You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Natur & miljö i Thailand: Ytterligare projektinformation

Översikt
Projektöverblick Divemaster Course Add-on Ytterligare projektinformation

Gap Year volunteers clean up mangroves on the Conservation project in Thailand

Här hittar du detaljerad information om de olika områdena som du kan involvera dig i på detta natur & miljöprojekt.

Dykrelaterade projekt

Volontärer på natur & miljöprojektet kan bli bättre dykare genom att bli en certifierad PADI advanced scuba diver. Om du redan har den kursen kan du gå en räddningskurs (Rescue) och få ytterligare specialiserade dykcertifikat.

Undersökningar av rev

När du är klar med din träning kommer vår lokala marinbiolog tillsammans med vår vetenskapligt utbildade personal lära dig att förstå terminologin, rutiner och metoder för rev och korallundersökningar. Du får lära dig att korrekt identifiera arter, deras livsmiljöer och beteende. Detta kommer att omfatta utbildning i miljövänlig dykning och undersökningsteknik.

Du kommer sen att spela en aktiv roll i datainsamling, analys och inträde. Du kommer att genomföra studier och undersökningar på flera verksamma forskningsprojekt runt öarna som omger Krabi och Koh Phi Phi. Informationen vi samlar delas med den lokala regeringen och NGOs. Detta är viktigt för bevarandet av de marina kustområdena runtom i Thailand, speciellt de med skyddad status. Vår data läggs också in i Reef Checks internationella databas.

Dykningar & skräpundersökningar

Träning i säkra och miljövänliga tekniker för att ta bort skräp i havet. Vi genomför sedan bärgningsdyk, samlar skräp och skräp från revet. Det kan handla om att skära loss en fiskelina, släppa fisk från övergivna fiskefällor och helt enkelt få upp kasserade objekt till ytan.

Landbaserade aktiviteter

Vårt miljövårdsprojekt involverar också några väldigt viktiga landbaserade aktiviteter. Dessa är viktiga för att bevara det marina ekosystemet i regionen.

Havsvårdande datainsamling

Gap year volunteers do beach clean up o the Conservation project in Thailand

Vi är involverade med den UNESCO finansierade Ocean Conservancy Beach Debris Survey. Varje vecka gör vi strand-, ö- och vattendragsstädningar för att försäkra oss om att dessa områden med några av världens vackraste stränder förblir orörda. Detta gör också så att skräpet inte hamnar i havet, som då blir giftigt för det marina livet och hela ekosystemet.

Återplantering av skog

Gap Year students do Conservation work in Thailand with Projects Abroad

Andamankusten präglas av djupa oceaner och ett smalt stenigt korallrev med ett tjockt mangrovebälte som skyddar kustlinjen. Mangroveskogar är bland de mest produktiva och biologiskt rika våtmarkerna på jorden, men dessa unika kustskogar är också bland de mest hotade livsmiljöerna. Studier har visat att det här området i Thailand har upplevt en massiv nedbrytning av ekosystemet på grund av de fysiska effekterna av tsunamin i Asien 2004.

Detta förvärras av effekterna från mänsklig verksamhet, såsom utbyte av mangrove till räkodlingar och andra naturskogar av gummi och oljepalmsplantager.

Välmående mangroveskogar är nyckeln till ett friskt marint liv. Hjälp behövs för att övervaka mangroveskogarna för att förhindra vidare förstöring och assistans med återplaneringsprojekt i detta vackra men ömtåliga område i Thailand behövs också.

Vi arbetar tillsammans med departementet för marina kustresurser och med lokala byar. Detta involverar insamling av fröer, odla plantor, trädvård, omsorg och underhåll. Volontärer kan plantera träd och växter i utsedda zoner inom avskogade områden.

Ett annat arbetsområde inkluderar skapandet av naturstigar och byggande av miljöer för utrotningshotade djur och fåglar. Vi konstruerar också byggnader genom att använda miljövänliga metoder och lokalt material.

Samhällsprojekt & utbildning

Gap Year volunteer does community service on a Conservation project in Thailand with Projects Abroad

Varje månad organiserar vi åtminstone ett samhälls- och ett skolevent. Dessa events är till för att utbilda den lokala befolkningen om miljörelaterade problem på ett roligt, tillgängligt sätt.

Volontärer deltar och utvecklar våra miljö- och utbildningsprogram. Detta inkluderar lokala skolor och att utveckla medvetande genom undervisning och lek. Vi organiserar också samhällsevents och uppmuntrar lokalbefolkningen, affärer och turister att använda miljövänliga metoder.

Bio Workshops

Våra volontärer kommer också få chansen att delta i miljöbaserade praktiska workshops ledda av lokalbefolkningen och internationellt erkända experter. Dessa kan inkludera ämnen som jord- och skogsbruk, djurliv, rehabilitering och återsläppande, hållbart byggande, skörd, återplantering, skapa naturkorridorer, identifiera lokala anläggningar för livsmedelslager och många fler .

Månatliga uppdateringar Handlingsplan, fakta & rapporter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲