You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbeta eller praktisera med talpedagogi i Tanzania

Översikt
Projektöverblick
 • Var? Dar es Salaam
 • Placering? Vårdklinik
 • Min roll? Assistera lokala talpedagoger
 • Krav? Du har fullfört minst ett års relevanta studier
 • Boende? Värdfamilj
 • Hur länge är jag där? Från två veckor
 • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

A group of buildings in a rural area in Tanzania.

För de som lever med någon form av funktionshinder, är vardagen i Tanzania full av hinder. Förståelse och stöd från omgivningen sträcker sig från lite till inget alls. Här kan du som vill göra praktik som logoped/talterapeut göra stor skillnad genom att hjälpa barn och vuxna att förbättra deras kommunkationsförmåga och ge dem ökat självförtroende. Det här projektet är en perfekt chans att berika människors liv samtidigt som du förbättrar ditt CV.

Som praktikant placeras du vid en klinik i Dar es Salaam. Här arbetar praktikanter sida vid sida med kvalificerade och erfarna logopeder. Logopedprogrammet vid kliniken fokuserar på att förbättra patienternas vardagsfärdigheter. Du kommer att få hjälpa till med en mängd olika uppgifter, inklusive patientbedömningar, diagnoser och behandlingar för tal och språksvårigheter. I övrigt hjälper du även till med utveckling av individuella behandlingsprogram för olika patienter.

Du som vill göra praktik som talpedagog i Tanzania måste ha avslutat minst ett års logopedstudier eller motsvarande.

Praktisera utomlands som talpedagog i Tanzania med Projects Abroad

Det här projektet kräver att du som praktikant är tålmodig, motiverad och medkännande. Även om resultaten kanske inte är tydliga på en gång är det oerhört belönande att se en stegvis förbättring av patientens förmåga.

Logopedprogramet i Tanzania består av:

 • En detaljerad utvärdering och behandlingsplan med specifika mål var varje enskild patient.
 • Lära ut övningar/tekniker som patienterna kan använda för att överkomma sina svårigheter.
 • Övervaka patienternas utveckling genom journalföring.
 • Förse familjemedlemar med information om patienters utveckling och ge dem råd om hur de kan hjälpa till med att förbättra deras färdigheter på hemmaplan.
 • Ge familjemedlemar tips och råd om bästa sättet att hantera den stress som kan uppstå i deras situation.

Under din praktik som logoped i Tanzania bor du hos en lokal värdfamilj. På din fritid kommer det finnas möjlighet att träffas och umgås med övriga Projects Abroad volontärer och praktikanter. Tillsammans kan ni utforska era omgivningar och upptäcka hur fantastiskt rikt på kultur och natur Tanzania är.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan.

Om du är osäker på huruvida du är kvalificerad att delta i detta projektet, tveka inte att skicka in ditt CV

Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲