You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Medicin i Senegal

Översikt
Projektöverblick

Om du är intresserad av att volontärarbeta i denna destination, vänligen kontakta oss först innan du ansöker

  • Var? St. Louis
  • Placering? Sjukhus, vårdcentraler, och workshops på center för gatubarn
  • Min roll? Observera och assistera lokal personal i deras arbete
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Gap year intern working with a child in a clinic on the Medicine project in Senegal

Volontärresor med inriktning på medicin passsar dig som är intresserad av att plugga medicin, har påbörjat utbildning, är färdig läkare eller har annan relevant utbildning.

I Senegal har vi två samarbetspartners. Den ena är ett sjukhus i offentlig regi, det andra är Red Cross Medical Centre. Sjukhuset har två huvudsakliga avdelningar, generell medicin och mödravård. På den generella avdelningen kan du få praktiskt erfarenhet av obstetrik, pediatrik, gynekologi, ”öron näsa hals”, mikrobiologi eller patologi. Sjukhuset har i dagsläget två läkare och sex sjuksköterskor, så du som praktikant kan verkligen bli en viktig resurs för den begränsade personalen.

Den andra volontärplatsen hos Red Cross Medical Centre, erbjuder vård och råd till lokala invånare. Centret kan också erbjuda en del enklare operationer, beroende vilken personal som finns tillgänglig, vilket är ett problem eftersom centret endast har råd med en läkare och fyra sjuksköterskor.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Senegal Medicine & Healthcare Management Plan.

Du bör vara beredd på att utrustningen och lokalerna är mycket enkla och behandlingarna är ofta inte de vi är vana med i Sverige. Båda platserna kräver god franska och minst ett års medicinstudier. Det finns även möjlighet att vara med i sociala utåtriktade aktiviteter, för att nå de lokala gatubarnen, även kallade Talibés.

Senegal Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲