You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontärarbete och praktik utomlands inom Medicin & Hälsa

En grupp medicinvolontärer från Projects Abroad observerar en operation i en operationssal i Shanghai

Intresserad av volontärarbete inom medicin som läkare?
Är du sugen på att plugga till läkare?
Studerar du redan på läkarutbildningen och vill göra din praktik inom medicin och sjukvård utomlands?

Anmäl dig då till något av alla våra medicinska projekt utomlands.

Klicka på länderna nedan för att se vad vi kan erbjuda!


När du volontärarbetar eller praktiserar vid något av våra sjukvårdsprojekt i tredje världen får du inte bara arbetserfarenhet, du gör även en viktig insats genom att hjälpa några av de allra fattigaste i samhället och bidrar med assistans vid sjukvårdsinrättningar som har väldigt begränsade resurser.

Oavsett om du är ute efter mer erfarenhet inför vidare studier, redan studerar, eller arbetar inom sjukvården så finns det en placering som passar dig vid något av de många sjukhus, kliniker, och vårdcentraler vi samarbetar med. Så långt det är möjligt anpassar vi din placering efter tidigare erfarenhet och eventuella specialintressen.

Volontär inom medicin utomlands arbetar på fältet.
Sjukvården i ett utvecklingsland

Som praktikant eller volontär utomlands inom sjukvården får du uppleva stora skillnader i den medicinska standarden i förhållande till västvärlden. På grund av bristande resurser, brist på utbildad personal, och utbredd fattigdom, får du se att förhållandena på ett lokalt sjukhus eller klinik är väsentligt annorlunda än hemma. Du får även se sjukdomstillstånd man sällan ser i västvärlden.

Du deltar i det dagliga arbetet på sjukhuset eller kliniken där du volontärarbetar. Du observerar och får assistera läkare och sjuksköterskor i deras arbete i allt från undersökningar till operationer. Det kan också vara möjligt att skaffa sig kunskap från erfarna volontärer på plats som normalt arbetar inom sjukvården i sitt hemland. Allt detta ger dig viktiga lärdomar som du kan dra nytta av under din vistelse.

Dina arbetsuppgifter vid projektet påverkas såklart av din bakgrund och tidigare erfarenhet men din attityd spelar också stor roll. Visar du dig vara uppriktigt intresserad och engagerad kommer både du och projektet får ut mer av din vistelse. Har du dessutom preferenser eller intressen inom ett speciellt område, ge oss besked vid ansökan så att vi kan anpassa din placering efter dina önskningar och kvalifikationer.

Planerar du att göra praktik som läkare inom sjukvården utomlands som en del av dina studier går det utmärkt inom ramen för våra projekt.

Medicine intern checking the blood pressure of a woman
Annorlunda sjukvård

Om du är intresserad av traditionell medicin så har vi spännande möjligheter i Kina och på Sri Lanka. På många platser i utvecklingsländer används huvudsakligen medicinska växter vid behandling av sjukdomssymptom. Den här typen av sjukvård ger en spännande insikt i lokala seder och burk och behandling med lokala naturprodukter kan även komma till användning för oss i västvärlden.

Du kan även välja att kombinera ett sådant sjukvårdsprojekt med ett projekt med inriktning på västerländsk medicin för att få en mer holistisk erfarenhet. Är du intresserad så finns det även möjlighet att tillbringa tid vid en akupunkturklinik i Mongoliet.

Är du utbildad läkare har vi möjligheter för dig att volontärarbeta i Bolivia, Ghana, Jamaica, Nepal, Peru, Rumänien och Tanzania.
Hör av dig för mer information.

Medicin projekt i:

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲