You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbete eller praktik inom sjukvården i Tanzania

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Arusha och Moshi
  • Placering? Sjukhus, vårdcentraler och fältarbete
  • Min roll? Observera och assistera lokala sjuksköterskor
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Volunteer with Local Staff on a Nursing Project in Tanzania

Genom att volontärarbeta som sjuksköterska i Tanzania får du inte bara arbetslivserfarenhet, du ger också värdefull hjälp till en utsatt yrkeskår i ett land i utveckling. Här kommer du att se hur påhittiga sjuksköterskor löser att ta hand om patienter på sjukhus som har dålig utrustning och saknar resurser vilket kan ge dig både en hel del lärdomar och inspiration att ta med hem i bagaget.

Volontärer arbetar vid vårdcentraler eller stora offentliga sjukhus i Moshi eller Arusha. Din roll som volontär kommer i huvudsak att gå ut på att observera och följa personalen i deras arbete. Vill du så finns det dock ett stort utrymme för praktiskt och deltagande arbete också. Det kan handla om allt ifrån att gå rundor till att vara närvarande under operation. Om du redan har viss erfarenhet av vård och framhäver detta samtidigt som du bygger en bra relation med de ordinarie sköterskorna, så det kan du mycket väl också få mer praktiska uppgifter. Sådana uppgifter kan omfatta mätning av blodtryck, väga patienter, lägga om sår, vara redo med utrustningen vid mindre ingrepp och ta bort gips.

Din roll som volontär som sjuksköterska i Tanzania

Det är vanligt att volontärer växlar mellan arbete på olika avdelningar på sjukhuset. Du kan välja att tillbringa tid på avdelningar som operation, obstetrik, allmänmedicin, pediatrik, palliativ medicin och arbete med hiv-positiva patienter. Om du föredrar att bara arbeta inom ett av dessa områden så är det också möjligt.

Faciliteterna vid de sjukhus och kliniker som du arbetar vid är oftast ganska enkla och du kommer att stöta på patienter med sjukdomar och tillstånd som det kan vara svårt att förhålla sig till. Försök att vara mentalt förberedd på att uppleva detta innan du reser så att du kan agera professionellt i sådana situationer.

Projects Abroad arrangerar också så kallade "medical outreach" projekt (uppsökande verksamhet) och workshops för volontärer i både Arusha och Moshi. Volontärerna åker då ut till utsatta samhällen för att där ge människor grundläggande hälsovård som annars inte skulle vara tillgängliga för dem. Detta arbete är oerhört värdefullt för dem som tar emot tjänsterna och för de berörda samhällena.

Samtliga volontärer vid projektet för sjuksköterskor i Tanzania bor hos lokala värdfamiljer, här har du verkligen chansen att bekanta dig med lokala seder och bruk. Projects Abroad placerar många volontärer i Tanzania och det finns alltid någon att utforska och uppleva dina omgivningar med.

Det är möjligt att delta i våra sjukvårdsprojekt från 2 veckor och uppåt. Tänk på att du kommer att kunna bidra med mer ju längre du deltar vid dessa projekt. Om du deltar under en så kort period som två veckor så går din din roll främst ut på att observera och innehåller inte lika mycket praktiskt arbete som om du stannat längre. Volontärer som deltar i 4 veckor eller längre kommer i allt högre grad kunna utveckla ett förtroende hos de andra anställda och har fler möjligheter att bli mer delaktiga i arbetet.

Gör din praktik som sjuksköterska i Tanzania

Att göra din praktik som sjuksköterska i Tanzania ger dig en förstahandsinsikt i hur uppfinningsrika sjuksköterskor hanterar en arbetssituation där brist på resurser och dåliga faciliteter hör till vardagen. At praktisera i Tanzania ger dig därför inte bara en massa nyttig erfarenhet utan förhoppningsvis också ny inspiration och motivation. Var bredd på att du kan stöta på en del sjukdomar och tillstånd som inte är så vanliga på hemmaplan. Arbete inom sjukvården i ett utvecklingsland kan vara utmanande men också givande och framför allt lärorikt.

Om du vill göra praktik som sjuksköterska så tar du kontakt med ditt lärosäte för att undersöka de krav som ställs på en praktikplats, vi kan i de allra flesta fall uppfylla dem. Vårt team i Tanzania har lång erfarenhet av att placera studenter på praktikplatser.

Under din vistelse i Tanzania kommer du även att ha en handledare som fungerar som en mentor under hela din vistelse. Handledaren kommer att finnas tillgänglig för frågor och om du vill diskutera specifika fall. Kom ihåg att personalen på plats vill att du ska lära dig så mycket som möjligt under din vistelse där, så tveka inte att ställa frågor om vad du ser och lär dig.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan.

Beroende på din eventuella specialisering eller önskemål placeras du antingen på en vårdcentral eller ett stort statligt sjukhus. Områden du kan välja att arbeta inom inkluderar kirurgi, obstetrik, allmänmedicin, pediatrik, palliativ medicin och arbete med hiv-positiva patienter.

Även som praktikant bor du hos en av våra fantastiska värdfamiljer.

Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲