You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbeta eller praktisera som sjukgymnast i Rumänien

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Brasov
  • Placering? Dagcenter och fosterhem
  • Min roll? Observera och assistera
  • Krav? Du har fyllt 18 år och har fullfört minst ett års relevanta studier.
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från tva veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Volunteer with local staff in a clinic on the Physical Therapy project in Romania

Volontärarbete som sjukgymnast i Rumänien är både utmanande och givande. Du kommer att arbeta vid ett av två center för barn och vuxna med funktionshinder.

En av placeringarna är ett fosterhem för barn med allvarliga funktionshinder. Många av barnen tillbringar all sin tid till sängs, och har därför i stort behov av uppmärksamhet och stimulering. Även då hemmet har en erfaren sjukgymnast, passar den här placeringen bäst för volontärer med tidigare erfarenhet, och förmåga att jobba självständigt.

Den andra placeringen är vid ett daghem för barn och vuxna med varierande grad av funktionshinder.

Som volontär arbetar du tätt tillsammans med din handledare, som är kvalificerad sjukgymnast. Till en början kommer du att observera personal, lära dig rutiner och hur olika procedurer utförs. Varefter du, beroende på erfarenhet, kan assistera personalen i deras arbete.

Båda av dessa placeringarna kan vara känslomässigt krävande och du som volontär bör vara förberedd på att en del patienter har långt framskridna sjukdomar, allvarliga funktionshinder och obotliga åkommor.

Krav för att volontärarbeta vid sjukgymnastikprojektet i Rumänien

För att delta vid detta projektet behöver du kunna volontärarbeta i minst två veckor, men vi rekommenderar att du deltar en längre period för att kunna bygga upp bra relationer med både personal och patienter. Samtliga volontärer behöver även ha fyllt 18 år och ha fullfört minst ett års relevanta studier.

Boende och fritid

Under din vistelse med Projects Abroad i Rumänien bor du hos en av våra lokala värdfamiljer där du får en unik inblick i lokal kultur och traditionella seder och bruk.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Romania Medicine & Healthcare Management Plan.

På fritiden kan du välja att upptäcka din omgivning tillsammans med andra volontärer från Projects Abroad.

Romania Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲