You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktik eller volontärarbete inom vård utomlands

En grupp medicinvolontärer från Projects Abroad observerar en operation i en operationssal i Shanghai

Volontärarbete eller praktik inom vården utomlands vid ett av våra många projekt ger dig en unik inblick i ett ofta väldigt annorlunda sjukvårdssystem.


Att arbeta vid ett sjukhus, en klinik, eller vårdcentral i utomlands ger dig möjlighet att göra en insats på platser där hjälp verkligen behövs.

Klicka nedan på det område inom sjukvård som du är intresserad av att bli praktikant eller göra volontärarbete inom.

Det är dessutom en unik chans för dig som utbildar dig till att arbeta inom vården i Sverige, att skaffa erfarenhet och kunskap från situationer, sjukdomstillstånd och behandlingar som skiljer sig väsentligt från vad du är van vid från hemmaplan.

Oavsett om du vill volontärarbeta inom sjukvården utomlands för att hjälpa dig göra ett studieval, eller om du redan håller på att utbilda dig och önskar praktisera i ett utvecklingsland för att få konkurrenskraftig erfarenhet, så kommer du att ha möjlighet att göra en värdefull insats vid någon av de vårdinstanser vi samarbetar med.

Även du som redan arbetar inom sjukvården är förstås varmt välkommen att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.

Klicka här för att se alla dina möjligheter

Annorlunda sjukvård utomlands

Du kommer snabbt att märka att det är stor skillnad på den medicinska standarden vad gäller faciliteter och utrustning i förhållande till västvärlden. På grund av brist på resurser, är förhållandena ofta annorlunda än exempelvis i Sverige och du kan räkna med att få se långt gångna sjukdomstillstånd och skador.

Ständig brist på personal och pengar betyder att din hjälp och entusiasm behövs och är oerhört välkommen. Och du kommer att få möjlighet att ta del av och lära dig saker du sällan eller aldrig kommer att stöta på hemma.

Med sämre förutsättningar tvingas vårdpersonal att hitta kreativa lösningar och utföra sitt jobb med de medel som står till buds. Detta kommer att vara en nyttig erfarenhet för dig som praktikant, och du kommer att lära dig att tänka kreativt för att hitta lösningar.

Du kan även komma att arbeta tillsammans med andra mer erfarna praktikanter och volontärer från andra delar av världen, med vilka du kan utbyta kunskap och erfarenheter.

Ditt aktiva deltagande vid projektet beror förstås på din bakgrund och erfarenhet, men inställning och initiativförmåga väger också tungt. Visa intresse och entusiasm inför dina arbetsuppgifter, så ska du se att personalen kommer att ge dig mer och mer ansvar.

Fältarbete inom sjukvården

Infografik som listar tio bra skäl att göra medicinsk praktik med Projects Abroad utomlands

Infografik som listar tio bra skäl att göra medicinsk praktik med Projects Abroad utomlands

På många platser i världen har stora delar av befolkningen begränsad eller ingen tillgång till grundläggande vårdtjänster. Faktorer som påverkar detta kan vara fattigdom, långa avstånd, och brist på kollektivtrafik. En konsekvens av detta är att patienter med sjukdomar och skador som borde vara relativt enkla att behandla, går lång tid utan att vare sig få diagnos eller behandling och utvecklar således allvarliga problem.

På sådana platser utgör medicinskt fältarbete den enda möjligheten till diagnos, behandling eller remiss till sjukhuset.

Som praktikant eller volontär vid en stor del av våra medicinprojekt får du möjlighet att delta i den här typen av arbete. En eller ett par gånger i veckan ger ni er ut på landsbygden och sätter upp tillfälliga kliniker där ni tillhandahåller grundläggande vård till lokalbefolkningen.

Detta ger dig som praktikant möjlighet att uppleva och arbeta under knappa förhållanden, vilket sätter prov på din kreativitet och problemlösningsförmåga. Det är också en chans att hjälpa människor som verkligen är i behov av hjälp; här gör din insats stor skillnad.

Läkarutbildning

Praktikant vid sjukvårdsprojekt på Sri Lanka hjälper äldre leende dam.

Konkurrensen för att komma in på ett läkarprogram i Sverige är oerhört hård. Även med toppbetyg är det inte säkert att du kommer in. På grund av det höga trycket har idag flera medicinska fakulteter frångått lottning av platser till förmån för alternativa antagningsmetoder där intervjuer och andra faktorer avgör lämpligheten hos den sökande.

Här kan en praktikplats från ett av våra sjukvårdsprojekt utomlands vara skillnaden mellan att bli antagen eller inte. Att ha arbetat vid en vårdinrättning i ett utvecklingsland ger inte bara ditt CV en internationell profil, det visar även på anpassningsförmåga och en vilja att hjälpa dina medmänniskor.
Det ger din ansökan det där lilla extra som kan visa sig vara avgörande.

Alternativ sjukvård utomlands

Har du dessutom särskilda intressen eller preferenser inom ett speciellt område så tveka inte att kommunicera detta när du skickar din ansökan. Då kan vi skräddarsy din placering efter dina önskemål och kvalifikationer så långt det bara är möjligt.

Är du intresserad av traditionell läkekonst så har vi fantastiska möjligheter i Kina och på Sri Lanka. På många platser i utvecklingländer behandlas sjukdomar huvudsakligen med medicinska växter. Erfarenhet från den här typen av vårdarbete kan vara värdefullt även för oss i västvärlden.

För att få en bredare upplevelse och erfarenhet kan du kombinera volontärarbete med traditionell medicin och sjukvårdsarbete efter västvärldsmodell. I Mongoliet finns även möjlighet att spendera tid vid en akupunkturklinik.

Din roll som praktikant inom sjukvården

När du anländer till din projektplacering får du räkna med att det tar någon vecka innan du kommit in i arbetet och lärt känna personalen. Så räkna med en ganska observerande roll till en början där du skuggar den ordinarie vårdpersonalen och lär dig hur saker och ting fungerar. Ställ gärna frågor över saker du funderar över, det visar att du är engagerad och personalen svarar mer än gärna.

När du väl kommit till rätta och personalen känner att de har förtroende för dig så kan du få mer ansvar. Och ju längre tid du spenderar vid dit projekt desto större ansvar ges du. För att få ut mesta möjliga av din vistelse rekommenderar vi därför att du stannar i minst fyra veckor.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Vänligen välj det område du vill volontärarbeta i:

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲