A volunteer hands out food while working with children in Senegal.

Volontärarbeta med barn i Senegal

Res till Västafrika och bli en del av ett långsiktigt arbete att stötta barn från utsatta områden

Översikt

Volontärarbeta med barn i Senegal och ge av din tid och energi för att förbättra omsorg och utbildning för barn. Du kan arbeta i vårt stödcenter för talibébarn (gatubarn) eller hjälpa barn på förskolor. På båda projektplaceringarna kommer du fokusera på att ge barn de kunskaper de behöver för att klara sig. Det här är ett fantastiskt sätt att ge tillbaka och samtidigt få praktisk erfarenhet inom barnomsorg.


I Senegal saknar många förskolor i utsatta områden både resurser och personal. Du kommer hjälpa till genom att stötta lärare och förskolepersonal på plats. Vi på Projects Abroad arbetar även med talibébarn i Senegal, där vi finansierar och driver ett stödcenter för dem. Talibébarn går inte i skolan och är tvingade att tigga för mat och pengar. Vi stöttar dem genom att ge dem gratis grundläggande utbildning och sjukvård.


Du kommer arbeta och leva i St. Louis och bo hos en lokal värdfamilj. Vi uppmuntrar dig att resa runt och utforska på din fritid och umgås med andra Projects Abroad volontärer och praktikanter.

Startdatum: 

När som helst

Se datum

Minimitid: 

En vecka

Ålder: 

16 eller över
Du måste tala grundläggande franska


Är att volontärarbeta med barn i Senegal rätt för mig?

Om du älskar att arbeta med barn, du vill vara aktivt involverad och du är intresserad av att volontärarbeta i ett fransktalande afrikanskt land, är vårt barnomsorgsprojekt i Senegal rätt för dig. Det här är en fantastisk chans att få praktisk erfarenhet inom barnomsorg, något du kan ha nytta av i din framtida karriär. Bäst av allt, du kommer vara en del i vårt långsiktiga projekt att stötta barn i Senegal.

Utöver praktisk erfarenhet inom barnomsorg kommer du utveckla dina personliga färdigheter inom kommunikation och planering. Det kan hjälpa dig att stå ut lite extra på arbetsintervjun.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta, du kommer stötta befintlig personal på plats och ha möjlighet att fråga din Projects Abroad handledare för hjälp och råd. Vi håller även i regelbundna workshops för alla barnomsorgsvolontärer, där du kan dela idéer och fråga om råd om olika utmaningar du kan möta.

På det här projektet behöver du tala grundläggande franska så att du kan kommunicera med barnen. Om du behöver lära dig grundläggande fraser innan du börjar på projektet rekommenderar vi vår kurs Studera franska.

Vårt barnomsorgsprojekt i Senegal drivs året runt så du kan själv välja när du vill åka. Även om du kan åka som kortast för en vecka, så rekommenderar vi dig att stanna längre. Desto längre du stannar desto större insats gör du för barnen.

A volunteer with children in Senegal gives a lesson at a kindergarten.

Vad kommer jag att göra när jag volontärarbetar med barn i Senegal?

När du volontärarbetar inom barnomsorg i Senegal kommer du att fokusera på att förbättra utvecklingen hos små barn och lära ut viktiga grundläggande kunskaper som engelska. Här är några saker du kan komma att göra:


 • Hålla i språklektioner för att förbättra barnens engelska och franska
 • Organisera lärande spel och lekar för att stötta barnens utveckling och göra lärandet roligt
 • Hjälpa personal på plats med andra aktiviteter

Ditt arbete kommer fokusera på följande områden:


Hålla i regelbundna språklektioner för att förbättra barnens engelska och franska


I Senegal har talibébarnen och andra barn som du volontärarbetar med mycket begränsade möjligheter till utbildning. Har de tillgång till en förskola är det ofta med så många barn att det är svårt för barnen att lära sig något. Många av barnen kan gå hela livet utan att lära sig franska som är det huvudsakliga språket i Senegal.


En stor del av din roll kommer vara att lära ut engelska och franska på dina projektplaceringar. Du kan börja med att lära ut grundläggande ord och enkla fraser. Gör dina lektioner roliga genom att spela spel, sjunga på engelska och franska, eller spela teater med barnen.


Organisera lärande spel och aktiviteter för att stötta barnens utveckling och göra lärandet roligt


Inlärning är inte bara att undervisning i klassrummet. Det ska vara en stimulerande upplevelse som uppmuntrar barnen att lära sig mer. Vi vill att barnen vi arbetar med ska lära sig och ha roligt samtidigt. Därför uppmuntrar vi dig att hålla i lärande aktiviteter som också är roliga och kreativa. Du kan göra saker som:


 • Bild, konst och pyssel
 • Sportaktiviteter utomhus
 • Läsa sagor
 • Spela bingo för att träna ordförrådet
 • Bollekar för att öva finmotoriska färdigheter som hand-öga koordination


Varje aktivitet kommer att öka barnens självförtroende, sociala förmågor och kreativitet. Det här är alla viktiga kunskaper som barn lär sig när de är små.


Hjälpa personalen på plats med aktiviteter och arbetsuppgifter


Syftet med vårt center som hjälper talibébarn är att ge barnen en säker plats att komma till under dagarna. Vi erbjuder även följande stöd till dem:


 • Grundläggande undervisning
 • Grundläggande sjukvård
 • Sport och fritidsaktiviteter
 • Duschar och en plats där barnen kan tvätta sina kläder


På vårt center är vi beroende av den arbetsinsats som våra volontärer gör. Det innebär att du ska vara förberedd på att hjälpa barnen tvätta sina kläder och hjälpa till att underhålla och renovera centret. Du kan även komma att hjälpa till med mindre sårvård för barnen och att dela ut mat.


Var i Senegal kommer jag att arbeta?

St Louis

Du kommer volontärarbeta i den färgstarka staden St. Louis. När du vandrar genom gatorna, kommer du se får och getter som äter ogräs runt små skuggiga caféer. Du kommer se ett överflöd av fransk arkitektur och färggrant målade fiskebåtar.

Stadens arkitektur vittnar om St. Louis historiska bakgrund som den första franska kolonin i Västafrika. St. Louis var även huvudstaden för Senegal för större delen av ett sekel. Det här är några av anledningarna till att St. Louis är på UNESCOS världsarvslista sen år 2000. Idag drar St. Louis besökare från hela världen.

Du kommer tillbringa dina dagar med att arbeta med barn på förskolor eller med talibébarnen. Många barn kommer till de här projektplaceringarna varje dag, så det är svårt för personalen att hinna ge barnen den uppmärksamhet de behöver.

Ankomst, visum och hämtning

När du anländer till flygplatsen i din valda destination, kommer en av våra Projects Abroad anställda att möta dig och hälsa dig välkommen till landet. Du hittar mer information om ankomstflygplatser, introduktion och visum på vår sida Ankomst i Senegal.


En vanlig dag på barnomsorgsprojektet i Senegal

Du kommer vakna av ljudet av getter som bräker och letar mat. Ät frukost tillsammans med din värdfamilj innan du åker till arbetet. Vår personal från Projects Abroad kommer att följa dig till din projektplacering på din första dag, så att du kan vara säker på att du hittar.

Hur en vanlig arbetsdag ser ut beror på vilken av våra projektplaceringar du väljer att arbeta på. Du kommer att volontärarbeta måndag till fredag och du kommer ha ledigt på kvällar och helger.

På centret för talibébarnen börjar du oftast med att lära ut engelska eller franska. Eftersom barn kommer och går under dagen kan dina arbetsuppgifter komma att variera. Du kan:

 • Planera en lekfull sportaktivitet
 • Organisera en bild och pysselklass
 • Hjälpa barn tvätta sina kläder
 • Förbereda och servera mat till barnen
 • Uppmuntra till goda hygienvanor

Om du väljer att volontärarbeta på förskola kommer du att arbeta med personalen på plats. Du kommer hjälpa till på lektioner, eller arbeta med barnen i små grupper och fokusera på en eller två aktiviteter. Aktiviteter kan vara att:

 • Lära barnen grunderna i att räkna
 • Lära grundläggande ord på engelska och franska
 • Organisera pyssel- och bildaktiviteter
 • Planera sportaktiviteter för att förbättra koordination och motorik

När du är klar för dagen är du fri att utforska Senegal. Ät på en lokal restaurang, vandra i en nationalpark eller besök historiska platser. Du kan även slappna av på en närliggande strand. Vi uppmuntrar dig även att umgås med andra Projects Abroad volontärer och praktikanter.

A group prepares juices for talibés while they volunteer with children in Senegal.

Vilka är de långsiktiga målen med barnomsorgsprojektet i Senegal?

Det finns två långsiktiga mål med barnomsorgsprojektet i Senegal:

Det första är att stötta och ta hand om talibébarnen, behovet av hjälp är otroligt stort. Talibébarnen är barn som deras föräldrar skickat till en daara för att lära sig mer om Koranen och islam. Målet med att skicka barnen till en daara är att hjälpa unga män att bättre integrera sig in i samhället. De brukade lära sig tålamod, ödmjukhet och vikten av att dela med sig.

Idag är det inte längre så, efter den ekonomiska krisen kunde daaras inte längre försörja barnen ordentligt. Med minimalt finansiellt stöd, blev boendet väldigt eftersatt och barnen blev tvingade att tigga på gatan för mat och pengar. De flesta av talibébarnen hamnar på gatan. De har ingen formell utbildning, är undernärda och lider av hälsoproblem.

För att hjälpa talibébarnen finansierar och driver vi på Projects Abroad ett hjälpcenter i St. Louis. Centret ger barnen grundläggande utbildning, grundläggande sjukvård och måltider. Vi har ett stort behov av volontärer till vårt center för talibébarn i Senegal.

Det andra målet är att stötta förskolepersonal på plats i utsatta områden i Senegal. Det finns inte tillräckligt många förskolelärare och skolorna har väldigt små resurser. Klasserna är överfulla och lärarna har svårt att ge barnen tillräckligt mycket individuell hjälp. Med din hjälp kan vi minska pressen på de lokala lärarna och ge barnen den individuella hjälp de behöver.

Ditt arbete kommer hjälpa oss att nå de fem långsiktiga målen vi har identifierat för barnomsorgsprojektet i Senegal:

 • Förbättra läs- och skrivkunnighet
 • Förbättra räknefärdigheter
 • Öka kunskaperna i engelska och franska
 • Förbättra hygienen hos barnen
 • Öka den emotionella omvårdnaden och den individuella hjälpen för varje barn

Hjälp oss att nå dessa mål och volontärarbeta inom barnomsorg i Senegal.

A volunteer with children in Senegal provides medical care during an outreach.

Projekthandlingsplaner

Vi har utarbetat långsiktiga mål för våra projekt och dokumenterat målen i våra projekthandlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner används också för att planera ditt arbete. Tack vare våra projekthandlingsplaner kan du vara säker på att du arbetar mot ett långsiktigt mål och vi kan kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Våra projekthandlingsplaner säkerställer att vi gör en verklig skillnad.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.


Vi mäter resultatet av vårt arbete varje år

Vi arbetar mot långsiktigt mål med årliga delmål. Varje volontär och praktikant som deltar på ett av våra projekt hjälper oss att nå dessa långsiktiga mål. På så sätt kan även de som volontärarbetar eller praktiserar en kortare tid göra verklig skillnad. Varje person bygger på arbetet som tidigare volontärer och praktikanter gjort. Varje år utvärderar vi resultatet av vårt arbete. Du kan hitta en sammanställning av vad vi uppnått under året i vår Global Impact Report.

För mer information om vilken insats våra volontärer, praktikanter och personal gjort under året, läs vår senaste rapport.


Mat och boende

Du kommer bo hos en värdfamilj i St Louis. Din värdfamilj kommer välkomna dig som en familjemedlem till deras hem. De kommer lära dig mer om deras traditioner och om den lokala kulturen. Vi tror att det här är det bästa sättet att verkligen lära känna kulturen i ett nytt land. Du kommer få en unik upplevelse av Senegal.

Vi försöker alltid placera dig så att du bor med en annan Projects Abroad volontär eller praktikant. Ditt rum kommer vara enkelt men bekvämt, rent och säkert.

Din projektavgift inkluderar tre måltider om dagen.

Läs mer om våra boenden.


Fritidsaktiviteter när du är ledig

Senegal är ett livligt och färgstark västafrikanskt land. Du kommer ha massor av saker att se och göra på din fritid. Våra kontor är baserade i St Louis, en kuststad med vackra vita sandstränder. Här kan du se senalesiska fiskare glida in med sina ”pirouges”, träbåtar som är målade i vackra färger och mönster.

Om du vill se mer av Senegals vackra natur rekommenderar vi ett besök till Langue de Barbarie eller National park of the Birds of Djoudj. Båda parkerna är perfekta för fågelskådning.

Missa inte att besöka Senegals marknader! Öva på att pruta när du shoppa souvenirer och smaka dig genom alla lokala delikatesser på de närliggande caféerna.

Du kommer vara en av våra många volontärer i Senegal, så du kommer garanterat lära känna nya vänner och reskompisar. Det gör att du kan välja mellan att utforska Senegal självständigt, eller tillsammans med likasinnade nya vänner.


Säkerhet och personalstöd

Din säkerhet är vår första prioritet. Vi har många processer och system på plats för att se till att du har all hjälp och support som du behöver. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du reser med oss. Vår egen Projects Abroad personal finns tillgänglig för hjälp och stöd 24h om dygnet. De kommer se till att du trivs i ditt boende och känner dig hemma på din projektplacering. Om du skulle stöta på något problem, finns vår personal alltid där för att hjälpa dig.

Läs mer om support och säkerhet.

När du anmäler dig betalar du endast 2700 kr, vilket dras av från totalpriset. Avbetalningsmöjligheter finns och vi kan också ge tips på hur du kan samla in pengar

Vill du delta på fler än ett projekt? Ring oss på 0855921116 för att ta reda på om vi kan erbjuda rabatt.

Välj en varaktighet och ett startdatum för att fortsätta

Fråga här

'

Fält markerade med * är obligatoriska!

Våra samarbetsorganisationer