You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Södra Afrikas Stäpper: Ytterligare projektinformation

Översikt
Projektöverblick Ytterligare projektinformation

Här hittar du detaljerad information om de olika områden du kan engagera dig i på detta natur & miljöprojekt i Tuli, Botswana.

På reservatet blir du en del av ett team som vårdar 5 000 hektar av afrikansk savann. Reservatet är hem för många olika djur och växter. Den afrikanska savannen har framgångsrikt existerat i miljoner år och det är vår uppgift att säkerställa dess livslängd. Här är några andra projekt du kommer bli involverad i:

Inventering av djurlivet

Volunteers on the Conservation & Environment project in South Africa construct a tent for wildlife observations

Vi skapar en omfattande lista med vilda fåglar i Tuli. Med en stark databas kan vi sen undersöka deras beteende.

Regelbundna forskningsutflykter gör det också möjligt att samla information om de större däggdjursarterna i Tuli. Relationer mellan rovdjur-bytesdjur är grunden för savannens ekosystem och vi behöver veta hur reservatet utvecklas utifrån dessa interaktioner. Vi GPS registrerar platser för de djur vi ser, fotograferar och övervakar de olika delarna av reservatet. Vi kan sen bygga en realistisk modell för djurens rörelse och migrationer av nya grupper och arter in till reservatet.

Ta bort stängsel

Det finns mycket gamla stängsel runt om i reservatet som har minskat de senaste åren men ännu inte är helt borttagna. Detta kan skada djur som hamnar i närheten. Tjuvjägare använder också gamla stängsel för att göra snaror och andra fällor. Alla stängsel som står upp kan göra stor skada på elefanter och andra stora betesdjur, vilket i sin tur ökar trycket på området.

Gps-kartläggning av reservatet

Site of the Conservation & Environment project for volunteers in South Africa & Botswana

Vi sammanställer en karta över reservatet. Denna gör så att mer specifik data kan insamlas om djurpopulationer och deras spridning. En fullständig karta av vägsystemet kommer också möjliggöra en mer fullständig undersökning av reservatet.

Underhåll av vägar

Detta gör så att vi kan resa runt i reservatet och täcka upp ett större område. Vi kan då undersöka de olika typer av vegetation, djurpopulationer och samla in mer exakt data. Konstruktionen av nya vägar gör också att man ser djurlivet bättre.

Skydda träd

Detta görs för att skydda de många träd i reservatet som förstörs av elefanterna. Vi använder gamla stängsel som vi virar runt de utsatta delarna av trädet. Detta förhindrar elefanterna att ta bort barken vilket leder till långsiktig död för trädet.

Vattenhålsbyggande

Volunteers at African Bushveld Conservation project in Botswana

De stora förändringarna mellan årstiderna i Södra Afrika gör att djuren under 9 månader om året har svårt att hitta tillräckligt med vatten. Sänkt vattennivå i floderna och en stor koncentration av rovdjur runt dessa områden gör att majoriteten av arter inte kan hitta tillräckligt med vatten för att överleva. Borrning av vattenhål på olika ställen runt om i reservatet gör så att dessa arter kan klara av den torra säsongen. Det hjälper oss också att samla in data eftersom djurlivet koncentreras runt vattenhålen. Försiktigt omhändertagande av dessa konstgjorda vattenhål gör också så att vi kan sköta om reservatet mer effektivt. Genom att byta plats och tillgängligheten på vatten, kan vi flytta mycket djurliv från tungt påverkade områden och göra så att vegetationen återhämtar sig.

Erosionskontroll

Matjorden innehåller den största näringen som finns i jorden och mycket regn gör så att en hel del rinner bort. Genom att skapa avrinningskanaler, plantera stavar i öppna ytor och försiktigt placera stora stenar kan vi reducera förlusten av den näringsrika jorden under regnperioden. Detta gör så att flora och fauna i reservatet har en större överlevnadschans.

Avlägsnande av främmande växter

Tidigare aktivitet och lokal industri har lett till en invasion av utländska växtarter som konkurrerar ut de lokala växterna. Denna ändring i artsammansättning är onaturligt snabb och ekosystemet kan inte justera snabbt nog för att införliva dessa nya tillägg. Detta skapar obalans för både djuren och växtlivet och det är viktigt att vi tar bort så många av dessa som möjligt.

Workshops

Du och de andra volontärerna deltar i workshops utformade så att du lär dig mer om olika aspekter av arbetet i reservatet. Ämnena är skiftande och kan innehålla botanik, astronomi , parkskötsel, migrationsrutter och flera.

Månatliga uppdateringar Handlingsplan, fakta & rapporter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲