behov av nya kunskaper och intressen, har du egna idéer är de alltid mycket välkomna. Konstnärliga eller musikaliska förmågor är alltid användbara och många av våra projekt erbjuder möjligheter till lekar och sport. Som volontär hjälper du också ofta till med att lära ut personlig hygien och socialt samspel.

Vissa av våra placeringar ger större utrymme för volontärer att engagera sig ytterligare med utbildning och hälsa. Det kan hända att du får tillfälle att hjälpa till med läxor eller om du har kunskaper om första hjälpen får du ofta rycka in när det dyker upp sådana behov. Du som volontär bör vara anpassningsbar eftersom arbetet kan vara krävande, men barnens glädje och entusiasm ger dig samtidigt otroligt mycket tillbaka.

Många volontärer gillar att ta med barnen på utflykter då och då. De uppskattar ofta att komma ut och göra något annorlunda då de annars inte får möjlighet att se mer än de närmaste omgivningarna. Vid eventuella utflykter måste du alltid se till att ha någon från den ordinarie personalen med dig. Ingen volontär får ta med sig barn på utflykter själv.

Volontärarbeta med barn och ungdomar med särskilda behov

Två volontärer högläser för två flickor vid omsorgsprojekt i Kambodja.

 Vid en del destinationer har du möjlighet att arbeta på olika sorters vårdhem med människor som har fysiska eller psykiska funktionshinder, såsom AIDS-boenden, skolor för funktionshindrade, blinda eller hörselskadade. Resurserna är även här ofta knappa och det finns ett stort behov av volontärer som kan avlasta den ordinarie personalen. Du hjälper till så gott du kan med att ge några av samhällets mest sårbara en chans att leva ett rikare och mer givande liv.

Som volontär assisterar du barnen i att utveckla sin relation till omgivningen, till exempel att utveckla sina sociala färdigheter, hjälpa dem i vardagliga situationer eller assistera dem i problemlösning och att förstå andra människor. Denna hjälp är ovärderlig för att ge människorna bättre möjligheter till att leva självständigt i framtiden.

Som volontär kan du ha en positiv inverkan på de människor du kommer i kontakt med. Men du får även mycket tillbaka! Genom att ta ansvar för andra och skapa nya personliga relationer i en ny kulturell miljö, utvecklas du även själv som människa.

Vi är alltid otroligt glada över alla de volontärer som återvänder hem från sin tid och berättar att de fått starkare självförtroende och en större förståelse om sig själva och världen de lever i.

Volontärarbeta på förskolor, dagcenter och med gatubarn

Som volontär på förskolor och dagcenter arbetar du med barn och ungdomar i varierande ålder. Du kommer få hjälpa till med vitt skilda aktiviteter såsom konst, spel, lekar och sång, och assistera den ordinarie personalen med att utveckla nya stimulerande aktiviteter som intresserar och uppmuntrar barns lärande. All uppmuntran du ger hjälper barnen att stärka deras självförtroende och självkänsla.

Som volontär kan du även arbeta särskilt med gatubarn i flera av våra projektländer. Du kan hjälpa till att laga mat, lära barnen om goda hygienvanor eller lära dem att läsa. Hör gärna av dig för mer info om volontärarbete med gatubarn.

Volontärarbete med djur och människor i terapiprojekt

Många studier och erfarenheter visar att människor med vissa typer av funktionsnedsättningar kan utvecklas positivt genom samvaro med djur. Med Projects Abroad kan du välja mellan hästterapi i Argentina, Bolivia eller Sydafrika och hundterapi i Bolivia.

Är du socionom, psykolog, terapeut eller liknande och går i utbildning och vill göra din praktik utomlands har vi många intressanta valmöjligheter!

Omsorg projekt i:

Allmänna Omsorgsprojekt

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲