You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktisera inom medicin i Kambodja

Översikt
Projektöverblick
  • Var? Phnom Penh
  • Placering? Offentliga sjukhus och fältarbete
  • Min roll? Observera och assistera lokal sjukvårdspersonal
  • Krav? Du har fullföljt minst tre års relevanta studier
  • Boende? Delade lägenheter
  • Hur länge är jag där? Från fyra veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Volunteer on the Medicine project in Cambodia checking the blood pressure of a woman

De flesta praktikanter i Kambodja arbetar på det stora huvudsjukhuset i Phnom Penh. Sjukhuset är det största i Kambodja och har över 300 anställda.

Du väljer själv vilken avdelning du vill praktisera på och anger i din ansökan till volontärresan hur länge du vill vara på varje avdelning. Sjukhuset vill dock att du stannar åtminstone två veckor på varje avdelning. Din handledare ser till att du får arbeta nära specialister i de olika avdelningarna.

För mer detaljerad information om projektets specifika mål, läs vår Cambodia Medicine & Healthcare Management Plan.

Till en början kommer att du att assistera och iakta men i takt med att du blir varm i kläderna får mer du och mer ansvar utifrån dina förutsättningar. Alla praktikplatser i Kambodja kräver att du har minst ett års erfarenhet eller studier inom något medicinskt fält.

Standarden är enkel och behandlingsmetoderna är inte alltid de du kanske är van vid från Sverige. Du arbetar vanligen på förmiddagar måndag till fredag men möjligheter finns att arbeta med sjuksköterskor på eftermiddagar och ibland på helger.

Varje praktikplats i Kambodja anpassas efter dina önskemål och kunskaper. Se till att du redogör för dina preferenser och kunskaper när du ansöker!

Cambodia Medicine & Healthcare Management Plan

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲