You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Juridik i Ghana

Översikt
 • Var? Accra
 • Placering? Center för rättshjälp eller advokatfirma
 • Min roll? Arbeta tillsammans med lokala jurister och övriga anställda, assistera med dagliga göromål vid en advokatfirma
 • Boende? Värdfamilj
 • Hur länge är jag där? Från två veckor
 • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Ghana är ett av de mest stabila Afrikanska länderna. Livet i huvudstaden Accra skiljer sig dock mycket från livet här hemma. Eftersom Ghana är en före detta brittisk koloni baseras det juridiska regelverket på ”English Common Law”. Detta innebär att förutom alla fantastiska upplevelser som volontär, kommer du att få praktiskt träning i ett rättssystem vars struktur återfinns i många västländer.

Law intern in Ghana discusses cases with staff

Projects Abroad erbjuder volontär och praktikplatser på Projects Abroads Human Rights Office i Accra. Även om dina kunskaper är begränsade i nuläget kommer du få göra så mycket mer än att koka kaffe! Genom att ta egna initiativ och visa engagemang kommer du snabbt få intressanta och givande arbetsuppgifter.

Volontärer på våra projekt inom Mänskliga Rättigheter arbetar sida vid sida med ordinarie personal och får uppleva hur lobbyarbete för Mänskliga Rättigheter fungerar. Du kommer framförallt att verka inom tre områden: Awareness, Monitoring och Resolution. Arbetet involverar bl.a.

 • Mental hälsa
 • Flyktingars rättigheter
 • Kvinnors rättigheter
 • Barns rättigheter
 • Miljöförstöring och miljöskydd
 • Fördrivning och vräkning
 • Skadliga traditionella sedvänjor, exempelvis könsstympning
 • Levnadsförhållanden
 • Funktionshindrades rättigheter
 • Medicinska rättigheter
 • Tillgång till rättsligt skydd, rättsförmåga, rättskapacitet och rättshandlingsförmåga

Många av dessa områden är sammanlänkande och Projects Abroads Human Rights Office är alltid öppna för nya idéer och möjligheter att arbeta inom nya områden.

Projects Abroads Human Rights Office arbetar inom tre områden som kan sammanfattas genom

 1. Öka medvetenheten om Mänskliga Rättigheter
 2. Övervaka känsliga områden
 3. Undersöka och lösa fall där övergrepp begåtts

Awareness: Medvetenhet

Att öka medvetenheten om Mänskliga Rättigheter är viktigt då många offer för övergrepp inte är medvetna om sina rättigheter, och att det finns hjälp och stöd. Genom att öka medvetenheten ökar även våra informationskanaler, så att vi lättare kan identifiera nya fall. Under din tid som volontär kan du få hålla kortare presentationer i skolor eller för gräsrotsorganisationer. Du kan också få förbereda kampanjer som försöker nå specifika grupper eller rör specifika rättigheter.

Monitoring: Övervakning av känsliga områden

För att vara säkra på att identifiera övergrepp i ett tidigt skede får volontärer delta i övervakning av speciellt känsliga områden. Detta kan röra sig om exempelvis:

 • Fängelser och ungdomsfängelser
 • Center för barn utsatta för övergrepp
 • Diamant- och guldgruvor
 • Flyktingläger
 • Psykiatriska sjukhus och boenden för funktionshindrade
 • Soptippar och andra områden utsatta för miljöförstöring
 • Fiskeläger, ”sandgruvtag” och andra platser där barnarbete är vanligt

Denna övervakning genomförs kontinuerligt och när övergrepp upptäcks noteras detta.

Resolution

I den sista delen i processen samlas all tillgänglig information ihop och det framtida arbetet med varje ärende planeras. Som volontär får du sedan hjälpa till att lösa och driva vidare ärendet. Detta kan involvera något utav följande aktiviteter:

 • Rättslig prövning
 • Traditionella beslutsorgan
 • Publicitet
 • Dialog mellan parterna
 • Religiösa kanaler
 • Utbildning
 • Konfliktlösning
 • Involvera myndigheter

Engagerade volontärer

Dessa volontärplatser är ofta krävande och volontärer måste vara beredda att arbeta hårt under en tid; du representerar en människorättsorganisation och förväntas intressera dig för arbetet, hålla deadlines och vara punktlig.

Dina arbetsuppgifter beror på dina förkunskaper (inom juridik, mänskliga rättigheter och andra områden) och intresse för specifika frågor. Detta volontärarbete passar dessutom utmärkt för studenter inom juridik eller mänskliga rättigheter. Som jurist får du snabbt eget ansvar och självständiga arbetsuppgifter. Dock finns det även mycket arbete för dig som inte har någon tidigare formell utbildning. Ett starkt intresse för mänskliga rättigheter räcker långt!

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲